Depunerea dosarelor pentru anii în curs (viitorii ani II, III, M2):

Depunerea dosarelor pentru anii în curs (viitorii ani II, III, M2) se face prin formular electronic în intervalul 17 iunie10 iulie 2020. Formularul poate fi găsit AICI. ATENȚIE! Formularul se completează în platforma Office 365 și este necesară folosirea contului instituțional (mai multe informații despre conturile instituționale de email AICI).

Orice situație specială (caz social, medical, activitate extracurriculară etc.) se dovedește cu actele de mai jos, încărcate prin formularul de cazare. Completarea formularului fără încărcarea documentelor indicate va invalida situația specială.

Vă rugăm verificați lista de acte necesare: 

Actele necesare la ridicarea cererii pentru toți studenții, indiferent de criteriul la care se încadrează, sunt:

 1. Fotocopie după cartea de identitate;
 2. Două fotografii recente tip buletin/pașaport.

 

Următoarele acte vor fi încărcate în formularul de cazare pentru obținerea de puncte suplimentare, conform procedurii de cazare. În cazul în care dosarul necesită completări, acestea vor fi solicitate de comisia de cazare prin email. 

Actele doveditoare pentru activități extracurriculare (dacă este cazul):

I. Merite excepționale în voluntariat:

 1. Adeverinţă de voluntar pentru activitatea din ultimul an universitar;
 2. Scrisoare de recomandare din partea departamentului de resurse umane sau conducerii instituţiei / organizaţiei (obligatoriu);

II. Activitate ştiinţifică susţinută:

 1. Adeverinţe de participare la conferinţe naţionale/internaţionale;
 2. Diplome de participare/Premii la concursuri naţionale/internaţionale specifice profilului;
 3. Scrisoare de recomandare din partea cadrului didactic îndrumător (obligatoriu);

III. Actele necesare pentru argumentarea cazurilor sociale sunt (după caz):

1. Adeverință medicală în original de la medicul specialist, din care să rezulte că studentul/studenta suferă de o anumită afecțiune cronică sau handicap fizic/locomotor, însoțită de avizul medicului de la Cabinetul medical studențesc;
2. Fotocopie după hotărârea judecătorească de divorț;
3. Adeverință de la autoritatea fiscală locală care atestă faptul că părinții nu obțin venituri;
4. Fotocopie după certificatul/certificatele de deces ale părinților;
5. Dacă un părinte este grav bolnav, se aduc acte doveditoare (adeverință de la medicul specialist);
6. (obligatoriu) Adeverințe cu salariile nete ale părinților sau cupoanele de pensie pe ultimele trei luni înaintea perioadei de depunere a cererii, adeverințe de șomaj, handicap sau lipsă a veniturilor, dacă este cazul;
7. fotocopii după certificatele de naștere și după adeverințele de elev/student (dacă este cazul) ale fraților/surorilor minori sau majori, dacă sunt înmatriculați la o instituție de învățământ superior .

Comisia nu va face publice datele din dosar decât în cazuri extreme.

Pentru orice alte informaţii sau nelămuriri, puteţi trimite un e-mail către cazari@asls.ro

Calendarul cazărilor 2020

Etapa 1:

 • 17.06 – 10.07 – depunerea dosarelor pentru anii în curs (viitorii ani II, III, M2) – informații mai sus;
 • finalul lunii iulie – depunerea dosarelor pentru candidații admiși la admitere (viitorii ani I și M1):
 • prima jumătate a lunii septembrie – depunerea dosarelor pentru candidații admiși la admitere (viitorii ani I, M1) și doctoranzi (indiferent de an);
 • după terminarea perioadei de depunere – afișarea listelor punctajelor obținute de studenții din anii în curs (viitori ani II, III, M2, D2, D3) și ale cererilor depuse de candidații admiși în 2020 (viitorii ani I, M1 și D1);
 • după afișarea listelor – depunerea de sesizări la adresa punctajelor afișate – prin email – cazari@asls.ro;
 • finalul lunii septembrie – afișarea listei cu beneficiarii locurilor de cazare (toți anii) pe site-ul Facultății;
 • după afișarea listei – depunerea contestațiilor – prin email (cazari@asls.ro) sau personal;
 • după depunerea contestațiilor – afișarea listelor finale – pe site-ul Facultății;
 • după afișarea listelor finale – Ridicarea cererilor aprobate;
 • finalul lunii septembrie – Cazarea efectivă în cămine.

Etapa 2 (redistribuiri) are loc, de obicei, în intervalul 1-5 octombrie. Un calendar detaliat va fi afișat în timp util.

Etapa 3 (redistribuiri pe universitate) are loc după etapa a doua și se desfășoară la nivelul Direcției Cămine-Cantine (fără să implice comisia de cazare de la nivelul FLLS).

Pentru orice alte informaţii sau nelămuriri, puteţi trimite un e-mail către cazari@asls.ro

INFORMAȚII GENERALE

Descrierea căminelor se găsește în Broșura Căminelor 2020/2021 – AICI.

Facultatea de Limbi și Literaturi Străine are locuri repartizate în toate căminele Universității din București, cu excepția căminului Gaudeamus. De asemenea, locurile repartizate Facultății în căminele A1, Pallady 1 și 2 au scăzut considerabil în ultimii ani și este posibil ca locurile primite să fie extrem de puține sau rezervate doctoranzilor! Căminul Leu C este în principiu ocupat de studenți străini, însă Facultatea primește un număr limitat de locuri. Vă rugăm să aveți în vedere aceste mențiuni la alegerea opțiunilor de cazare – formularul vă permite să alegeți toate căminele, în ordinea preferințelor.

Locurile sunt insuficiente pentru necesitățile Facultății.

Până la rezolvarea acestei situații, studenții care vor fi înmatriculați pe locuri CU TAXĂ din anul 1 cu media sub 8,00 (secțiile cu admitere pe bază de dosar sau mixtă) nu pot depune cerere de cazare, cu excepția cazurilor sociale/medicale.

Reamintim următoarele mențiuni (din Procedura de cazare a FLLS):

Art. 14 Comisia de cazare va atribui locuri studenților care au punctajul aferent situației academice sub 500 de puncte (media generală ~8,33) numai în limita locurilor disponibile. Cazurile sociale grave cu situație academică problematică vor fi cazate numai în etapa redistribuirilor, în limita locurilor disponibile. Cazurile care se încadrează în prioritățile de cazare din metodologia UB vor fi cazate în prima etapă, însă locul obținut va fi corespunzător situației academice.

Menţionăm că articolul de mai sus se referă şi la cazurile sociale din viitorul an 1/M1, pentru mediile mai mici decât ultimele medii cazate.

Studenții anilor superiori pot depune cerere în perioada stabilită (iunie-iulie), indiferent de statutul buget/taxă.

DOCUMENTAȚII

 • Metodologia UB poate fi consultată AICI.
 • Procedura de cazare a FLLS poate fi consultată AICI.
 • Descrierea căminelor FLLS poate fi consultată AICI.

Pentru orice alte informaţii sau nelămuriri, puteţi trimite un e-mail către cazari@asls.ro

Share This