Audienţe

Conducerea Facultăţii – sem 2 2019/2020

Adresă principală de corespondență: decanat@lls.unibuc.ro

DECAN
Conf. dr. Laura SITARU (e-mail: laura.sitaru@lls.unibuc.ro)
Audiențe – Edgar Quinet 5-7, et.2:
– luni, 12.00-14.00;
– marți, 12.00-14.00;

SECRETAR DECAN
Cristina GRIGORAȘ (e-mail:cristina.grigoras@lls.unibuc.ro)

PRODECANI
Conf. univ. dr. Daria PROTOPOPESCU (e-mail: daria.protopopescu@lls.unibuc.ro)
Audiențe:
– marți, 13.00-15.00 – Pitar Moș, parter;
– vineri, 12.00-14.00 – Edgar Quinet 5-7, et.2;

Conf. univ. dr. Oana BALAȘ (e-mail: oanadana.balas@lls.unibuc.ro)
Audiențe – Edgar Quinet 5-7, et.2:
– miercuri, 12.00-14.00;

Conf. univ. dr. Ileana RATCU (e-mail: maria.ratcu@lls.unibuc.ro)
Audiențe – Edgar Quinet 5-7, et.2:
– joi, 10.00-12.00;

Conf. univ. dr. habil. Alina TIGĂU (e-mail: alina.tigau@lls.unibuc.ro)
Audiențe – Edgar Quinet 5-7, et.2:
– joi, 10.00-12.00;

Atribuții echipa decanală 2020-2024

Programe Internaționale: ERASMUS / CEEPUS / Acorduri bilaterale

Adresă principală de corespondență: international@lls.unibuc.ro

Responsabil general:
Conf. dr. Ileana RATCU – Joi: 10:00-12:00 (Str. Edgar Quinet 5–7)
email: maria.ratcu@lls.unibuc.ro

Secretar:
Beatrice Crețu – Luni-Joi: 12.00-16.00 (Str. Edgar Quinet 5–7)

Secretariat

Secretar-șef
Raluca HASSAN
Audiențe – Edgar Quinet 5-7, et.2:
– luni, 12.00-14.00;
– marți, 12.00-14.00;

Secretariat general (Str. Edgar Quinet 5–7)
– luni și miercuri 9:30-12:30;

– marți și joi 12:30 – 15:30.

Administrație

Administrator-șef
Ing. ec. Cristian AGOPȘA (email: cristian.agopsa@lls.unibuc.ro)
Marți: 13:00-15:00, Joi: 11:00-14:00 (Str. Edgar Quinet 5–7)

Studenţi reprezentanţi

Contact şi program audienţe

Share This