Încheierea activității

Comisia de admitere și-a încheiat activitatea în sediul din str. Pitar Moș. Eventualele retrageri, confirmări sau completări ulterioare se vor face la secretariatul Facultății (sediul din str. Edgar Quinet, et. 2), în timpul programului (luni-joi 11:00-14:00).

Admitere septembrie 2017

Calendarul admiterii:

 • Înscrieri
  • 4-8 septembrie: 10:00-14:00;
  • 9 septembrie: 10:00-12:00;
 • Rezultate – AICI
 • Confirmarea locurilor – vezi informații AICI
  • 11 și 12 septembrie, program 10:00-14:00, Pitar Moș, sala 2

Informații despre cazări – AICI

Locurile rămase pentru sesiunea septembrie pot fi consultate AICI. Modalitatea de admitere este concurs de dosare (media de la Bacalaureat).

Lista actelor necesare poate fi găsită AICI.

ATENȚIE – înainte de înscrierea la sediul facultății toți candidații trebuie să completeze formularul de preînscriere – AICI (este necesară completarea mediei finale de la examenul de Bacalaureat). Acest pas reduce semnificativ timpul petrecut la înscriere.

Taxa de înscriere se achită la înscriere, în clădirea Facultății de Limbi și Literaturi Străine din str. Pitar Moș nr. 7-13.

Taxele de admitere sunt:

 • 250 RON – o specializare*
 • 350 RON – 2 specializări*
 • 400 RON – 3-5 specializări*

*Specializare = opțiune pentru o secție A cu mai mult opțiuni pentru B

Taxa de înscriere se achită la înscriere, în clădirea Facultății de Limbi și Literaturi Străine din str. Pitar Moș nr. 7-13.

Taxele de admitere sunt:

 • 250 RON – o specializare*
 • 350 RON – 2 specializări*
 • 400 RON – 3-5 specializări*

*Specializare = opțiune pentru o secție A cu mai mult opțiuni pentru B

 

 

 

 

Sesiunea iulie 2017 – actualizări în urma confirmărilor

Listele finale pot fi descărcate aici: AICI*.

Mențiuni privind specializările B:

 1. Reamintim candidaților că specializările B se acordă separat, în funcție de profil (Filologie și Studii Culturale, Traducători sau LMA) și de modalitatea de admitere (examen scris, medie Bac);
 2. Nu se mai admit alte cereri de schimbare a limbii B, în afara cazurilor excepționale. Candidații care doresc să-și schimbe opțiunea din motive subiective pot completa o cerere în acest sens după începerea anului universitar (1 octombrie – 15 noiembrie), care se va aproba doar cu acordul ambelor departamente.

Programul comisiei:

Programul în data de 1 august este 12:00-14:00 (numai pentru cazurile excepționale/care au fost anunțate telefonic). Începând din 2 august, Comisia de Admitere își încheie programul cu publicul. Programul pentru luna septembrie (începând cu data de 4 septembrie) va fi afișat împreună cu informațiile dedicate sesiunii de admitere.

Pentru probleme urgente, candidații pot contacta comisia prin email, însă accesul fizic la dosare nu este posibil până la data de 4 septembrie.

Informațiile pentru sesiunea de admitere din septembrie vor fi afișate după jumătatea lunii august.

*Candidații care doresc să sesizeze probleme referitoare la listele de mai sus sau orice alte situații, sunt rugați să contacteze comisia exclusiv prin email, menționând clar numele, prenumele, numărul de legitimație, secția și scopul mesajului. Adresa comisiei este, în continuare, admitere@lls.unibuc.ro

Anunț 28.07

Listele finale vor fi afișate la data de 2 august 2017.

Candidații care au confirmat telefonic și trebuie să completeze dosarul vor urmări programul următor:

 • Casierie (Facultatea de Drept): 9:00-12:00 (sâmbătă și duminică), 10:00-14:00 (luni);
 • Comisia de admitere (Pitar Moș): 10:00-14:00 (sâmbătă-luni).
 • Anunțuri – 27.07

  Pentru următoarele secții pot confirma locuri cu taxă candidații în așteptare, după cum urmează:

  • Rusă – media minimă 7,00
  • Portugheză– media minimă 7,50
  • Limbi Moderne Aplicate– media minimă 6,00

  Toate celelalte anunțuri rămân valabile.

