INSTITUŢII PARTENERE

Universitatea Leiden Institutul de Studii Religioase, Leiden

http://www.hum.leiden.edu/religion/

Colegiul Noua Europă Institut de Studii Avansate, Bucureşti

http://www.nec.ro/

Director de program: Conf. dr. Madeea Axinciuc

E-mail: mail@madeea-axinciuc.eu

Coordonator: Dr. Ştefan Colceriu (CS III)

E-mail: stefancolceriu@yahoo.com

CURRICULUM

Cursuri obligatorii

Filozofia religiei, Religie comparată, Magie şi religie, Tehnici mistice, Religie şi literatură, Istoria ideilor religioase, Tradiţii textuale, Religie şi politică, Iudaism, Creştinism, Islam, Religii orientale

Cursuri opţionale

Greacă/ Latină/ Ebraică/ Arabă/ Sanscrită/ Chineză/ Japoneză/ Turcă/ Persană

CADRE DIDACTICE

Prof. dr. Andrei Pleşu

Prof. dr. Francisca Băltăceanu

Prof. dr. George Grigore

Prof. dr. Luminiţa Munteanu

Prof. dr. Mihaela Voicu

Prof. dr. Florin Ţurcanu

Conf. dr. Monica Broşteanu

Conf. dr. Madeea Axinciuc

Dr. Ştefan Colceriu (CS III)

Lect. dr. Mihail Neamţu

Lect. dr. Dinu Luca

Lect. dr. Laura Sitaru

Lect. dr. Miruna Tătaru-Cazaban

Dr. Diana Yüksel

Dr. Diana Mite

Dr. Ana Bărbulescu

Profesori invitaţi (Universitatea Leiden – Institutul de Studii Religioase, Universitatea Ebraică din Ierusalim etc.)

LIMBI DE PREDARE

Română

Engleză

ADMITERE: concurs de dosare şi interviu (bibliografie şi prezentare proiect)

Vor fi organizate două sesiuni de admitere (în luna iulie, respectiv în luna septembrie). Perioada exactă pentru sesiunea din luna iulie a.c., precum şi numărul de locuri vor fi anunţate, pentru toate programele de masterat, pe site-ul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, în conformitate cu deciziile Senatului Universităţii şi ale Consiliului Facultăţii.

Bibliografie

La alegere, trei dintre următoarele titluri:

  • Culianu, Ioan Petru, Călătorii în lumea de dincolo, Editura Nemira, Bucureşti, 1994;
  • Eliade, Mircea,  Sacrul şi porfanul, Editura Humanitas, Bucureşti, 2005;
  • Idel, Moshe, Ascensiuni la cer în mistica evreiască. Stîlpi, linii, scări, Editura Polirom, Iași, 2008;
  • Otto, Rudolf, Sacrul, Editura, Bucureşti, Editura Dacia, Cluj, 1992;
  • Pleşu, Andrei, Despre îngeri, Editura Humanitas, Bucureşti, 2003.

În cadrul interviului, candidatul va răspunde întrebărilor adresate pe marginea bibliografiei de concurs şi va prezenta, oral, un proiect de cercetare pornind de la interesele proprii de studiu şi lectură în domeniul Studiilor Religioase. În funcţie de proiectul de cercetare propus, fiecare dintre candidaţi va fi rugat să indice şi bibliografia minimală de la care a pornit în configurarea proiectului. Pentru susţinerea proiectului de cercetare pot fi aduse şi prezentate materiale ajutătoare.

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine

www.limbi-straine.ro

Str. Edgar Quinet, nr. 5-7, sector 1, Bucureşti, 70106; tel./fax: 40-21-3121313, 40-21-3116837

*Programul interdisciplinar Studii Religioase – Texte şi Tradiţii este primul program de masterat din ţară care propune studierea ştiinţifică, neconfesională şi în afara oricărei dispute polemice a fenomenului religios.

Programul are în vedere atât studiul religiilor monoteiste (iudaism, creştinism, islam), cât şi studiul religiilor orientale, dintr-o perspectivă care îmbină în manieră complexă abordări multiple venind dinspre istoria religiilor, istoria ideilor, filozofia religiei, religie comparată,  filologie, hermeneutică textuală, ştiinţe politice etc.

Masteratul se adresează cu precădere studenţilor care au absolvit programe de licenţă în domeniul disciplinelor umaniste (filozofie, teologie, filologie, istorie, psihologie, ştiinţe politice etc.) şi constituie o punte excelentă către şcoala doctorală.

O primă circumscriere a obiectului de studiu se referă la  legătura fenomenului religios cu tradiţiile textuale care îl atestă.  O a doua delimitare constă în gestul necesar de explicitare şi de integrare a fenomenului religios studiat în contextul istoric, politic, social, mental în care acesta se manifestă. A treia direcţie urmărită este înţelegerea fenomenului religios şi a relevanţei culturale a acestuia în lumea de astăzi.

Ca atare, programul conţine:

ü  cursuri teoretice de interes general, indispensabile înţelegerii paradigmelor şi mecanismelor de gândire care subîntind fenomenul religios, precum şi a metodologiei utilizate în studiul religiei (Filozofia religiei, Religie comparată, Istoria ideilor religioase, Religie şi politică, Religie şi literatură);

ü  cursuri teoretice cu aplicabilitate culturală imediată, care descriu şi problematizează aspecte esenţiale ale marilor culturi religioase din istoria umanităţii (Iudaism, Creştinism, Islam, Religii orientale);

ü  cursuri teoretice cu aplicabilitate textuală, care au în vedere explicarea, explorarea şi expunerea diverselor tradiţii textuale din culturi variate (Tradiţii textuale);

ü  cursuri teoretice cu aplicabilitate specială, care au în vedere studierea manifestărilor aparte – caracteristice, marginale sau locale – ale fenomenului religios (Tehnici mistice, Religie şi magie);

ü  cursuri teoretice şi practice pentru însuşirea temeinică a limbilor în care au fost redactate textele respective (Practica limbii).

Programul asigură studenţilor competenţe academice în studiul fenomenului religios, pregătindu-i pe absolvenţi pentru continuarea şi aprofundarea studiilor la nivel doctoral.

În acelaşi timp, programul formează specialişti în domenii încă vitregite în România, dar intens stimulate la nivel internaţional, precum:

ü  consilierea în probleme de politică religioasă şi de aplanare a conflictelor interreligioase;

ü  expertiza în chestiuni de sociologie religioasă;

ü  expertiza în filologie biblică;

ü  expertiza în arheologie biblică;

ü  expertiza în domeniul criticii textuale şi abordarea corectă a unui text religios, traducerea, adnotarea şi editarea lui.

Nu în ultimul rând, prin abordarea multidisciplinară, programul rediscută critic relaţia dintre studiile religioase şi educaţie, respectiv dintre ştiinţă şi spiritualitate, din perspectiva reevaluării cunoaşterii în raport cu formarea omului ca miză a disciplinelor umaniste.

Informaţii suplimentare

Conf. dr. Madeea Axinciuc: mail@madeea-axinciuc.eu

Dr. Ştefan Colceriu (CS III): stefancolceriu@yahoo.com

Share This