Admitere masterat 2016

 

Lista candidaților admiși și statutul acestora (buget/taxă) după suplimentarea locurilor poate fi consultată  AICI. Comisia de admitere și-a încheiat activitatea, pentru orice alte informații suplimentare vă rugăm să vă adresați Secretariatului Facultății.

Programele de admitere și mai multe informații despre programele de studiu pot fi găsite pe paginile programelor AICI.

Informații privind cazările AICI.

Sesiunea septembrie 2016

Calendar admitere septembrie 2016

 • Au fost afișate rezultatele și repartizarea pentru sesiunea septembrie 2016! Lista poate fi accesată AICI. Pentru alte informații puteți contacta comisia la adresa mihaela.zamfirescu@lls.unibuc.ro.
 • Candidații aflați pe locuri la taxă (dar eligibili pentru locuri subvenționate de la buget) sunt rugați să urmărească eventuale actualizări privind suplimentarea locurilor bugetate înainte să plătească taxa.
 • Candidații care pot ocupa doar locuri cu taxă pot achita taxa la casieria UB (Facultatea de Drept, subsol), urmând să prezinte chitanța la înscrierea în an (la secretariat, în octombrie).

 

 

 • 5-12 septembrie – înscrierea candidaților, program:
  • 5-7 septembrie 10:00-13:00;
  • 8-9 septembrie 8:00-11:00;
  • 10 septembrie 9:00-11:00;
  • 12 septembrie 9:00-11:00;
 • 14-19 septembrie – examene:
  • MEFIC și MTSST EXAMEN SCRIS 17 septembrie, ora 8:00, sala L3, etajul II, cladirea din str.Pitar Mos.
  • Planificare examene – AICI (<– Click)
 • Confirmarea locurilor poate fi făcută prin email la adresa mihaela.zamfirescu@lls.unibuc.ro, la care se trimite următorul formular, completat și scanat: FORMULAR CONFIRMARE (<-CLICK). Confirmarea se poate face pe mail in cazul in care ați depus toate actele in original – bac, licența sau adeverința de licența, adeverința de atestarea modului absolvit in cazul in care ați absolvit o facultate particulara, sau adeverința ce atesta exista actelor originale la alta unitate de învățământ. In caz contrar va așteptam la Decanat, in Edgar Quinet cu actele necesare si formularul de confirmare a locului.Program confirmări Edgar Quinet:
  • 20 septembrie 12:00-14:00 (Secretariat – dna. Adriana Stănică)
  • 21 septembrie 10:00-12:00 (Decanat – Asist. dr. Mihaela Zamfirescu) / 12:00-14:00 (Secretariat – dna. Adriana Stănică)

  O persoana poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur program de master. Costurile aferente depăşirii duratei învăţământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă de către studenţi. Un student poate urma concomitent cel mult două programe de studii, indiferent de ciclul de studii.

Acte necesare

Pentru depunerea dosarului de admitere la mai multe programe se va aduce un singur set de acte și un dosar plic suplimentar pentru fiecare program. Taxa se plătește separat pentru fiecare înscriere.

Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele acte:

 • dosar plic
 • fișă tip de înscriere – poate fi descărcată și imprimată în avans – AICI;
 • diploma de licenţă în original sau adeverinţă de licenţă pentru promoţia 2016;
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată;
  • diplomele se aduc în original, dacă au fost emise, cu excepția cazului în care originalul este în evidența unei alte facultăți, caz în care se aduce și o adeverință în acest sens;
 • documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României eliberat conform legislației în vigoare la momentul întocmirii;
 • certificatul de naştere, în copie legalizată;
 • adeverinţa medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 • trei fotografii tip buletin de identitate;
 • B.I. sau C.I. în copie;
 • chitanţă de plată a taxei de înscriere  de 200 RON la concursul de admitere  în conformitate cu taxele aprobate de Senatul Universităţii din Bucureşti.

Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din următoarele documente:

 • copii legalizate după certificate de deces ale părinţilor (în  cazul celor orfani de ambii părinţi);
 • adeverinţe de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
 • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic, în activitate, a susţinătorilor legali;
 • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului.

 

 

Taxe

Taxa de admitere este de 200 RON/program.

Taxa anuală de școlaritate (în cazul ocupării unui loc cu taxă) pentru seria 2016-2018 este de 3500 RON.

 

 

Sesiunea iulie 2016

Lista rezultatelor și repartizării buget/taxă pentru sesiunea iulie 2016 (actualizată) poate fi consultată AICI.

– in lista nu se regasesc candidatii ce au absentat la examenul de admitere sau care si-au retras actele.
– pentru orice nelamuriri sau intrebari puteti sa trimiteti mail comisiei de admitere (contact: mihaela.zamfirescu@lls.unibuc.ro)

ATENȚIE! Confirmarea locurilor poate fi făcută prin email la adresa mihaela.zamfirescu@lls.unibuc.ro, la care se trimite următorul formular, completat și scanat: FORMULAR CONFIRMAREConfirmarea se poate face pe mail in cazul in care ați depus toate actele in original – bac, licența sau adeverința de licența, adeverința de atestarea modului absolvit in cazul in care ați absolvit o facultate particulara, sau adeverința ce atesta exista actelor originale la alta unitate de învățământ. In caz contrar va așteptam la Decanat, in Edgar Quinet cu actele necesare si formularul de confirmare a locului.

Program confirmări Edgar Quinet:

 • 25-28 iulie 12:00-14:00 (Secretariat – dna. Adriana Stănică)
 • 26-29 iulie  10:00-12:00 (Decanat – Asist. dr. Mihaela Zamfirescu)

O persoana poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur program de master. Costurile aferente depăşirii duratei învăţământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă de către studenţi. Un student poate urma concomitent cel mult două programe de studii, indiferent de ciclul de studii.

Înscrierile au loc în sediul din strada Edgar Quinet, la Decanat / sala 212. Taxa de înscriere se achită la casieria UB (Facultatea de Drept, subsol – program luni-joi 10-14, vineri 10-12, sâmbătă-duminică 9-13).

Calendar iulie 2016

 • 13-20 iulie – înscrierea candidaților (cu excepția programelor MEFIC și MTSST):
  • 13.07-15.07 – orele 10:00 – 14:00 (miercuri – vineri); 
  • 16.07-17.07 – orele 9:00-11:00 (sâmbătă – duminică);
  • 18.07-20.07 – orele 10:00-14:00 (luni – miercuri);
 • 21-26 iulie – examene (cu excepția programelor MEFIC și MTSST);
  • Planificare examene iulie 2016 – AICI.
 • Data limită de afișare a rezultatelor: 29 iulie;

Calendar separat pentru programele MEFIC și MTSST:

 • Înscrieri 6-16 iulie:
  • 6.07 – 8.07 (Miercuri, Joi, Vineri) – orele 10:00-14:00;
  • 9.07-10.07 – orele 9:00-11:00 (sâmbătă-duminică);
  • 11.07-15.07 – orele 10:00 – 14:00 (luni-vineri);
  • 16.07 – orele 9:00-11:00 (sâmbătă);
 • Examen scris (pentru ambele programe): 18 iulie, ora 8:00, amf. Bogdan (Pitar Moș)
 • Depunerea contestațiilor 19 iulie
 • Examen oral (pentru programul MEFIC): 20-21 iulie
Share This