În perioada 11-12 noiembrie se va desfăşura Conferinţa Ştiinţifică Anuală a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine; tema ediţiei din 2011 va fi Perceptions of Time / Percepţii ale timpului. La lucrările conferinţei vor participa cadre didactice, cercetători şi doctoranzi din România, Spania, Serbia, Slovacia, Ungaria, care vor prezenta comunicări pe teme de lingvistică, literatură şi studii culturale. Programul complet al manifestării este următorul:

PROGRAM

Vineri / Friday, 11 Noiembrie 2011

ora 10

Alocuţiune de deschidere / Inauguration speech

Prof. univ. dr. Alexandra CORNILESCU

Decanul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine – Universitatea din Bucureşti

Sala de Consiliu, str. Pitar Moş, 7-13, et. 1

Orele 10.30 –11

înregistrarea participanţilor / registration

Catedra de Slavistică, Pitar Moş, 7-13, et. I


LUCRĂRI PE SECŢIUNI / SESSIONS

Vineri / Friday, 11 noiembrie 2011

LINGVISTICĂ / LINGUISTICS

I. Sala de Consiliu (Pitar Moş, etaj 1)

Moderator: Larisa Avram

11-11.25

Larisa Avram / Anca Sevcenco / Ioana Stoicescu, Universitatea din Bucureşti (România) Accusative Clitics: a Clinical Marker for Developmental Dyslexia and SLI in Romanian?

11.25-11.50

Mihaela Tănase-Dogaru, Universitatea din Bucureşti (România) On Cardinal Numerals in Romanian

11.50-12.15

Alexandra Cornilescu, Universitatea din Bucureşti (România) Nominal Ellipsis: the Relevance of the Pronouns unul and altul

12.15-12.40

Ioana Stoicescu, Universitatea din Bucureşti (România) Comprehension of Tense Morphology in Child Romanian

12.40-13.05

Maria-Aurelia Cotfas, Universitatea din Bucureşti (România) Romanian Subjunctive Complements out of Control

13.05-13.30

Mihaela Zamfirescu, Universitatea din Bucureşti (România) Lexical Positive Polarity Items as Double Npis

14-16 Masa de prânz / Lunch (Casa Universitarilor)

II. Sala de Consiliu (Pitar Moş, etaj 1)

Moderator: Carmen Vioreanu

16-16.25

Ruxandra Raianu, Universitatea din Bucureşti (România) The Conceptualization of Time in Japanese

16.25-16.50

Simona Georgescu, Universitatea din Bucureşti (România) Timpul şi forţa vitală, sau despre înrudirea etimologică dintre lat. aeuum şi iuuare / Time and Vital Force: On the Etymological Relation between lat. Aeuum and Iuuare

16.50-17.15

Carmen Vioreanu, Universitatea din Bucureşti (România) Inscripţia runică de la Hogganvik: consideraţii lexicale

17.15-17.40

Rodika Ursulesku-Miličić, Universitatea din Novi Sad (Serbia) Elemente gramaticale de exprimare a timpului în limbile română şi sârbă / Grammar Elements of Expressing the Time in the Romanian and Serbian Languages

17.40-18.05

Reka SUBA, Universitatea Sapientia, Târgu-Mureş (România) Un sistem aparte de comunicare grafică: limbajul virtual scris al SMS-urilor: probleme de traducere / One of the more idiosyncratic forms that graphical representation manifests itself in the virtual language of short text messages – viewed from the angle of translation and translatability

18.05-18.25 PauzĂ de cafea / Coffee break (Catedra de filologie rusă, et. I)

III. Sala de Consiliu (Pitar Moş, etaj 1)

Moderator: Ruxandra Raianu

18.25-18.50

Dana-Melania Bădic, Institutul de Lingvistică “Iorgu Iordan-Al. Rosetti” al Academiei Române Sacralitatea limbajului: de la alfabetul ebraic la lashon HaRa în literatura cabalistică şi midraşică / The sacredness of language: from the holiness of Hebrew letters to lashon HaRa in kabbalistic and midrashic literature

