Master Studii Religioase – Texte și Tradiții (MSRTT)

Corp profesoral

Prof. dr. Francisca Băltăceanu, Prof. dr. habil. Madeea Axinciuc, Conf. dr. Ana Bărbulescu, Conf. dr. Monica Broşteanu, Dr. Rodica Pop (CS II), Conf. dr. Lucian Dîncă, Dr. Andrei Timotin (CS II), Dr. Emanuela Timotin (CS II), Lect. dr. Szilárd Szilágyi, Lect. dr. Diana Yüksel, Lect. dr. Valentin Săndulescu, Lect. dr. Claudiu Stoian, Dr. Mihnea Dobre, Lect. Dr. Alina Tăriceanu, Dr. Marilena Vlad, Dr. Ovidiu Cristian Nedu, Dr. Ioana Timperi

Pagina programului: http://hir.lls.unibuc.ro/studii-religioase/

Facebook:  https://www.facebook.com/studiireligioaseunibuc/

ADMITERE 2020

Admiterea pentru Programul de Studii Religioase – Texte şi Tradiţii (studii universitare de masterat, cu durata de 2 ani, la zi) se face prin concurs de dosare şi interviu (pe baza bibliografiei de concurs).

Sesiunea  IULIE 2020

Număr de locuri: 30 (10 buget + 20 taxă)

Înscriere:  10-20 iulie
(sediul FLLS din str. Edgar Quinet, et. II)
http://lls.unibuc.ro/admitere-master/

Concurs de dosare şi interviu:  miercuri, 22 iulie, ora 10.00

Afişarea rezultatelor: 30 iulie 2020 (data-limită)

 

Interviul

În cadrul interviului, membrii comisiei de admitere vor adresa întrebări pe marginea a trei lucrări alese de candidat din bibliografia de concurs.

 

Bibliografie de concurs

La alegere, trei dintre următoarele lucrări:

***, Bhagavad-Gītā, trad. din sanskrită de Sergiu Al-George, Editura Herald, 2006

***, Biblia sau Sfânta Scriptură: cărțile Geneza/Facerea și Exodul/Ieșirea (din edițiile Dumitru Cornilescu sau edițiile Editurii Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române)

***, Chan. Inima trezirii, antologie, traducere din chineză și note de Marian Bușoi, Editura Herald, București, 2015

***, Upaniṣad, traducere din sanskrită de Ovidiu Cristian Nedu, Editura Herald, București, 2006

***, Înțeleptul de la Arunachala – Convorbiri cu Sri Ramana Maharshi, Editura Herald, București, 2018

Ibn ‘Arabi, Geneza cercurilor, trad. din arabă de George Grigore, Editura Kriterion, Bucureşti, 2003

Dionisie Areopagitul, Despre numele divine și Teologia mistică, trad. din limba greacă de Marilena Vlad, Editura Polirom, Iaşi, 2018

Madeea Axinciuc, Despre ierarhiile divine. Fascinația Unului și lumile din noi – Temeiuri pentru pacea religiilor, Editura Humanitas, Bucureşti, 2015

Ana Bărbulescu, Evreul înainte şi după Cristos. O analiză asupra genezei anti-iudaismului, Editura Curtea Veche, București, 2016

Lucian Blaga, Eonul dogmatic, Editura Humanitas, Bucureşti, 1993

Anne Cheng, Istoria gîndirii chineze, trad. de Florentina Vișan și Viorel Vișan, Editura Polirom, Iași, 2001, pp. 83-222

Henry Corbin, Paradoxul monotesmului, trad. de Janina Ianoși, Editura Bibilioteca Apostrof, Cluj, 1997

Ioan Petru Culianu, Călătorii în lumea de dincolo, Editura Nemira, Bucureşti, 1994

Lucian Dîncă, Cristos și Misterul Sfintei Treimi în scrierile Sfântului Episcop Atanasie de Alexandria, Editura Galaxia Gutenberg, 2015

Mircea Eliade, Sacrul şi porfanul, Editura Humanitas, Bucureşti, 2005

Patrick Drouot, Şamanul, fizicianul şi misticul, Editura Humanitas, Bucureşti, 2003

Emile Durkheim, Formele elementare ale vieții religioase, Editura Polirom, Iași, 1995

Moshe Idel, Ascensiuni la cer în mistica evreiască. Stîlpi, linii, scări, Editura Polirom, Iași, 2008

Moshe Idel, Experiența mistică la Abraham Abulafia, Editura Polirom, Iași, 2019

Georgios Kordis, Teologia icoanei după Sfinţii Părinţi, Editura Bizantină, 2011

André LaCoque & Paul Ricoeur, Cum să înţelegem Biblia, Editura Polirom, Iaşi, 2002, pp. 209-259

Lao zi, Cartea despre Dao şi putere, cu ilustrări din Zhuang zi, trad. din chineză de Dinu Luca, Editura Humanitas, Bucureşti, 1993, sau Dao De Jing. Cartea despre Dao și Virtute, trad. din chineză de Su Yan, Editura Herald, București, 2013

Jean-Luc Marion, Vizibilul și revelatul – teologie, metafizică și fenomenologie, Editura Deisis, Sibiu, 2007

Rudolf Otto, Sacrul, Editura Dacia, Cluj, 1992

Sfântul Grigorie Palama, în Filocalia sau Culegere din scrierile Sfinţilor Părinţi, care arată cum se poate omul curăţi, lumina şi desăvârşi, vol. VII, trad. de Dumitru Stăniloae, Editura Humanitas, Bucureşti, 2004, pp. 187-476

Frithjof Schuon, Despre unitatea transcendentă a religiilor, Editura Humanitas, 1994

Sfinția Sa Tenzin Gyatso Dalai Lama, Comorile budismului tibetan, Editura Herald, București, 2008

