UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI,

FACULTATEA DE LIMBI ŞI LITERATURI STRĂINE,

CATEDRA DE ENGLEZĂ,

PROGRAMA PENTRU CONCURSUL PENTRU OCUPAREA

POSTULUI VACANT DE PREPARATOR POZ.80

TEMATICA

1.Categories of the English Verb (Tense, Aspect, Mood)

2. Verb Subcategorization

3. The Dative Alternation

4. Passive Constructions

5. Complementation (That-complements, Infinitive complements, Ing-complements)

6. Business and Legal English

BIBLIOGRAFIE

1. Alexandra Cornilescu, Concepts of Modern Grammar, EUB, 1995,  pp. 81-107.

2. Ioana Ştefănescu,  Morphology,  TUB, 1978, pp. 216-513.

3. Larisa Avram, English Syntax. The Structure of Root Clauses, Oscar Print, 2003,

chapters   III, IV,V,VI.

4. Domnica Şerban,  English Syntax, vol.I, TUB, 1982, pp.113-157, 225-239.

5. Alexandra Cornilescu, English Syntax, vol.II, TUB, 1982, pp.133-391.

6. Michael Brookes, David Horner, Business English, Editura Teora, 1997.

7. Michael Brookes et colab., Engleza pentru jurişti, Editura Teora, 1999.

CONCURSUL  SE VA  DESFASURA PE DATA DE 11 MAI 2009, IN CLADIREA FACULTATII DIN STR. PITAR MOS. PROBA SCRISA INCEPE LA ORA 8.00, IN SALA 2.

Share This