18.50-19.15

Alina Bugheşiu, Universitatea de Vest, Timişoara / Universitatea de Nord din Baia Mare (România) Perceptions of Time in Onomastics: Virtual Anthroponymy

19.15-19.40

Georgeta Rus, Universitatea de Nord din Baia Mare (România) L’identité numérique : aspects concernant les pseudonymes électroniques dans la société française du XXIe siècle

19.40-20.05

Mioara Angheluţă, Universitatea din Bucureşti (România) – Timpul ca instrument de măsurare a calităţii / Measuring Quality through Time


LITERATURĂ / LITERATURE

I. Sala 5 (Pitar Moş, etaj I)

Moderator: Octavia Nedelcu

11-11.25

Smaranda Elian, Universitatea din Bucureşti (România) Percepţii şi reprezentări ale timpului în poezia italiană barocă / Time Perceptions and Representations in the Baroque Italian Poetry

11.25-11.50

Hanibal StĂnciulescu, Universitatea din Bucureşti (România) – Timp fluid, timp circular în poezia lui Giuseppe Ungaretti / Fluid Time, Circular Time in Ungaretti’s Poetry

11.50-12.15

Liviu Franga, Universitatea din Bucureşti (România) Timpul istoriei, timpul povestirii / Le temps de l’histoire, le temps du récit

12.15-12.40

Ioana Costa, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti (România) Timpul autorului, timpul protagonistului (Sf. Grigorie Teologul, Panegiricul Sf. Vasile cel Mare) / Author and Hero (Gregory the Theologian, Basil the Great)

12.40-13.05

Mariana Franga, Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti (România) Universul mentalităţilor romane / The Universe of Roman Mentalities

13.05-13.30

Anca-Irina Ionescu, Universitatea din Bucureşti (România) Vârstele omului şi momentele zilei în viziunea poetului ceh Karel Hynek Mácha (1810-1836) / The ages of Man and the moments of the day as seen by the Czech poet Karel Hynek Mácha (1810-1836)

13.30-13.55

Alexandra Ciocârlie, Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu”, Bucureşti Antichitate şi actualitate: percepţii ale timpului la Gheorghe Crăciun / Antiquity and Actuality: The Perceptions of Time in Gheorghe Craciun’s Writing

14-16 Masa de prânz / Lunch (Casa Universitarilor)

II. Sala 5 (Pitar Moş, etaj I)

Moderator: Liviu Franga

16-16.25

Andreea Vlădescu, Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti (România) Temps objectif / temps subjectif dans l’Iliade

16.25-16.50

Mihaela Chapelan, Universitatea “Spiru Haret”, Bucureşti (România) L’indetermination temporelle chez Diderot

16.50-17.15

Joaquina Lanzuela Hernández, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel, Universidad de Zaragoza (Spania) Le temps dans Le Cid de Corneille

17.15-17.40

Pilar Pesterán, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel, Universidad de Zaragoza (Spania) La construcción del plano temporal en el manuscrito de “Fortunata y Jacinta”

17.40-18.05

Mihaela Şerban, Universitatea “Ovidius”, Constanţa (România) La relación entre la dimensión temporal y la dimensión espacial en la novela El invierno en Lisboa de Antonio Muñoz Molina

18.05-18.25 Pauză de cafea / Coffee break (Catedra de filologie rusă, et. I)

III. Sala 5 (Pitar Moş, etaj I)

Moderator: Anca-Irina Ionescu

18.25-18.50

Martin Potter, Universitatea din Bucureşti (România) Time and Eternity in David Jones’ The Anathemata

18.50-19.15

Thomas Schares, Universitatea din Bucureşti (România) A Poetology of Modernism: Approaches to Wallace Stevens’s ‘The Idea of Order at Key West’

