Licenţă

Informații generale

Examenele de finalizare a studiilor se organizează în trei sesiuni anuale, cu aceeași tematică, în lunile IUNIE, SEPTEMBRIE și FEBRUARIE. Calendarul general (perioada orientativă) pentru cele trei  sesiuni este stabilit prin structura anului universitar, la nivel de universitate. Calendarul specific (înscrieri, probe) este stabilit la nivel de facultate și publicat pe site.

Pentru promovarea licenței și acordarea diplomei este nevoie ca un absolvent al unui program de licență să obțină o medie a probelor de cel puțin 6,00 și să promoveze fiecare probă cu cel puțin nota 5,00. În interiorul primei probe pot exista examene distincte, care trebuie promovate separat cu cel puțin nota 5,00, iar nota probei reprezintă media aritmetică a examenelor susținute. Atenție! Notele și mediile NU se rotunjesc.

Probele de licență sunt, după cum urmează:

Limbă și Literatură
– Proba 1: examen scris limba A, examen scris limba B;
– Proba 2: susținerea unei lucrări de licență, fie la limba A, fie la limba B;

Limbi Moderne Aplicate
– Proba 1: examen scris limbile A și B, examen scris drept și economie;
– Proba 2: susținerea unei lucrări de licență, fie la limba A, fie la limba B;

Studii Culturale
– Proba 1: examen scris
– Proba 2: susținerea unei lucrări de licență

Traducere și interpretare
– Proba 1: examen scris limba A, examen oral limba A, examen scris limba B, examen oral limba B;
ATENȚIE! Fiecare dintre cele 4 examene trebuie promovat cu cel puțin nota 5,00. Nu pot susține examenul oral la una dintre limbi decât candidații care au promovat examenul scris la limba respectivă!
– Proba 2: susținerea unei lucrări de licență, fie la limba A, fie la limba B;

 

ATENȚIE! Pentru examenele de finalizare a studiilor există o procedură de înscriere prealabilă, organizată înainte de sesiunea propriu-zisă. Înscrierea presupune absolvirea integrală a cursurilor unui program de licență, indiferent de promoție. Tematica și bibliografia sunt aceleași pentru toți candidații, indiferent de promoția acestora (un absolvent dintr-o promoție anterioară va susține examenul conform normelor din prezent indiferent de structura examenului la momentul absolvirii).

Anunțurile pentru sesiunile de licență pot fi consultate mai jos:

 

 

 

Licenţă şi disertaţie – iunie 2019

Înscrieri
 • 3-6 iunie / 10-12 iunie
 • program 11:00-14:00

Comisiile de licență și disertație pot fi consultate AICI.

Eventualele contestații vor fi depuse conform instrucțiunilor comisiei de examinare, publicate împreună cu listele rezultatelor la avizier. În lipsa unor instrucțiuni explicite, contestațiile pot fi depuse la secretariatul facultății a doua zi după publicarea rezultatelor, în intervalul 11:00-12:00.

Planificarea probelor (LICENȚĂ)

FILOLOGIE/STUDII CULTURALE

 • 18 iunie – Limbă și Literatură A / Studii Culturale:
  • Franceză – amf. Hasdeu  – ora 09.00, Edgar Quinet

  • Italiană – Sala 213 – ora 09.00, Edgar Quinet

  • Spaniolă – Amf. Maiorescu – ora 09.00, Edgar Quinet

  • Portugheză – Amf. Maiorescu – ora 09.00, Edgar Quinet

  • Filologie clasică – Sala 326 – ora 09.00, Edgar Quinet

  • Neogreacă – Sala 322 – ora 09.00, Edgar Quinet

  • Maghiară – Sala 1 – ora 09.00, Pitar Moș

  • Rromani – Sala 1 – ora 09.00, Pitar Moș

  • Studii Iudaice – Sala 2 – ora 09.00, Pitar Moș

  • Arabă – Amf. Goethe – ora 09.00, Pitar Moș

  • Turcă – Sala Emerson – ora 09.00, Pitar Moș

  • Chineză – Sala Cartianu – ora 09.00, Pitar Moș

  • Japoneză – Amf. Mark Twain – ora 09.00, Pitar Moș

  • Studii Americane – Sala Plante – ora 09.00, Pitar Moș

  • Germană – Amf. Shakespeare – ora 09.00, Pitar Moș

  • Neerlandeză – Amf. Shakespeare – ora 09.00, Pitar Moș

  • Rusă – Cabinet – ora 09.00, Pitar Moș

  • Slave – Amf. Pușkin – ora 09.00, Pitar Moș

  • Engleză – Amf. 5 + Sala 70, Universitatea N. Titulescu (Metrou Timpuri Noi) – ora 09.00

