Audienţe

Conducerea Facultăţii – sem 1 2019/2020

Adresă principală de corespondență: decanat@lls.unibuc.ro

Responsabilități decan și prodecani – AICI

DECAN
Prof. dr. Liviu FRANGA (e-mail: liviu.franga@lls.unibuc.ro)
Audiențe – marți, 15.00-17.00, Edgar Quinet 5-7, et.2

SECRETAR DECAN
Gabriela URSU
Luni-Joi: 12.00-14.00, Edgar Quinet 5-7, et.2

PRODECANI
Conf. dr. Ileana RATCU (e-mail: maria.ratcu@lls.unibuc.ro)
Audiențe – joi, 11.00-13.00, Edgar Quinet 5-7, et.2

Conf. dr. Laura SITARU (e-mail: laura.sitaru@lls.unibuc.ro)
Audiențe – luni, 14.00-16.00, Edgar Quinet 5-7, et.2

Prof. dr. Bogdan ȘTEFĂNESCU (e-mail: bogdan.stefanescu@lls.unibuc.ro)
Audiențe – miercuri, 14.00-16.00, Pitar Moș 7-13, et.2

Conf. dr. Roxana UTALE (e-mail: roxana.utale@lls.unibuc.ro)
Audiențe – marți, 10.00-12.00, Edgar Quinet 5-7, et.2

Programe Internaționale: ERASMUS / CEEPUS / Acorduri bilaterale

Adresă principală de corespondență: international@lls.unibuc.ro

Responsabil general:
Conf. dr. Ileana RATCU – Joi: 11:00-13:00 (Str. Edgar Quinet 5–7)
email: maria.ratcu@lls.unibuc.ro

Responsabil (incoming / outgoing):
Conf. dr. Alina TIGĂU – Marți: 14:00-16:00 (Str. Edgar Quinet 5–7)
email: alina.tigau@lls.unibuc.ro

Secretar:
Beatrice Crețu – Luni-Joi: 12.00-16.00 (Str. Edgar Quinet 5–7)

Secretariat

Secretar-șef
Raluca HASSAN – Luni-Joi: 12:00-14:00 (Str. Edgar Quinet 5–7)

Secretar decan
Gabriela URSU – Luni-Joi: 12:00-14:00 (Str. Edgar Quinet 5–7)

Secretariat general
Luni-Joi: 11:00-14:00 (Str. Edgar Quinet 5–7)

Administrație

Administrator-șef
Ing. ec. Cristian AGOPȘA (email: cristian.agopsa@lls.unibuc.ro)
Marți: 13:00-15:00, Joi: 12:00-14:00 (Str. Edgar Quinet 5–7)

Studenţi reprezentanţi

Contact şi program audienţe

Share This