19.15-19.40

Andreea Diaconescu, Universitatea din Bucureşti (România) L’Enfance – le passé qui ne passe pas dans les romans de Pascal Quignard

19.40-20.05

Magdalena Delescu, Universitatea din Bucureşti (România) Temps creux, temps plein, temps onirique : trois représentations temporelles dans le théâtre d’Eugène Ionesco

STUDII CULTURALE / CULTURAL STUDIES

(Pitar Moş, etaj 1)

I. Sala 4 [Studii Americane] (Pitar Moş, etaj I)

Moderator: Maria-Ana Tupan

11.30-11.55

Florentina Vişan, Universitatea din Bucureşti (România) „Eleganţa clasică” reelaborată în manieră modernă / „L’élégance classique” reélaborée de manière moderne

11.55-12.20

Octavian Roske, Universitatea din Bucureşti (România) Un martor al epocii sale: John Steinbeck şi America anilor ’60 / A Nation with no Purpose and no Direction: John Steinbeck and the Turbulent Sixties

12.20-12.45

Anca Focşeneanu, Universitatea din Bucureşti (România) “Short time” and “Long time” in Japanese

12.45-13.10

Alexandra Gheorghe, Universitatea din Bucureşti (România) Ideological Uses of “Time” as Identity Markers in Meiji Japan (1868-1912)

13.10-13.35

Sorin Paliga, Universitatea din Bucureşti (România) Václav Havel: Interogatoriu în depărtare (Dálkový výslech) sau cum curge timpul în Europa Centrală / Václav Havel: Interrogation at distance (Dálkový výslech) or how time flows in Central Europe

14-16 Masa de prânz / Lunch break (Casa Universitarilor)

II. Sala 4 [Studii Americane] (Pitar Moş, etaj I)

Moderator: Octavian Roske

16-16.25

Maria-Ana Tupan, Universitatea din Bucureşti (România) Absolute and Relative Time: Physics and Narratology in the Eighteenth Century

16.25-16.50

Peter Kopecky, Universitatea Constantin Filosof (FF UKF), Nitra (Slovacia) Convocation du Conseil des Nations Unies, position de la France et de la Roumanie lors de l’invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes du Pacte de Varsovie en Août 1968

16.50-17.15

Codruţa Pohrib, Universitatea din Bucureşti (România) The Digitalized New Memory of Communist Childhood(s)

17.15-17.40

Mara Ionescu-Ambrosie, Universitatea din Bucureşti (România) Is identity possible without the assumption of time?An analysis of time and identity in The Body Artist by Don DeLillo and Exuviae by Simona Popescu

SECŢIUNE ORGANIZATĂ DE COLECTIVUL DE HUNGAROLOGIE

Időnarratívák változatai / Times and Narratives Variations / Variaţiuni de spaţiu şi naraţiune

I. Cabinet Hungarologie (Pitar Moş, etaj I)

Moderator: Bányai Éva

12.00-12.20

PUPP Réka, Universitatea din Bucureşti (România) Mit rejt a grammatikai jelen idő a magyarban? / What is Behind the Grammatical Present Tense in Hungarian? / Ce ascunde timpul prezent gramatical în limba maghiară?

12.20-12.40

SZILÁGYI Szilárd, Universitatea din Bucureşti (România) Kúnos Ignác 1885-1890 közötti törökországi néprajzi és nyelvészeti kutatóútjának „támaszai” / Things that made possible Ignác Kúnos’s research trip to the Ottoman Empire, in the field of folclore and lingvistics, between 1885-1890 / Factorii care au sprijinit cercetările folcloristice şi lingvistice în Imperiul Otoman ale lui Ignác Kúnos, între anii 1885-1890