 • 20 iunie – Limbă și Literatură B;
  • Franceză – Amf. Hasdeu – ora 09.00, Edgar Quinet

  • Italiană – Sala 213 – ora 09.00, Edgar Quinet

  • Spaniolă + Catalană + Portugheză – Amf. Maiorescu – ora 09.00, Edgar Quinet

  • Greacă Veche, Latină – Sala 322 – ora 09.00, Edgar Quinet

  • Română – Sala 118, ora 09.00, Edgar Quinet

  • Engleză – Amf. Bogdan și Amf. Shakespeare si Amf. Goethe – ora 09.00, Pitar Moș

  • Germană – Amf. 5, Universitatea N. Titulescu (Metrou Timpuri Noi) – ora 09.00

  • Neerlandeză – Amf. 5, Universitatea N. Titulescu (Metrou Timpuri Noi) – ora 09.00
  • Rusă – Amf. Pușkin – ora 09.00, Pitar Moș

  • Hindi, Persană, Coreeană – Sala Emerson – ora 09.00, Pitar Moș

  • Suedeză – Amf. Mark Twain – ora 09.00, Pitar Moș

 • 24 iunie – SUSȚINEREA  LUCRĂRII:
  • Literatura Germana A+B, sala Catedra, de la ora 9:00
  • Limba Germana A+B, sala Goethe, de la ora 9:00
  • Suedeza B, Cabinetul de suedeză, ora 10.00
  • Neerlandeza A+B ora 9.00, sala 57bis Universitatea Nicolae Titulescu

TRADUCERE ŞI INTERPRETARE

 • 18 iunie – ENGLEZĂ (SCRIS) – Amf. Bogdan – ora 08.00 – Pitar Moș;
 • 19 iunie – ENGLEZĂ (ORAL);
 • 20 iunie – FRANCEZĂ (SCRIS) – Sala 313 – ora 09.00 – Edgar Quinet;
 • 21 iunie – FRANCEZĂ (ORAL);
 • 24 iunie – GERMANĂ (SCRIS) – Amf. Bogdan – ora 09.00 – Pitar Moș;
 • 25 iunie – GERMANĂ (ORAL);
 • 26 iunie – RUSĂ (SCRIS), SPANIOLĂ, ITALIANĂ (SCRIS + ORAL);
  • Rusă – Amf. Puskin – ora 09.00 – Pitar Moș
  • Italiană – Sala 213 – ora 09.00 – Edgar Quinet
  • Spaniolă – Amf. Maiorescu – ora 09.00 – Edgar Quinet
 • 27 iunie – RUSĂ (ORAL);
 • 28 iunie – FRANCEZĂ, SPANIOLĂ, ITALIANĂ, RUSĂ (SUSȚINEREA LUCRĂRII);
 • 29 iunie – ENGLEZĂ – ora 15:00, GERMANĂ – ora 10:30 (SUSȚINEREA LUCRĂRII)
  • Germană, sala Goethe, de la ora 10:30;

LIMBI MODERNE APLICATE

 • 24 iunie – PROBA A (ENGLEZĂ + LIMBA B) – ora 8:00 – Amf. Stoilow, Facultatea de Matematică, Edgar Quinet
 • 26 iunie – PROBA B (DREPT + ECONOMIE) – ora 8:00 – Amf. Stoilow, Matematică, Et. 1, Edgar Quinet
 • 28 iunie – SUSȚINEREA  LUCRĂRII
  • Germană, sala Goethe, de la ora 9:00.
Acte necesare

ATENȚIE! Începând cu sesiunea iunie 2018, lucrările de licență și disertație se depun, în format fizic și electronic, la înscriere, conform art. 13 din Regulamentul de organizare și desfășurare a examenelor de licență și master în Universitatea din București. Departamentele vor recepționa lucrările în format fizic și electronic și vor viza cererea de înscriere în acest sens, ÎNAINTEA înscrierii la secretariat. Programul de depunere și adresele de email pot fi consultate AICI. Cererile de înscriere și fișele de lichidare de mai jos pot fi imprimate față-verso.