  Anunțuri – 26.07

  Rezultatele recorectării (contestațiile) sunt publicate aici:

  Catalog contestatii 2017          PROCES VERBAL CONTESTATII 2017

   Pentru următoarele secții pot confirma locuri cu taxă candidații în așteptare, după cum urmează:

   • Rusă – media minimă 7,50
   • Neogreacă – media minimă 7,00
   • Studii Americane– media minimă 8,40
   • Limbi Moderne Aplicate– media minimă 7,00

   Toate celelalte anunțuri din 25.07 rămân valabile.

  Anunțuri – 25.07

  Actualizarea listelor și limbilor B va avea loc după confirmarea majorității candidaților.

  Plata taxei în cont:

  Taxa se poate fi plătită (în afară de numerar la Facultatea de Drept) și la orice bancă în următorul cont: RO26TREZ70520F330500XXXX pe numele Universitatea din București, CIF 4505502, Trezorerie sector 5, Bd. Mihail Kogălniceanu nr.36-46. ATENȚIE! Plata este valabilă NUMAI cu specificația corectă, după cum urmează:

  • pentru secțiile Filologie, Studii Culturale sau Traducere și Interpretare cu specificația: “TAXĂ STUDII FACULTATEA DE LIMBI ȘI LITERATURI STRĂINE”
  • pentru secția LMA (doar pentru secția LMA!): “TAXĂ STUDII LMA FACULTATEA DE LIMBI ȘI LITERATURI STRĂINE”

  Dovada plății se aduce la dosar în locul chitanței. Dacă nu există mențiunile de mai sus în dovada plății, locul NU ESTE CONFIRMAT!

  În atenția candidaților aflați pe locuri la BUGET:

  Candidații vor fi contactați telefonic de reprezentanții secțiilor respective pentru confirma dacă doresc sau nu locul. Toți candidații care ocupă astfel de locuri sunt rugați fie să confirme (prin email, telefonic sau personal), fie să se retragă cât mai repede, pentru a clarifica situația celorlalți candidați.

  Confirmarea locului la buget se poate face prin email numai în cazul în care diploma de Bacalaureat se află deja în dosar!

  În atenția candidaților aflați pe locuri cu taxă care vor trece, în urma retragerilor, la BUGET:

  Candidații vor fi contactați telefonic de reprezentanții secțiilor respective pentru a fi informați de această modificare.

  În atenția candidaților aflați pe lista de așteptare, în funcție de secție:

  1. Secțiile cu examen scris (inclusiv Traducere și Interpretare) – candidații în așteptare vor fi contactați telefonic în cazul în care pot confirma un loc cu taxă!

  2. Secția Studii Americane – candidații cu medii peste 8,61 pot confirma locuri cu taxă. Secția Studii Iudaice – candidații cu medii peste 7,50 pot confirma locuri cu taxă.

  3. Pentru următoarele secții filologice, pot confirma locuri cu taxă candidații în așteptare, după cum urmează:

  • Rusă – media minimă 8,00
  • Portugheză – media minimă 8,00
  • Italiană – media minimă 8,25
  • Neogreacă – media minimă 7,50
  • Slave – media minimă 6,00

  4. Candidații în așteptare cu media minimă 8,00 la secția Limbi Moderne Aplicate pot confirma locuri cu taxă!

  ATENȚIE! Confirmările de mai sus se fac pentru limba A respectivă, sub rezerva desemnării ulterioare a limbii B, conform mediei și opțiunii, după algoritmul de repartizare.

  Repartizările la Coreeană B, Germană B, Neerlandeză B și Suedeză B sunt foarte solicitate și este puțin probabil să fie atribuite candidaților care nu au fost inițial declarați admiși.

  Rezultate inițiale – Admitere 2017

  Mențiuni:

  Fiecare candidat va figura pe lista fiecărei secţii la care s-a înscris, cu statut independent (un candidat poate figura admis la buget la mai multe secţii, chiar dacă poate confirma locul la una singură).

  Candidații care au optat pentru opțiunea Filologie și Traducere și Interpretare (indiferent de ordine) la limbile Engleză, Franceză, Germană, Spaniolă vor figura pe lista de Filologie SAU de Traducere și Interpretare, repartizați în ordinea mediilor și a preferințelor!

