Candidaţii care au obţinut, în clasa a XI-a şi/sau a XII-a, premii sau menţiuni la concursurile naţionale de limbi străine au dreptul de a fi admişi în anul I fără concurs de admitere, cu următoarele precizări:

1. Admiterea se va face exclusiv la specializarea A corespunzătoare concursului naţional la care candidatul a obţinut distincţii (nu se poate intra la Franceză prin olimpiada de Italiană sau vice versa). Candidaţilor care au obţinut distincţii la mai multe limbi străine li se va solicita să opteze pentru o singură secţie.

2. La secţiile cu profil filologic, numărul de locuri pentru olimpici este nelimitat – fireşte, fără a se depăşi numărul de locuri bugetate alocate respectivelor secţii. În schimb, la secţiile cu profil de Traducere şi Interpretare, numărul de locuri este limitat, astfel:

Engleză, Franceză – 1 loc

Germană, Italiană, Spaniolă, Rusă – 2 locuri

Pentru specializarea Limbi Moderne Aplicate (L.M.A.) vor exista 2 locuri pentru olimpicii de la limba Engleză.

În cazul în care numărul candidaţilor înscrişi este mai mare decât numărul de locuri, candidaţii vor fi ierarhizaţi în baza rezultatelor de la concursurile naţionale. Fiecare candidat va primi un punctaj, calculat astfel:

– pentru premiile I, II sau III obţinute în clasele a IX-a şi a X-a – 3 puncte

– pentru menţiuni obţinute în clasele a IX-a şi a X-a – 1 punct

– pentru premiile I, II sau III obţinute în clasele a XI-a şi a XII-a la proba scrisă (pentru concursurile care conţin mai multe secţiuni) – 5 puncte

– pentru menţiuni obţinute în clasele a XI-a şi a XII-a la proba scrisă – 2 puncte

– pentru distincţii obţinute la probele orale se scade un punct faţă de proba scrisă

– pentru distincţii obţinute la concursurile pentru clasele cu profil bilingv se adaugă un punct faţă de proba scrisă

– pentru distincţii obţinute la alte concursuri decât olimpiadele naţionale (de ex. „Cangurul lingvist”) – 2 puncte

IMPORTANT: Candidaţii care NU au obţinut premii sau menţiuni în clasele a XI-a şi a XII-a NU se pot înscrie cu statut de olimpici.  Distincţiile obţinute în clasele a IX-a şi a X-a contează numai la departajare. De asemenea, singurele faze ale concursurilor care contează sunt fazele naţionale. Pentru a beneficia de înscriere ca olimpic, un candidat trebuie să prezinte, aşadar, o diplomă eliberată de Ministerul Educaţiei, nu de Inspectoratele Şcolare judeţene. Concursurile care nu sunt incluse în calendarul Ministerului nu oferă aceleaşi drepturi.

Candidaţii olimpici vor prezenta la înscriere diplomele obţinute în original, dar vor depune la dosar doar copii simple ale acestora. Nu este nevoie de copii color şi/sau legalizate.

ATENŢIE: Rezultatele olimpicilor vor fi afişate imediat după terminarea perioadei de înscrieri – deci mai repede decât rezultatele celorlalţi candidaţi. Candidaţii olimpici declaraţi admişi vor avea la dispoziţie 5 zile pentru a-şi completa dosarul cu actele de studiu în original şi pentru a-şi confirma locul. În caz contrar, locurile ocupate de ei vor fi redistribuite.

Share This