Licenţă

Informații generale

Examenele de finalizare a studiilor se organizează în trei sesiuni anuale, cu aceeași tematică, în lunile IUNIE, SEPTEMBRIE și FEBRUARIE. Calendarul general (perioada orientativă) pentru cele trei  sesiuni este stabilit prin structura anului universitar, la nivel de universitate. Calendarul specific (înscrieri, probe) este stabilit la nivel de facultate și publicat pe site.

Pentru promovarea licenței și acordarea diplomei este nevoie ca un absolvent al unui program de licență să obțină o medie a probelor de cel puțin 6,00 și să promoveze fiecare probă cu cel puțin nota 5,00. În interiorul primei probe pot exista examene distincte, care trebuie promovate separat cu cel puțin nota 5,00, iar nota probei reprezintă media aritmetică a examenelor susținute. Atenție! Notele și mediile NU se rotunjesc.

Probele de licență sunt, după cum urmează:

Limbă și Literatură
– Proba 1: examen scris limba A, examen scris limba B;
– Proba 2: susținerea unei lucrări de licență, fie la limba A, fie la limba B;

Limbi Moderne Aplicate
– Proba 1: examen scris limbile A și B, examen scris drept și economie;
– Proba 2: susținerea unei lucrări de licență, fie la limba A, fie la limba B;

Studii Culturale
– Proba 1: examen scris
– Proba 2: susținerea unei lucrări de licență

Traducere și interpretare
– Proba 1: examen scris limba A, examen oral limba A, examen scris limba B, examen oral limba B;
ATENȚIE! Fiecare dintre cele 4 examene trebuie promovat cu cel puțin nota 5,00. Nu pot susține examenul oral la una dintre limbi decât candidații care au promovat examenul scris la limba respectivă!
– Proba 2: susținerea unei lucrări de licență, fie la limba A, fie la limba B;

 

ATENȚIE! Pentru examenele de finalizare a studiilor există o procedură de înscriere prealabilă, organizată înainte de sesiunea propriu-zisă. Înscrierea presupune absolvirea integrală a cursurilor unui program de licență, indiferent de promoție. Tematica și bibliografia sunt aceleași pentru toți candidații, indiferent de promoția acestora (un absolvent dintr-o promoție anterioară va susține examenul conform normelor din prezent indiferent de structura examenului la momentul absolvirii).

Anunțurile pentru sesiunile de licență pot fi consultate mai jos:

 

 

 

Licenţă şi disertaţie – septembrie 2019

Înscrieri
 • 29 august, program 10:00-14:00
 • 30 august, program 10:00-12:00
Acte necesare

ATENȚIE! Începând cu sesiunea iunie 2018, lucrările de licență și disertație se depun, în format fizic și electronic, la înscriere, conform art. 13 din Regulamentul de organizare și desfășurare a examenelor de licență și master în Universitatea din București. Departamentele vor recepționa lucrările în format fizic și electronic și vor viza cererea de înscriere în acest sens, ÎNAINTEA înscrierii la secretariat (detalii AICI). Cererile de înscriere și fișele de lichidare de mai jos pot fi imprimate față-verso.

 • LICENȚĂ – Acte necesare pentru înscrierea la licență – AICI;
  • Fișă de lichidare – AICI;
  • Cerere de înscriere:
   • Limbă și Literatură – AICI;
   • Limbi Moderne Aplicate – AICI;
   • Studii Culturale – AICI;
   • Traducere și Interpretare – AICI;
  • Cerere de echivalare – pentru echivalarea probelor susținute anterior – AICI;
  • Formularul privind colectarea datelor de contact (se depune imprimat și semnat conform instrucțiunilor de pe site) – AICI;

Toate documentele de mai sus se completează indiferent dacă absolventul susține sau nu lucrarea de licență! Candidații care nu doresc să susțină lucrarea vor menționa acest lucru în locul semnăturii profesorului coordonator, pe cererea de înscriere.

 • DISERTAȚIE – Acte necesare pentru înscrierea la disertație – AICI;
  • Fișă de lichidare – AICI;
  • Cerere de înscriere – AICI;
  • Formularul privind colectarea datelor de contact (se depune imprimat și semnat conform instrucțiunilor de pe site) – AICI;

Pentru fișa de lichidare sunt necesare vize de la bibliotecă (secțiile BCU din FLLS), serviciul social și serviciul contabil (ambele în clădirea Facultății de Drept).

Documente necesare depunerii lucrării de licență / disertație (la departamente – detalii AICI):
 • LICENȚĂ:
  • lucrarea de licență (imprimată + trimisă în format electronic prin email);
  • declarație de originalitate – AICI (se atașează lucrării scrise);
  • declarație depunere – AICI;
 • MASTER:
  • lucrarea de disertație (imprimată + trimisă în format electronic prin email);
  • declarație de originalitate – AICI (se atașează lucrării scrise);
  • declarație depunereAICI;

 

ATENȚIE! Începând din sesiunea iunie 2017, cele două probe (examenele scrise, respectiv susținerea lucrării de licență) se desfășoară independent. Așadar, un student care nu a obținut notă de trecere la prima probă (examenele scrise) se poate prezenta la susținerea lucrării, urmând ca proba nepromovată să fie susținută într-o sesiune ulterioară.

Planificarea probelor

ATENȚIE! Examenele scrise pot fi contestate în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor. Rezultatele contestațiilor vor fi afișate după 48 de ore.