  Informații privind contestațiile pot fi consultate aici.

  Programul și procedurile privind confirmările pot fi consultate aici.

  Rezultatele inițiale ale admiterii 2017 pot fi consultate aici:

  Secții cu examen scris:

  Filologie și Traducere și Interpretare (toate secțiile) – Rezultate examen scris

  Studii Americane – Rezultate Studii Americane

  Secții cu admitere pe baza mediei de la Bacalaureat:

  Filologie (italiană, maghiară, portugheză, rusă, slave, filologie clasică, rromani, neogreacă) – Rezultate concurs de dosare

  Studii Iudaice – Rezultate Studii Iudaice

  Limbi Moderne Aplicate (Engleză + B) – Limbi Moderne Aplicate

   

  Orice probleme referitoare la liste pot fi semnalate prin email, la adresa admitere@lls.unibuc.ro. Candidații sunt rugați să analizeze cu atenție listele și mențiunile publicate pe site. Problemele nefondate nu vor primi răspuns.

  Statusul fiecărui candidat și semnificația acestuia poate fi găsită mai jos:

  1. BUGET – candidatul este admis pe locuri subvenţionate de la buget şi trebuie să confirme locul până la data indicată. Confirmarea se face prin aducerea la dosar a actului de studiu în original. La expirarea termenului, în cazul în care respectivul candidat nu a luat legătura cu Comisia de Admitere, locul este acordat primului candidat confirmat pe locurile cu taxă.

   

  2. TAXĂ – candidatul este admis pe locuri cu taxă şi trebuie să confirme locul până la data indicată. Confirmarea se face prin aducerea la dosar a chitanţei pentru taxa de confirmare şi a actului de studiu în original sau a unei copii legalizate (sau conformă cu originalul – certificată la depunere!), însoțită de o adeverinţă care atestă înregistrarea originalului la altă instituţie de învăţământ superior. La expirarea termenului, în cazul în care respectivul candidat nu a luat legătura cu Comisia de Admitere, locul este acordat primului candidat din lista de aşteptare.

   

  3. În aşteptare – candidatul nu a fost admis, fiind clasat în urma locurilor cu taxă şi trebuie să aştepte anunţurile Comisiei de Admitere. Candidaţii cu acest statut POT fi sunaţi de Comisia de Admitere în cazul în care pot confirma un loc cu taxă. În prima fază a confirmărilor, candidaţii în aşteptare trebuie doar să aştepte următoarele anunţuri sau să fie contactaţi.

   

  4. Respins – candidatul nu a fost admis, fiind respins în urma examenului. Candidaţii respinşi pot depune contestaţie, dacă doresc. Dacă nu au depus contestaţie sau dacă în urma contestaţiei nu au obţinut o medie peste 5, candidaţii respectivi sunt consideraţi eliminaţi din concursul pentru secţia respectivă. În cazuri excepţionale, aceştia pot fi contactaţi de Comisia de Admitere.

   

  5. BUGET sau TAXĂ – limba B – nerepartizat – candidatul a fost admis pe un loc (la buget sau cu taxă), însă media de admitere nu a fost suficientă pentru a obţine nici măcar una dintre opţiunile pentru specializarea B. Candidaţii în această situaţie sunt rugaţi să confirme locul şi să ia legătura cu Comisia de Admitere în momentul confirmării, pentru a alege alte opţiuni pentru specializarea B, dintre cele rămase. În cazul în care candidatul nu ia legătura cu Comisia de Admitere privind schimbarea opţiunii, va primi din oficiu o specializare B dintre cele rămase.

   

  Atenţie! Confirmarea unui loc implică retragerea din concurs la celelalte înscrieri!

  Publicarea rezultatelor – 24.07, ora 12:00

  Rezultatele concursului de admitere din Facultatea de Limbi și Literaturi Străine vor fi publicate luni, 24 iulie, în jurul orei 12:00, pe site și la avizier (în sediul din Pitar Moș)..

  Programul de confirmări va fi:
  24 iulie: 12:00-16:00;
  25-28 iulie: 10:00-15:00.

  Contestațiile se vor putea depune:
  24 iulie: 12:00-16:00;
  25 iulie: 10:00-15:00;
  26 iulie: 10:00-12:00.

