Comisii

Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității

Președinte: Decan, prof. dr. Liviu Franga;
Responsabil comisie: lect. dr. Raluca Andreescu;
Secretar: conf. dr. Anamaria Gebăilă
Membri:
Conf. dr. Ileana Ratcu
Lect. dr. Anca Bercaru;
Lect. dr. Gabriela Brozbă;
Lect. dr. Claudiu Stoian;
Lect. dr. Anca Dinu;
Student Andreea Gavriloiu.

Comisiile Consiliului Facultății de Limbi și Literaturi Străine

Comisia de Cercetare Științifică:

Președinte: Prof. dr. Ileana Mihăilă;
Vicepreședinte: Prof. dr. Ioana Costa;
Membri:
Lect. dr. Dușița Ristin;
Lect. dr. Claudia Vlad;
Student Monica Mustățea

Comisia de Integritate Academică:

Președinte: Conf. dr. Octavian Roske;
Vicepreședinte: Prof. dr. Axinia Crasovschi;
Membri:
Prof. dr. Mianda Cioba;
Prof. dr. Horațiu Decuble;
Student Ruxandra Ionescu

Comisia de Resurse:

Președinte: prof. dr. Bogdan Ștefănescu;
Vicepreședinte: Conf. dr. Roxana Utale;
Membri:
Asist. dr. Irina Bocianu;
Student Ilinca Iacob

Comisia de Regulamente:

Președinte: Prof. dr. Luminița Munteanu;
Vicepreședinte: Conf. dr. Dan Mateescu;
Membri:
Conf. dr. Marina Păunescu;
Conf. dr. Dragoș Ivana;
Prof. dr. Madeea Axinciuc;
Student Anemona Brează

Comisia de Relații Internaționale:

Președinte: conf. dr. Alina Tigău;
Vicepreședinte: Lect. dr. Reka Pupp;
Membri:
Conf. dr. Maria Irod;
Student Andrei Burlacu. 

Comisia de Studii:

Președinte: Prof. dr. Lidia Cotea;
Vicepreședinte: Conf. dr. Daria Protopopescu;
Membri:
Conf. dr. Laura Sitaru;
Lect. dr. Mihail Enăchescu;
Student Ioana Spoială
Student Andreea Putineanu

Share This