CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE ASISTENT PE PERIOADĂ DETERMINATĂ

LMA, ENGLEZĂ

Poziţia în statul de funcţii: 12

Funcţia didactică: Asistent

Disciplinele din planul de învăţământ: Practica limbii engleze 2 LMA, Practica limbii engleze 3 LMA

TEMATICĂ

  • Sistemul temporal-aspectual al limbii engleze
  • Concordanţa timpurilor
  • Verbele modale: proprietăţi morfo-sintactice şi valori semantice
  • Folosirea modului subjonctiv

BIBLIOGRAFIE

1. Stefănescu, I. 1988. English Morphology. Vol. 2. The Nominal and Verbal Categories. Bucureşti: TUB.

2. Huddleston, R., G.K. Pullum (eds.) 2002. The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge University Press.

sau

Quirk, R., Greenbaum, S., Leech, G., and Svartvik, J. 1985.  A Comprehensive Grammar of the English Language. Londra/New York: Londra.

sau

Bădescu, A. 1967. Gramatica limbii engleze. Bucureşti: Editura Stiinţifică.

Data si ora de incepere a concursului: 20 ianuarie 2012, ora 10.00

Locul: Catedra mică, Departamentul de engleză, str. Pitar Moş, 7-13