  Rugăm candidații să citească cu atenție instrucțiunile care vor fi publicate împreună cu rezultatele.

  Concurența finală – iulie 2017

  A fost publicată concurența finală pe secții – AICI.

  ATENȚIE! Acest tabel reflectă situația ÎNSCRIERILOR, nu aceea a candidaților fizici, care pot avea până la cinci înscrieri fiecare!

  Repartizarea în săli – examen Studii Americane 19 iulie 2017

  Repartizarea a fost publicată AICI*.

  Intrarea în săli (ora la care candidații trebuie să fie prezenți la sediul din strada Pitar Moș, sediul în care au avut loc înscrierile) se va face la ora 8:30. Examenul va începe la ora 9:00.

  ATENȚIE! Vă rugăm INSISTENT să consultați pagina cu informații generale despre desfășurarea examenului, AICI.

  *eventualele probleme legate de liste pot fi sesizate la adresa admitere@lls.unibuc.ro (cu menționarea numărului de legitimație)

  Repartizarea în săli – examen Filologie/Traducere și Interpretare 18 iulie 2017

  Repartizarea a fost publicată AICI*.

  ATENȚIE! Ordinea probelor în tabel nu este relevantă. Vă reamintim că la limbile engleză, franceză şi germană există două tipuri de subiecte, A şi B. Subiectele de tip A (cu un grad de dificultate mai ridicat) le vor primi doar candidaţii care susţin examenul pentru secţia A respectivă. Subiectele de tip B au un grad de dificultate mai scăzut şi le vor fi distribuite candidaţilor care susţin examen pentru o secţie A diferită. Nu sunt relevante, în acest caz, opţiunile făcute pentru limba B.

  Toate sălile sunt în Palatul Universității din București din Piața Universității (stația de metrou Universitate)! În funcție de sala de examen, intrarea se face după cum urmează:
  Matematică – str. Academiei nr. 14 (colț cu Edgar Quinet)
  Chimie – Bd. Regina Elisabeta nr. 4-12 (vis-a-vis de statui)
  Limbi Străine / Litere – str. Edgar Quinet (vis-a-vis de Arhitectură)

   

  Intrarea în săli (ora la care candidații trebuie să fie prezenți la intrările facultăților menționate în tabel) se va face la ora 8:00. Examenul va începe la ora 9:00.

  ATENȚIE! Vă rugăm INSISTENT să consultați pagina cu informații generale despre desfășurarea examenului, AICI.

  *eventualele probleme legate de liste pot fi sesizate exclusiv la adresa admitere@lls.unibuc.ro (cu menționarea numărului de legitimație).

  Rezultate inițiale candidați olimpici

  Au fost publicate rezultatele inițiale pentru candidații olimpici – AICI*. Candidații admiși pot confirma locul obținut între 19 și 23 iulie, între orele 10:00-14:00, sediul din strada Pitar Moș, sala 2, sau prin email – admitere@lls.unibuc.ro (dacă dosarul depus este complet, inclusiv diploma de Bacalaureat în original). Candidații cu înscrieri multiple trebuie să confirme în perioada stabilită locul de olimpic, urmând să le fie permisă confirmarea unui eventual alt loc obținut în urma concursului de admitere cu rezultatele publicate ulterior.

  *eventualele probleme legate de liste pot fi sesizate la adresa admitere@lls.unibuc.ro (cu menționarea numărului de legitimație)

  Concurența după primele 10 zile de înscrieri

  A fost publicată concurența pe secții, după primele 10 zile de înscrieri – AICI.

  ATENȚIE! Acest tabel reflectă situația ÎNSCRIERILOR, nu aceea a candidaților fizici, care pot avea până la cinci înscrieri fiecare!

  Concurența după primele 9 zile de înscrieri

  A fost publicată concurența pe secții, după primele 9 zile de înscrieri – AICI.

  ATENȚIE! Acest tabel reflectă situația ÎNSCRIERILOR, nu aceea a candidaților fizici, care pot avea până la cinci înscrieri fiecare!

  Concurența după primele 8 zile de înscrieri

  A fost publicată concurența pe secții, după primele 8 zile de înscrieri – AICI.

