Concursuri didactice

Documentația pentru concursurile didactice (calendar, bibliografie, informații despre post, regulamente) se afișează pe site-ul Universității din București, secțiunea Posturi vacante.

Facultatea de Limbi și Literaturi Străine are o metodologie proprie de desfășurare a concursurilor didactice, care poate fi consultat AICI (în partea de jos). Vă rugăm să consultați și Criteriile interne de performanță științifică suplimentare standardelor minimale naționale CNATDCU.

Share This