STUDII RELIGIOASE – Texte şi Tradiţii

Masterat interdisciplinar

(2010-2012)

INSTITUŢII PARTENERE

  • Universitatea din Leiden Institutul de Studii Religioase, Leiden

http://www.hum.leiden.edu/religion/

  • Colegiul Noua Europă Institut de Studii Avansate, Bucureşti

http://www.nec.ro/

Director de program: Conf. dr. Madeea Axinciuc

E-mail: madeea_axinciuc@yahoo.com

CURRICULUM

Cursuri obligatorii

Filozofia religiei, Religie comparată, Magie şi religie, Tehnici mistice, Religie şi literatură, Istoria ideilor religioase, Tradiţii textuale, Religie şi politică, Iudaism, Creştinism, Islam, Religii orientale

Cursuri opţionale

Greacă/ Latină/ Ebraică/ Arabă/ Sanscrită/ Chineză/ Japoneză/ Turcă/ Persană

Cursuri facultative

Modul psihopedagogic

CADRE DIDACTICE

Prof. dr. Andrei Pleşu

Prof. dr. Francisca Băltăceanu

Prof. dr. George Grigore

Prof. dr. Luminiţa Munteanu

Prof. dr. Mihaela Voicu

Prof. dr. Florin Ţurcanu

Conf. dr. Monica Broşteanu

Conf. dr. Madeea Axinciuc

Dr. Ştefan Colceriu (CS III)

Lect. dr. Mihail Neamţu

Lect. dr. Dinu Luca

Lect. dr. Laura Sitaru

Lect. dr. Miruna Tătaru-Cazaban

Dr. Diana Mite

Dr. Ana Bărbulescu

Profesori invitaţi (Universitatea din Leiden, Institutul de Studii Religioase)

*          *

*

ADMITERE: concurs de dosare şi colocviu (prezentare proiect)

Înscriere (septembrie 2010):
– între 1 şi 13 septembrie 2010, la secretariatul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine (Str. Edgar Quinet nr. 5-7, et. II, sector 1, Bucureşti)

Dosar de înscriere:
– diplomă de bacalaureat  – original (sau, în cazul în care nu s-a eliberat diploma de licenţă, adeverinţa de licenţă în original)*
– diplomă de licenţă – original (sau adeverinţa de licenţă în original)*
– certificat de naştere – copie legalizată
– certificat de căsătorie (dacă este cazul) – copie legalizată
– 2 fotografii tip paşaport
– un dosar plic
– chitanţă care certifică achitarea taxei de înscriere de 100 lei (1.000.000 lei vechi) – original (taxa se achită la Facultatea de Drept – Bdul. Mihail Kogălniceanu)

*În cazul în care cele două diplome în original (bacalaureat şi licenţă) se află la actualul loc de muncă sau la o alta instituţie, se vor ataşa copiile legalizate ale celor două diplome şi o adeverinţă în care se precizează unde se află documentele în original.

Concurs de admitere (septembrie 2010):
– între 15 şi 17 septembrie 2010 (concurs de dosare)
colocviu: vineri, 17 sept. 2010, ora 10, sala 23 (clădirea FLLS din str. Pitar Moş, 7-13)

În cadrul colocviului, candidatul va prezenta un proiect de cercetare pornind de la interesele proprii de studiu şi lectură în domeniul Studiilor Religioase. În funcţie de proiectul de cercetare propus, fiecare dintre candidaţi va fi rugat să indice şi bibliografia minimală de la care a pornit în configurarea proiectului.

www.limbi-straine.ro

llsadmitere@yahoo.com

Str. Edgar Quinet 5-7, sector 1, Bucureşti, 70106; tel./fax: 40-21-3121313, 40-21-3116837

*          *

*

Programul interdisciplinar Studii Religioase – Texte şi Tradiţii este primul program de masterat din ţară care propune studierea ştiinţifică, neconfesională şi în afara oricărei dispute polemice a fenomenului religios.

Programul are în vedere atât studiul religiilor monoteiste (iudaism, creştinism, islam), cât şi studiul religiilor orientale, dintr-o perspectivă care îmbină în manieră complexă abordări multiple venind dinspre istoria religiilor, istoria ideilor, filozofia religiei, religie comparată,  filologie, hermeneutică textuală, ştiinţe politice etc.

Masteratul se adresează cu precădere studenţilor care au absolvit programe de licenţă în domeniul disciplinelor umaniste (filozofie, teologie, filologie, istorie, psihologie, ştiinţe politice etc.) şi constituie o punte excelentă către şcoala doctorală.

O primă circumscriere a obiectului de studiu se referă la  legătura fenomenului religios cu tradiţiile textuale care îl atestă.  O a doua delimitare constă în gestul necesar de explicitare şi de integrare a fenomenului religios studiat în contextul istoric, politic, social, mental în care acesta se manifestă. A treia direcţie urmărită este înţelegerea fenomenului religios şi a relevanâei culturale a acestuia în lumea de astăzi.

Ca atare, programul conţine:

« cursuri teoretice de interes general, indispensabile înţelegerii paradigmelor şi mecanismelor de gândire care subîntind fenomenul religios, precum şi a metodologiei utilizate în studiul religiei (Filozofia religiei, Religie comparată, Istoria ideilor religioase, Religie şi politică, Religie şi literatură);

« cursuri teoretice cu aplicabilitate culturală imediată, care descriu şi problematizează aspecte esenţiale ale marilor culturi religioase din istoria umanităţii (Iudaism, Creştinism, Islam, Religii orientale);

« cursuri teoretice cu aplicabilitate textuală, care au în vedere explicarea, explorarea şi expunerea diverselor tradiţii textuale din culturi variate (Tradiţii textuale);

« cursuri teoretice cu aplicabilitate specială, care au în vedere studierea manifestărilor aparte – caracteristice, marginale sau locale – ale fenomenului religios (Tehnici mistice, Religie şi magie);

« cursuri teoretice şi practice pentru însuşirea temeinică a limbilor în care au fost redactate textele respective (Practica limbii).

Programul asigură studenţilor competenţe academice în studiul fenomenului religios, pregătindu-i pe absolvenţi pentru continuarea şi aprofundarea studiilor la nivel doctoral.

În acelaşi timp, programul formează specialişti în domenii încă vitregite în România, dar intens stimulate la nivel internaţional, precum:

« consilierea în probleme de politică religioasă şi de aplanare a conflictelor interreligioase;

« expertiza în chestiuni de sociologie religioasă;

« expertiza în filologie biblică;

« expertiza în arheologie biblică;

« expertiza în domeniul criticii textuale şi abordarea corectă a unui text religios, traducerea, adnotarea şi editarea lui.

Nu în ultimul rând, prin abordarea multidisciplinară, programul rediscută critic relaţia dintre studiile religioase şi educaţie, respectiv dintre ştiinţă şi spiritualitate, din perspectiva reevaluării cunoaşterii în raport cu formarea omului ca miză a disciplinelor umaniste.

Informaţii suplimentare

Conf. dr. Madeea Axinciuc: madeea_axinciuc@yahoo.com

Dr. Ştefan Colceriu (CS III): stefancolceriu@yahoo.com

Share This