În urma unei suplimentări de locuri bugetate, a fost publicată AICI o rectificare a reclasificării pentru următoarele secții:

  • Limbă și Literatură anul 1->2 (limbile A: arabă, chineză, engleză, germană, italiană, japoneză, portugheză, rusă, sârbă, slovacă, spaniolă, turcă);
  • Traducere și Interpretare anii 1->2 și 2->3 (toate limbile).

Reclasificarea rămâne neschimbată pentru celelalte secții.

Persoanele care au achitat deja taxa pentru anul 2021-2022 și ocupă un loc bugetat în urma reclasificării sunt rugate să se prezinte la secretariat cu următoarele documente: copie buletin, extras de cont cu IBAN-ul contului în care se dorește returnarea banilor, dovada plății (dacă nu a fost deja depusă la secretariat în original).

 

Reclasificarea buget-taxă pentru anul 2021-2022 va avea loc după cum urmează:

ETAPA 1 – SITUAȚIA ȘCOLARĂ
Studenții anilor 1 si 2 licență (anul universitar 2020-2021) și anul 1 de masterat (anul universitar 2020-2021) sunt obligați să-și verifice situația școlară (carnetul online) în vederea reclasificării locurilor de la buget pentru anul universitar 2020- 2021. Eventualele neclarități vor fi semnalate secretarului de an pe adresa de email instituțională, până la data de 25 septembrie 2021, ora 14.00

DUPĂ ACEST TERMEN NU SE MAI ACCEPTĂ MODIFICĂRI ÎN SITUAȚIILE ȘCOLARE!

ETAPA 2 – RECLASIFICAREA PROVIZORIE
În cursul zilei de 29 septembrie 2021 va fi postată pe site-ul facultății o reclasificare provizorie. Eventualele neconcordanțe se vor sesiza secretarului de an pe adresa de email până pe 30 septembrie 2021, ora 12.00.

ETAPA 3- RECLASIFICAREA FINALĂ
Listele finale vor fi postate pe site-ul facultății în cursul zilei de 30 septembrie 2021.

Conform legislației în vigoare la reclasificare NU se iau în calcul disciplinele facultative.

Reclasificarea poate fi consultată AICI (accesul numai cu adresa instituțională).

CRITERII DE OCUPARE A LOCURILOR DE LA BUGET

  • Punctajul în ordine descrescătoare obținut prin însumarea produsului rezultat din numărul de credite și nota acordată la fiecare disciplină din planul de învățământ.
  • Studenții care se încadrează în categoria <cazuri sociale> (venitul net lunar trebuie să nu depășească cuantumul venitului minim pe economie) pot depune cerere pentru obținerea unui loc de buget, însoțită de acte doveditoare privind veniturile pe lunile iunie, iulie și august în programul cu publicul sau online pe adresa de email a secretarului de an în intervalul 22-24 septembrie. Numărul de locuri pentru cazurile sociale nu pot fi mai mult de 15% din totalul locurilor.