Comisii

Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității

Președinte: Decan, prof. dr. Liviu Franga;

Responsabil comisie: prof. dr. Cătălina Gîrbea;

Secretar: lect. dr. Raluca Andreescu;

Membri:

Lect. dr. Oana Boșca-Mălin;

Conf. dr. Raluca Rădulescu;

Conf. dr. Mihai Nistor;

Lect. dr. Anca Bercaru;

Lect. dr. Gabriela Brozbă;

Lect. dr. Claudiu Stoian;

Student Eduard-Mihail Paștalac.

Comisiile Consiliului Facultății de Limbi și Literaturi Străine

 

Comisia de Cercetare Științifică:

Președinte: Prof. dr. Ileana Mihăilă;

Vicepreședinte: Prof. dr. Anca Crivăț;

Membri:

Asist. dr. Daniela Bordea;

Lect. dr. Andreea Teletin;

Lect. dr.Dușița Ristin;

Student Darius Grigorie;

Student Diana Adomnicăi.

Comisia de Etică:

Președinte: conf. dr. Octavian Roske;

Vicepreședinte: prof. dr. Octavia Nedelcu;

Membri:

Prof. dr. Mianda Cioba;

Prof. dr. Bogdan Ștefănescu;

Conf. dr. Horațiu Decuble;

Prof. dr. Ana-Cristina Halichias;

Student Sorina Spinean;

Student Natalia Chian;

Comisia de Regulamente:

Președinte: Prof. dr. Luminița Munteanu;

Vicepreședinte: Conf. dr. Dan Mateescu;

Membri:

Lect. dr. Dragoș Ivana;

Prof. dr. Ioan Lăzărescu;

Prof. dr. Axinia Crasovschi;

Prof. dr. Madeea Axinciuc;

Lect. dr. Vanezia Pârlea;

Student Mihaela Cîrnu;

Student Adina Oprea.

Comisia de Relații Internaționale:

Președinte: prof. dr. Mihaela Irimia;

Vicepreședinte: lect. dr. Alina Tigău;

Membri:

Conf. dr. Diana Ioniță;

Asist. dr. Dragoș Jipa;

Lect. dr. Reka Pupp;

Student Alina-Gabriela Constantin;

Student Alina Anghel;

Comisia de Studii:

Președinte: Conf. dr. Lidia Cotea;

Vicepreședinte: Prof. dr. Anca Focșeneanu;

Membri:

Conf. dr. Daria Protopopescu;

Lect. dr. Ana Iroaie;

Prof. dr. Antoaneta Olteanu;

Lect. dr. Mihai Enăchescu;

Student Roxana Urduzan;

Student Giani Sterpu.

 

 

 

Share This