Candidați străini

Admitere români de pretutindeni (etnici români cetățeni străini)

Procesul de admitere este gestionat la nivelul Universității din București, pentru toate facultățile. Mai multe informații AICI.

Candidații din categoria românilor de pretutindeni care doresc să se înscrie doar pe locuri cu taxă pot urma procedura pentru cetățenii români (preînscriere, depunerea dosarului la facultate, susținerea examenului etc.). Aceștia vor avea în vedere procedura de mai jos privind liceul în străinătate dacă nu au susținut examenul de Bacalaureat în România.

Candidați etnici (etnici străini cetățeni români)

La anumite secţii de Limbă şi Literatură ale Facultăţii (Bulgară, Croată, Polonă, Slovacă, Rusă, Maghiară, Neogreacă, Studii Iudaice şi Rromani), vor exista locuri de la buget rezervate pentru candidaţii de naţionalitatea respectivă.

Candidaţii de altă naţionalitate vor fi admişi prioritar, în ordinea mediilor lor (intrare pe baza mediei de la bacalaureat pentru toate secţiile). Dacă nr. de candidaţi de altă naţionalitate e mai mare decât numărul locurilor alocate, candidaţii cărora media nu le permite să fie admişi pe locurile speciale vor rămâne în concurs pentru celelalte locuri, împreună cu cei români.

 • Pentru a avea drept la înscrierea pe locurile speciale, candidaţii vor depune în dosarul de înscriere o recomandare oficială din partea unei organizaţii a minorităţii respective, care să le ateste naţionalitatea.
 • În cazuri excepţionale, vor putea fi admişi să candideze pe locurile speciale şi candidaţii români care primesc din partea organizaţiilor minoritare o recomandare care să ateste faptul că au un nivel avansat de cunoaştere a limbii respective (eventual şi faptul că au câştigat distincţii la concursuri naţionale şi internaţionale). Recomandarea va fi depusă în dosarul de înscriere.
 • Candidaţii care doresc să afle dacă se încadrează în specificaţiile de mai sus sunt rugaţi să contacteze comisia de admitere prin e-mail (vezi pagina Contact).
Cetăţenii UE şi cetăţenii români are au absolvit liceul în străinătate
 • Cetăţenii statelor din spaţiul Uniunii Europene au dreptul de a se înscrie la facultate conform aceleiași metodologii ca şi candidații români;
 • Vă atragem atenția că, pentru înscriere, actele de studiu emise în străinătate trebuie echivalate de către Ministerul Educației (chiar dacă un candidat nu optează pentru intrare pe baza mediei de la bacalaureat!). Pentru detalii consultați secțiunea ACTE NECESARE, la care se va adăuga atestatul de echivalare emis de Ministerul Educației, prin CNRED;
 • Începând din anul 2016, dosarul INTEGRAL pentru CNRED poate fi depus prin intermediul Universității din București, urmând următoarea procedură:
  • Candidatul transmite prin email dosarul integral pentru CNRED la adresa admitere@lls.unibuc.ro, cu subiectul Echivalare CNRED;
  • După primirea acceptului prin email, candidatul poate depune dosarul de înscriere cu diploma de studii în original sau copie certificată cu originalul;
  • Facultatea transmite dosarul prin email către Universitate, care îl trimite către CNRED;
  • După acceptul CNRED, se depune la facultate dosarul fizic (care va fi trimis către CNRED);
  • CNRED emite atestatul de echivalare și îl transmite facultății.
Cetăţeni ai ţărilor non-UE

Admiterea cetăţenilor statelor din afara spaţiului Uniunii Europene se face prin Departamentul Relaţii Internaţionale a Universităţii din Bucureşti. Aceştia vor primi alte instrucţiuni privind condiţiile de admitere, dosarul de înscriere, calendarul admiterii, taxe de şcolarizare etc.

Share This