Admitere masterat 2017

 

Programele de admitere și mai multe informații despre programele de studiu pot fi găsite pe paginile programelor AICI.

Locurile pentru admiterea din 2017 pot fi consultate AICI.

Informații despre admiterea prin programul Românii de pretutindeni AICI.

Sesiunea iulie 2017

Calendar admitere iulie 2017

 • 10-16 iulie – înscrierea candidaților – sediul din Edgar Quinet (et. 2, sala 212), program:
  • luni – vineri 10:00-14:00;
  • sâmbătă – duminică 9:00-11:00 ATENȚIE! În aceste zile se vor face înscrieri indiferent dacă adeverințele de licență ale candidaților sunt emise sau nu, sub rezerva depunerii lor la dosar în zilele de 17 sau 18 iulie!
 • 17-21 iulie – examene, cu excepția:
  • MEFIC – examen scris 24 iulie, examen oral 25-26 iulie;
  • MTSST – examen scris 24 iulie.
  • Planificarea (provizorie) a tuturor examenelor poate fi consultată AICI;
   • ATENȚIE! Această listă poate fi modificată, vă rugăm să verificați varianta finală a planificării pe 16 iulie;

 

 • Rezultatele pot fi consultate AICI
  • pentru eventuale nelămuriri în privința listei – mihaela.zamfirescu@lls.unibuc.ro
  • această clasificare este o primă distribuție a locurilor. În funcție de confirmările și retragerile ce vor urma, clasificarea va suferi modificări și persoane cărora le-a fost alocat un loc cu taxă pot trece pe un loc la buget.
  • nu este nevoie plata vreunei tranșe din taxă în cazul candidaților admiși pe locuri cu taxă, mai ales dacă aceștia ar fi eligibili pentru un loc bugetat, deoarece lista finala a distribuției locurilor se va afișa la sfârșitul lunii septembrie, după admiterea din toamnă, pentru care există posibilitatea să fie suplimentate locurile la buget. Din același motiv, nu se recomandă nici retragerea dosarelor de concurs.

 

 • După publicarea rezultatelor – confirmarea locului se poate face electronic, prin trimiterea formularului de confirmare (AICI) la adresa de email mihaela.zamfirescu@lls.unibuc.ro

Informații despre cazarea în anul I AICI.

Acte necesare

Pentru depunerea dosarului de admitere la mai multe programe se va aduce un singur set de acte și un dosar plic suplimentar pentru fiecare program. Taxa se plătește separat pentru fiecare înscriere.

Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele acte:

 • dosar plic
 • fișă tip de înscriere – poate fi descărcată aici, în format DOC / PDF;
 • diploma de licenţă în original sau adeverinţă de licenţă pentru promoţia 2017*;
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie certificată conform cu originalul;
  • diplomele se aduc în original, dacă au fost emise, cu excepția cazului în care originalul este în evidența unei alte facultăți, caz în care se aduce și o adeverință în acest sens;
 • documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României eliberat conform legislației în vigoare la momentul întocmirii;
 • certificatul de naştere, în copie certificată conform cu originalul;
 • adeverinţa medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 • trei fotografii tip buletin de identitate;
 • B.I. sau C.I. în copie;
 • chitanţă de plată a taxei de înscriere  de 250 RON la concursul de admitere  în conformitate cu taxele aprobate de Senatul Universităţii din Bucureşti.

Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din următoarele documente:

 • copii legalizate după certificate de deces ale părinţilor (în  cazul celor orfani de ambii părinţi);
 • adeverinţe de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
 • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic, în activitate, a susţinătorilor legali;
 • copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat sunt scutiți de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învățământul superior.

ATENȚIE! Prin copie conform cu originalul se înțelege prezentarea unei copii simple (xerox) și a originalului documentului respectiv la înscriere. Personalul Facultății de Limbi și Literaturi Străine va verifica autenticitatea copiei care rămâne la dosar, originalul fiind păstrat de candidat.

O persoana poate beneficia de finanțare de la buget pentru un singur program de master. Costurile aferente depășirii duratei învățământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă de către studenți.

*Actele solicitate în original (diplomele de studii / adeverințele care țin locul acestora până la emitere) trebuie depuse la dosar în original pentru toți candidații care doresc să ocupe un loc bugetat. În caz contrar, candidații respectivi nu vor putea confirma decât locuri cu taxă.

 

Taxe

Taxa de admitere este de 250 RON/program și se achită la casieria din Facultatea de Drept sau online: 

Începând din 2017, plata taxei de înscriere se poate face și online, aici: http://www.po.unibuc.ro/master.php

Pașii sunt următorii:
a) se selectează Limbi și Literaturi Străine
b) se selectează cuantumul taxei (250)
c) se completează datele candidatului (din buletin)
d) se urmăresc pașii aplicației de plată
e) se imprimă și se adaugă la dosar dovada plății (primită prin email)

Taxa anuală de școlaritate (în cazul ocupării unui loc cu taxă) pentru seria 2017-2019 este de 3500 RON.

 

 

Share This