Concursuri didactice

Documentația pentru concursurile didactice (calendar, bibliografie, informații despre post, regulamente) se afișează pe site-ul Universității din București, secțiunea Posturi vacante.

Facultatea de Limbi și Literaturi Străine are un regulament propriu de desfășurare a concursurilor didactice, care poate fi consultat AICI.

Centralizatorul rezultatelor concursurilor din luna ianuarie 2018 poate fi consultat AICI.

Share This