  ATENȚIE! Acest tabel reflectă situația ÎNSCRIERILOR, nu aceea a candidaților fizici, care pot avea până la cinci înscrieri fiecare!

  Concurența după primele 7 zile de înscrieri

  A fost publicată concurența pe secții, după primele 7 zile de înscrieri – AICI.

  ATENȚIE! Acest tabel reflectă situația ÎNSCRIERILOR, nu aceea a candidaților fizici, care pot avea până la cinci înscrieri fiecare!

  Concurența după primele 6 zile de înscrieri

  A fost publicată concurența pe secții, după primele 6 zile de înscrieri – AICI.

  ATENȚIE! Acest tabel reflectă situația ÎNSCRIERILOR, nu aceea a candidaților fizici, care pot avea până la cinci înscrieri fiecare!

  Concurența după primele 5 zile de înscrieri

  A fost publicată concurența pe secții, după primele 5 zile de înscrieri – AICI.

  ATENȚIE! Acest tabel reflectă situația ÎNSCRIERILOR, nu aceea a candidaților fizici, care pot avea până la cinci înscrieri fiecare!

  Bun venit!

  Facultatea de Limbi și Literaturi Străine (FLLS) este una dintre cele mai mari facultăți ca număr de studenți din cadrul Universității din București, remarcându-se prin varietatea de limbi străine predate, peste 35 de limbi străine. Pornind de la limbile slave, germană, rusă, engleză, limbi romanice, limbi orientale, limbi nordice și altele, la FLLS îți poți urma pasiunile dintr-o gamă foarte diversă de limbi de studiu. Lista completă a specializărilor, locurile disponibile și modalitatea de admitere pot fi consultate AICI.

  La FLLS poți alege dintre patru programe de studii: Filologie, Traducere și Interpretare, Studii Culturale și Limbi Moderne Aplicate, astfel că, indiferent dacă ești interesat de literatură, traduceri specializate sau studiul aprofundat al altor culturi, la noi sigur vei găsi ceva pe placul tău! Optând pentru această facultate poți deveni translator, traducător, profesor, filolog, cercetător, redactor în presa scrisă și audiovizuală, PR-ist (activant în domeniul Public Relations), dar îți sunt deschise și multe alte domenii.

  Pe lângă toate acestea, FLLS îți pune la dispoziție tot felul de evenimente interesante, printre care organizarea de proiecte la care participă și ambasadele și diferite conferințe pentru studenți. În plus, aici nu te vei plictisi, deoarece vei avea parte de profesori pasionați și deschiși, cursuri interesante și stiluri de predare inovatoare.

  Admiterea Online este un proiect organizat de Asociația Studenților din Facultatea de Limbi și Literaturi Străine (ASLS), fâcând parte din gama largă de proiecte cu care se ocupă studenții din FLLS. Pe întreaga durată a admiterii, ASLS și profesorii facultății îți vor sta la dispoziție non-stop cu informații și recomandări și vor ușura procesul de admitere, ajutându-te să completezi actele necesare. Principala modalitate prin care poți cere mereu informații privitoare la admitere este grupul de Facebook ADMITERE FLLS 2017.

  Admiterea se desfășoară în două sesiuni: cea din iulie (7-29 iulie) și cea din septembrie (1-23 septembrie), în caz că ai ratat prima perioadă din vară. Să fii pe fază, înscrierile din această sesiune vor avea loc în perioada 7-17 iulie, iar înainte să te prezinți la înscriere va trebui să completezi formularul online de preînscriere.

  Admiterea poate fi sub formă de examen scris, dar sunt și secții la care poți intra pe bază de dosar (media de la bacalaureat), secțiile unde trebuie să dai examen fiind  Studii Americane (din cadrul profilului Studii Culturale), Traducere și Interpretare și anumite specializări de la Filologie. Poți da examenul la două limbi străine sau la o limbă străină și gramatica limbii române (în funcție de profil).

  De asemenea, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine îți pune la dispoziție un Ghid al Candidatului, unde poți găsi toate informațiile necesare înscrierii, la fel ca și întreg site-ul de admitere care îți stă la dispoziție. În meniul de sus poți găsi informații detaliate despre toate aspectele admiterii.

  Te așteptăm!

  Echipa de Admitere FLLS și ASLS