12.40-13.00

PAP Levente, Universitatea Sapientia, Miercurea Ciuc (România) Az idő kérdése Tertullianus Adversus Iudaeosában (VIII. 8-15) / Perceptions of Time in Adversus Iudaeos VIII. 8-15 by Tertullian / Percepţii ale timpului în Adversus Iudaeos VIII. 8-15 de Tertullian

13.00-13.30: Discuţii

14-16 Masa de prânz / Lunch break (Casa Universitarilor)

II. Cabinet Hungarologie (Pitar Moş, etaj I)

Moderator: Szilágyi Szilárd

16.00-16.20

PIELDNER Judit, Universitatea Sapientia, Miercurea Ciuc (România) Idő, emlékezés és narráció W. G. Sebald Austerlitz című regényében / Time, Memory and Narration in W. G. Sebald’s Austerlitz / Timp, memorie şi naraţiune în Austerlitz de W. G. Sebald

16.20-16.40

BANDI Irén, Universitatea din Bucureşti (România) Az emlékezés rendje Nádas Péter Emlékiratok könyve című regényében / The stucture of memories in Péter Nádas’s novel The Book of Memories / Structura memoriilor romanului Apocalipsa memoriilor de Péter Nádas

16.40-17.00

TAPODI Zsuzsa, Universitatea Sapientia, Miercurea Ciuc (România) Tér-és időszerkezet egy kortárs romániai magyar regényfolyamban / Spatial and Temporal Structure in a Contemporary Hungarian novel of Romania / Structura spaţio-temporală a unei trilogii maghiare din România

17.00-17.20

BÁNYAI Éva, Universitatea din Bucureşti (România) Átmeneti regények / Transition novels / Romane de tranziţie

17.20-17.50: Discuţii

SÂMBĂTĂ / SATURDAY, 12 Nov. 2011

LITERATURĂ / LITERATURE

I. Sala de Consiliu (Pitar Moş, etaj 1)

Moderator: Luminiţa Munteanu

9.30-9.55

Irina Dubsky, Universitatea “Spiru Haret”, Bucureşti (România) “For Immortality is but Ubiquity in Time”: Moby Dick on the Horizon of Myth

9.55-10.20

Mihai Stroe, Universitatea din Bucureşti (România) Time in E. A. Poe’s Science Fiction

10.20-10.45

Anca Roncea, Universitatea din Bucureşti (România) – The Invisible Characters of Foer’s “Extremely Loud and Incredibly Close”

10.45-11.10

Irina-Ana Drobot, Universitatea din Bucureşti (România) The Reader’s Perception of Time in Virginia Woolf’s Novels

11.10-11.35

Marina Puia Badesku / Virginia Popović, Universitatea din Novi Sad (Serbia) – Mănăstirea Argeşului şi Zidirea cetăţii Skadar – două creaţii eterne care înfruntă timpul / The Buiding of Skadar and The Master Builder Manole – two eternal creations confronting time

11.35-12 Pauză de cafea / Coffee break (Catedra de filologie rusă, et. I)

II. Sala de Consiliu (Pitar Moş, etaj 1)

Moderator: Mihai Stroe

12-12.25

Dagmar-Maria Anoca, Universitatea din Bucureşti (România) – Pulsaţia folclorică a timpului în literatura slovacă / Time’s Folcloric Vibration in the Slovakian Literature

12.25-12.50

Andreea Dunaeva, Universitatea din Bucureşti (România) Repere temporale în studierea literaturii ruse / Timelines in the study of Russian literature

12.50-13.15

Monica Oancă, Universitatea din Bucureşti (România) – Christian Time as Perceived by Margery Kempe

13.15-13.40

Monica Manolachi, Universitatea din Bucureşti (România) – Interior and Exterior Time in Caribbean British Women’s Poetry

13.40-14.05

Luminiţa Munteanu, Universitatea din Bucureşti (România) – Timpul abolit al miniaturii: note pe marginea unui roman de Orhan Pamuk / The Abolished Time of the Miniature Painting: Notes on a Turkish Novel by Orhan Pamuk