Comisii

Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității

Președinte: Decan, prof. dr. Liviu Franga;
Responsabil comisie: lect. dr. Raluca Andreescu;
Secretar: lect. dr. Anamaria Gebăilă

Membri:

Conf. dr. Mihai Nistor;
Conf. dr. Ileana Ratcu
Lect. dr. Anca Bercaru;
Lect. dr. Gabriela Brozbă;
Lect. dr. Claudiu Stoian;
Student Andreea-Maria Tufeanu.

 

Comisiile Consiliului Facultății de Limbi și Literaturi Străine

Comisia de Cercetare Științifică:

Președinte: Prof. dr. Ileana Mihăilă;
Vicepreședinte: Prof. dr. Anca Crivăț;

Membri:

Asist. dr. Daniela Bordea;
Lect. dr. Dușița Ristin;
Lect. dr. Claudia Vlad;
Student Robert Hermeneanu;
Student Dana Gomoescu;

Comisia de Integritate Academică:

Președinte: conf. dr. Octavian Roske;
Vicepreședinte: prof. dr. Octavia Nedelcu;

Membri:

Prof. dr. Mianda Cioba;
Prof. dr. Bogdan Ștefănescu;
Prof. dr. Horațiu Decuble;
Prof. dr. Larisa Avram;
Student Mădălina Ciotău;
Student Ștefania Stoica;

Comisia de Regulamente:

Președinte: Prof. dr. Luminița Munteanu;
Vicepreședinte: Conf. dr. Dan Mateescu;

Membri:

Prof. dr. Cătălina Gîrbea
Lect. dr. Dragoș Ivana;
Prof. dr. Ioan Lăzărescu;
Prof. dr. Axinia Crasovschi;
Prof. dr. Madeea Axinciuc;
Lect. dr. Vanezia Pârlea;
Student Robert Romanescu;
Student Tudor Georgescu;

Comisia de Relații Internaționale:

Președinte: conf. dr. Alina Tigău;
Vicepreședinte: Lect. dr. Reka Pupp;

Membri:

Asist. dr. Dragoș Jipa;
Student Alexandra Danciu;
Student Andrei Burlacu;

Comisia de Studii:

Președinte: Prof. dr. Lidia Cotea;
Vicepreședinte: Prof. dr. Anca Focșeneanu;

Membri:

Conf. dr. Daria Protopopescu;
Lect. dr. Ana Iroaie;
Prof. dr. Antoaneta Olteanu;
Lect. dr. Mihai Enăchescu;
Student Ștefania Ciucă;
Student Nicoleta Bălășoiu.

Share This