FILOLOGIE/STUDII CULTURALE

 • 3 septembrie – Limbă și Literatură A / Studii Culturale – ora 9:00:
  • Franceză – sala nouă de lângă catedră (fosta sală a secretariatului);
  • Italiană, Spaniolă, Portugheză – sala 307 (Litere);
  • Neogreacă – catedră;
  • Arabă – cabinet;
  • Chineză, Japoneză – Sala 1;
  • Engleză, Studii Americane – Amf. Shakespeare;
  • Germană, Neerlandeză – Emerson;
  • Rusă – cabinet;
 • 5 septembrie – Limbă și Literatură B – ora 9:00:
  • Franceză – sala 218;
  • Italiană – catedră;
  • Spaniolă – catedră;
  • Portugheză – catedră;
  • Catalană – catedră;
  • Coreeană, Persană, Hindi – catedra de turcă;
  • Română – Litere;
  • Rusă – cabinet;
  • Engleză – Shakespeare;
  • Germană – sala 1;
 • 6 septembrie – SUSȚINEREA  LUCRĂRII.

TRADUCERE ŞI INTERPRETARE

 • 2 septembrie – ENGLEZĂ (SCRIS+ORAL);
 • 3 septembrie – FRANCEZĂ (SCRIS+ORAL);
 • 4 septembrie – GERMANĂ (SCRIS+ORAL);
 • 5 septembrie – RUSĂ, SPANIOLĂ, ITALIANĂ (SCRIS + ORAL);
  • Spaniolă – catedră (317);
 • 6 septembrie – SUSȚINEREA LUCRĂRII.

LIMBI MODERNE APLICATE

 • 3 septembrie – PROBA A (ENGLEZĂ + LIMBA B)
 • 5 septembrie – PROBA B (DREPT + ECONOMIE)
 • 6 septembrie – SUSȚINEREA  LUCRĂRII.

 

MASTERAT – DISERTAȚIILE SE VOR SUSȚINE ÎN PERIOADA 4-9 SEPTEMBRIE

 

Licenţă şi disertaţie – IUNIE 2016

ÎNSCRIERI: 6, 7, 8, 9 IUNIE ÎNTRE ORELE 10.00 – 14.00; 10 IUNIE ÎNTRE ORELE 10.00 – 12.00; 13, 14, 15, IUNIE ÎNTRE ORELE 10.00 – 14.00; Bibliografia poate fi consultată pe site-urile / la avizierele departamentelor. LICENŢĂ – Acte necesare pentru înscrierea la licență...

read more

Licenţă şi disertaţie – SEPTEMBRIE 2015 – Actualizat 09.09

ÎNSCRIERI 1-2 septembrie 2015, 10:00 - 14:00 Actele necesare: LICENŢĂ - Acte necesare la înscriere DISERTAŢIE - Acte necesare la înscriere Documente în format electronic: LICENŢĂ: Fisa lichidare, Declaraţie CD, Declaraţie originalitate (NU este necesară la înscriere,...

read more

Licenţă şi disertaţie – IUNIE 2015

ÎNSCRIERI 2-16 iunie 2015, după programul: 02.06.2015 – 04.06.2015 orele 10:00 – 14:00; 05.06.2015 orele 10:00 – 12:00; 08.06.2015 – 11.06.2015 orele 10:00 – 14:00; 12.06.2015 orele 10:00 – 12:00; 15.06.2015 – 16.06.2015 orele 10:00 – 14:00. Actele necesare: LICENŢĂ...

read more

Licenţă şi disertaţie – FEBRUARIE 2015

INSCRIERI: 21, 22 IANUARIE orele 12-14, 23 IANUARIE orele 10-14; Actele necesare şi bibliografia din sesiunea iunie 2014 rămân neschimbate. LICENŢĂ - Acte necesare la înscriere DISERTAŢIE - Acte necesare la înscriere Documente în format electronic: LICENŢĂ: Fisa...

read more

Licenţă – septembrie 2014

INSCRIERI – 1 SI 2 SEPTEMBRIE INTRE ORELE 10:00- 14:00 Actele necesare şi bibliografia din sesiunea iunie 2014 rămân neschimbate. Acte necesare la înscriere Documente în format electronic: Fisa lichidare Declaraţie CD Declaraţie originalitate - NU este necesară la...

read more

Disertaţie – iunie 2014

Au fost afişate actele necesare pentru înscrierea la disertaţie, sesiunea februarie 2014: ÎNSCRIERI : 02.06 – 05.06.2014 orele 12:00 – 14:00 10.06 – 12.06.2014 orele 10:00 – 14:00 La înscriere (2-12 iunie) fiecare student trebuie să prezinte la secretariat un CD care...

read more

Licenţă iunie 2014

  ÎNSCRIERI : 02.06 – 05.06.2014 orele 12:00 – 14:00 10.06 – 13.06.2014 orele 10:00 – 14:00 La înscriere (2-13 iunie) fiecare student trebuie să prezinte la secretariat un CD care să cuprindă lucrarea de licenţă + o declaraţie pe propria răspundere care să ateste că...

read more

Licenţă – februarie 2014 – actualizat 03.02.2014

Au fost afişate calendarul şi actele necesare pentru înscrierea la examenul de licenţă, sesiunea februarie 2014. Structura examenului este identică cu cea din iunie 2013. Planificare: Limbă şi Literatură (Filologie) şi Studii Culturale:  31 ianuarie – Limba A...

read more

Disertaţie – februarie 2014

Au fost afişate actele necesare pentru înscrierea la disertaţie, sesiunea februarie 2014: ÎNSCRIERI :  20.01.2014 - 24.01.2014,  la secretariat, între orele 10:00 şi 14:00 (vineri 10:00-12:00); Programare: FEB 2014 ACTELE necesare la înscriere: - cerere de înscriere...

read more
Share This