ATENȚIE! În această pagină veți găsi informații referitoare la desfășurarea anului universitar și a procedurilor care țin de începerea anului și înmatriculare. Această pagină va fi actualizată imediat ce vor fi disponibile noi informații (orar, burse, înscriere sport, modul etc.).

Deschiderea anului universitar - secții

Festivitățile de deschidere a anului universitar 2020-2021 pentru secțiile Facultății de Limbi și Literaturi Străine se vor desfășura on-site la Grădina Casei Universitarilor (str. Dionisie Lupu 46, vezi Google Maps) și on-line pe diferite platforme.

Vezi programarea evenimentelor on-site și on-line.

Secțiile care nu au anunțat deschideri separate vor avea deschiderea la primul curs.

Cursurile încep de luni, 5 octombrie.

 

EVENIMENT UB pentru anul I: „Sunt student! Acum ce urmează?”

REGIMUL DE DESFĂȘURARE A CURSURILOR ÎN SEMESTRUL I

Consiliul Facultății a decis modalitatea de desfășurare a activității didactice în sem. I, 2020-2021. Documentul va deveni efectiv după validarea acestuia de către Senatul UB și poate fi consultat AICI.

Așadar, majoritatea cursurilor și seminariilor se vor desfășura online.

Următoarele cursuri/seminarii se vor ține în regim de predare directă (prezență fizică), cu respectarea strictă a normelor legale:

Arabă A – anul I – Disciplina Practica limbii
Filologie Clasică (latină și greacă veche) – toți anii – disciplinele Practica limbii (A și B)
Neogreacă A – toți anii – Disciplina Practica limbii
Rusă A – anul I – Seminarul de Structura limbii ruse
Bulgară A – anul II – Disciplinele Practica limbii și Structura limbii
Sârbă A – toți anii – Disciplina Practica limbii

MEFIC – Engleză și Germană – cursurile de interpretare simultană

 

Înscrieri în an/Înmatriculări (obligatoriu!)

ATENȚIE! Înscrierea în an se face online, în intervalul 19-30 octombrie! Prezența fizică nu este necesară.

Important: Toate procesele care țin de începerea anului se vor putea desfășura online (înscriere limba C la Traducători, cereri pentru schimbarea limbii B etc.). Înscrierea în an presupune achitarea taxei de școlarizare pentru primul semestru și trimiterea chitanței pentru studenții pe locuri cu taxă. Procesul de înscriere online va fi detaliat după 5 octombrie. Ridicarea (sau vizarea) carnetelor de student și a legitimațiilor de transport se face la secretariat, oricând în timpul anului universitar, însă după înscrierea în an.

Înscrierea în an este obligatorie pentru toți studenții și presupune:

  • Anul 1/M1 buget – semnarea contractelor de studii și a fișelor de înscriere*, (opțional) ridicarea carnetului de student și a legitimației de transport;
  • Anul 1/M1 taxă – semnarea contractelor de studii și a fișelor de înscriere*, depunerea chitanței de plată a taxei**, (opțional) ridicarea carnetului de student și a legitimației de transport;
  • Anii 2,3, M2 buget – completarea fișei de înscriere*, (opțional) vizarea carnetului de student și a legitimației de transport;
  • Anii 2,3, M2 taxă – completarea fișei de înscriere*, (opțional) depunerea chitanței de plată a taxei**, vizarea carnetului de student și a legitimației de transport.

RECLASIFICAREA pentru anii în curs poate fi consultată AICI (în curs de completare) – pentru acces este necesară autentificarea cu contul instituțional de student!

ATENȚIE! Studenții care nu au diploma de Bacalaureat (în original) în dosar nu pot beneficia de loc bugetat! Studenții la taxă sunt obligați să aducă/trimită dovada achitării taxei (mai multe informații despre înscrierea online în an vor fi disponibile după 5 octombrie).

Programul de prezentare la secretariat este doar pentru persoanele care au nevoie urgent de carnetul de student și legitimația de transport (sau de vizarea acestora). În cazul prezentării fizice, toate persoanele se vor prezenta cu documentele necesare deja completate și semnate, fără să le mai încarce online! Programul poate fi consultat AICI. Cei care nu au reușit să se înscrie în perioada sus menționată se mai pot înscrie și în perioada 26-30 Octombrie, de luni până joi în timpul programului cu publicul.

*Contractele de studii și fișele de înscriere pentru anul 1 (licență și master) pot fi descărcate și trimise online – mai multe detalii în curând. Persoanele care se vor prezenta la secretariat pentru înscriere sunt rugate să vină cu fișele și/sau contractele imprimate și completate. Acestea NU se pot completa pe loc, la secretariat.

**Taxa de școlarizare se plătește în Campusul Panduri (vezi AICI), online (AICI) sau în contul bancar (detalii mai jos), până la sfârșitul lunii octombrie, iar aducerea sau trimiterea chitanței/dovezii de plată este OBLIGATORIE!

Taxele de studii se pot plăti online (AICI) și în următoarele conturi:

Beneficiar: UNIVERISTATEA DIN BUCUREŞTI
Cod fiscal: 4505502
Cont IBAN: RO05RNCB0076010452620315 (Filologie, Traducere și Interpretare, Studii Culturale, Masterat – mai puțin CLOE, Doctorat) sau RO59RNCB0076010452620313 (LMA, Masterat CLOE)
BANCA: BCR SECTOR 5
Explicaţia: Taxă studiu  la licenţă / master / doctorat / Nume şi prenume student / Specializarea / Anul de studiu

ATENȚIE! Dovada de plată (ordin de plată / confirmarea transferului online etc.) se aduce la secretariat sau se trimite online, în funcție de cum se face înscrierea în an!

Orare

Orarele și grupele care au fost deja publicate pot fi consultate pe pagina dedicată orarelor (vezi AICI). Grupele sunt în curs de actualizare și vor fi disponibile în curând, în aceeași pagină. Studenții vor urmări atât orarul de la specializarea A, cât și orarul de la specializarea B!

Share This