 • LICENȚĂ – Acte necesare pentru înscrierea la licență – AICI;
  • Fișă de lichidare – AICI;
  • Cerere de înscriere:
   • Limbă și Literatură – AICI;
   • Limbi Moderne Aplicate – AICI;
   • Studii Culturale – AICI;
   • Traducere și Interpretare – AICI;
  • Cerere de echivalare – pentru echivalarea probelor susținute anterior – AICI;
  • Formularul privind colectarea datelor de contact (se depune imprimat și semnat conform instrucțiunilor de pe site) – AICI;

Toate documentele de mai sus se completează indiferent dacă absolventul susține sau nu lucrarea de licență! Candidații care nu doresc să susțină lucrarea vor menționa acest lucru în locul semnăturii profesorului coordonator, pe cererea de înscriere.

 • DISERTAȚIE – Acte necesare pentru înscrierea la disertație – AICI;
  • Fișă de lichidare – AICI;
  • Cerere de înscriere – AICI;
  • Formularul privind colectarea datelor de contact (se depune imprimat și semnat conform instrucțiunilor de pe site) – AICI;

Pentru fișa de lichidare sunt necesare vize de la bibliotecă (secțiile BCU din FLLS), serviciul social și serviciul contabil (ambele în clădirea Facultății de Drept).

Documente necesare depunerii lucrării de licență / disertație (la departamente):
 • LICENȚĂ:
  • lucrarea de licență (imprimată + trimisă în format electronic prin email);
  • declarație de originalitate – AICI (se atașează lucrării scrise);
  • declarație depunere – AICI;
 • MASTER:
  • lucrarea de disertație (imprimată + trimisă în format electronic prin email);
  • declarație de originalitate – AICI (se atașează lucrării scrise);
  • declarație depunereAICI;

Programul de depunere pentru toate departamentele este disponibil AICI.

ATENȚIE! Începând din sesiunea iunie 2017, cele două probe (examenele scrise, respectiv susținerea lucrării de licență) se desfășoară independent. Așadar, un student care nu a obținut notă de trecere la prima probă (examenele scrise) se poate prezenta la susținerea lucrării, urmând ca proba nepromovată să fie susținută într-o sesiune ulterioară.

Licenţă şi disertaţie 2013 – Actualizat 15.06.2013

Licenţă 2013:   Au fost afişate calendarul şi actele necesare pentru înscrierea la examenul de licenţă 2013: Date, ore şi săli examene: Planificare licenţă (<-- CLICK) - Actualizat 15.06.2013 DECLARAŢIE - originalitate(<-- CLICK) - NU este necesară la...

read more

Examen de licență Engleză A – anul 2014

Anunț  important pentru studenții din ANUL al II-lea de studiu, ciclul de Licență!   Studenții care vor susține examenul de licență în următorul an universitar, vara anului 2014, pot consulta structura examenului pentru limba engleză A AICI.

read more

Licenţă februarie 2013

Datele pentru sesiunea de susţinere a examenului de licenţă februarie 2013 au fost stabilite: ÎNSCRIERE Înscrieri: 21.01.2013 - 24.01.2013, la secretariat, între orele 10:00 şi 14:00 ACTELE NECESARE LA ÎNSCRIERE: - cerere de înscriere (DE LA SECRETARIAT) - 2...

read more

Documente LICENŢĂ şi DISERTAŢIE

Pentru studenţii din anul al III-lea: Înscrierile pentru examenul de licenţă, sesiunea iunie 2012, au loc în perioada 1 - 14 iunie, de luni până joi între orele 10 - 14, iar vineri între orele 10 - 12. Calendarul complet al examenului de licenţă este afişat AICI....

read more

PLANIFICARE DISERTATIE MASTER IUNIE 2011

PLANIFICARE DISERTATIE MASTER IUNIE 2011 1. DIDACTICA LIMBILOR STRĂINE. FUNDAMENTALE SI STRATEGII ACTUALE (FRANCEZĂ)                                   20 iunie           ora 10,00   Sala 212 2. LITERATURĂ FRANCEZĂ - ABORDĂRI ANTROPOLOGICE                           21...

read more
Share This