Leonid Uspenky, Teologia icoanei, trad. de Teodor Baconsky, Editura Anastasia, București, 1994

Eric Voegelin, Religiile politice, Editura Humanitas, Bucureşti, 2010

Max Weber, Sociologie religiei, Teora, București, 1998

 

Curriculum

 • Cursuri obligatorii: Filosofia religiei, Religie comparată, Istoria ideilor religioase, Tradiţii textuale, Religie şi artă, Religie şi politică, Religie şi ştiinţă, Iudaism, Creştinism, Islam, Religii orientale, Metodologia cercetării
 • Cursuri opţionale (în funcţie de oferta anuală a FLLS): Greacă/ Latină/ Ebraică/ Arabă/ Sanscrită/ Chineză/ Japoneză/ Coreeană/ Turcă/ Persană

 

Limbi de predare

Română
Engleză

 

TUTORIAT ADMITERE

Pentru a veni în întâmpinarea viitorilor candidaţi, programul masteral organizează joi, 4 iunie, la ora 11.00, o sesiune de pregătire în vederea susţinerii examenului de admitere. Candidaţii vor primi îndrumări în privinţa pregătirii pentru susţinerea interviului și vor afla mai multe detalii despre profilul şi activitatea masteratului.

Pentru înscriere, vă rugăm să confirmați participarea la adresa: madeea.axinciuc@lls.unibuc.ro

Perioadă de înscriere: 22 mai – 3 iunie 2020

 

Pentru detalii privind metodologia admiterii şi dosarul de înscriere, accesaţi:

http://lls.unibuc.ro/admitere-master/

Facebook:  https://www.facebook.com/studiireligioaseunibuc/

 

*

*         *

 

CALENDAR și INSTRUCȚIUNI privind elaborarea lucrării de disertație (în atenția studenților din anul II)*:

1 octombrie – 15 noiembrie: propunerea temei, prin e-mail, și acordul profesorului coordonator;

15-30 noiembrie: realizarea planului lucrării și discutarea lui cu profesorul coordonator;

1 decembrie – 20 februarie: redactarea și predarea, prin e-mail, a primei jumătăți a lucrării;

21 februarie – 30 aprilie: redactarea și predarea, prin e-mail, a celei de-a doua jumătăți a lucrării;

1-31 mai: pregătirea și predarea, prin e-mail, a ultimei variante a lucrării, ținând cont de sugestiile și recomandările profesorului coordonator;

iunie: înscrierea pentru examenul de susținere a disertației și predarea lucrării la secretariatul FLLS.

 

* Ca urmare a nerespectării calendarului și a instrucțiunilor de mai sus, profesorul îndrumător poate refuza coordonarea lucrării de disertație.

 

*

*         *

 

BIBLIA EBRAICĂ: TRADUCERE ŞI INTERPRETARE

(Şcoală de vară, 18-25 septembrie 2019, CIR Be-Yahad, Cristian, Braşov)

Programul de Studii Religioase – Texte şi Tradiţii şi Programul de Studii Iudaice din cadrul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii din Bucureşti, în parteneriat cu Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România, organizează în perioada 18-25 septembrie 2019, la CIR Be-Yahad, Cristian (jud. Braşov), cea de-a patra ediţie a Şcolii de vară Biblia Ebraică: traducere şi interpretare.

Şcoala de vară face parte din proiectul mai amplu de traducere a Bibliei Ebraice, proiect desfăşurat la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, sub coordonarea dnei. Prof. dr. Madeea Axinciuc.

Până în prezent, au fost traduse şi publicate două dintre cărţile Bibliei Ebraice: Cartea lui Yona. Traducere din ebraica biblică, transliterare şi note (coord. şi ed. Madeea Axinciuc, Editura Universităţii din Bucureşti, 2015) şi Cartea lui Rut. Traducere din ebraica biblică, transliterare şi note (coord. şi ed. Madeea Axinciuc, Editura Universităţii din Bucureşti, 2015).

În cadrul Şcolii de vară se continuă, în regim intensiv, traducerea Cărţii Psalmilor. O atenţie deosebită este acordată registrului hermeneutic, pornind de la valenţele textului ebraic.

PARTICIPANŢI:

Sabina Avram, doctorandă, Şcoala Doctorală de Studii Literare şi Culturale, FLLS, şi alumna, Programul de Studii Religioase – Texte şi Tradiţii, FLLS

Gabriel Victor Bâclea, alumnus, Programul de Studii Religioase – Texte şi Tradiţii, FLLS

Ioana Bujor, masterandă, Programul de Studii Religioase – Texte şi Tradiţii, FLLS, şi alumna, Programul de Studii Iudaice, FLLS

Andrada Chioveanu, masterandă, Programul de Studii Religioase – Texte şi Tradiţii, FLLS, şi alumna, Programul de Studii Iudaice, FLLS

Beniamin Chircan, doctorand, Şcoala Doctorală de Studii Literare şi Culturale, FLLS, şi alumnus, Programul de Studii Religioase – Texte şi Tradiţii, FLLS

Abel Grosu, student, Programul de Studii Iudaice, FLLS

Rodica Gurămultă, doctorandă, Şcoala Doctorală de Studii Literare şi Culturale, FLLS, şi alumna, Programul de Studii Religioase – Texte şi Tradiţii, FLLS

 

Gabriela Myers, asistent universitar doctorand, FLLS, şi alumna, Programul de Studii Iudaice, FLLS

Alina Tăriceanu, lector universitar doctor, FLLS, şi alumna, Programul de Studii Religioase – Texte şi Tradiţii, FLLS

Ioana Zamfir, doctorandă, Şcoala Doctorală de Studii Literare şi Culturale, FLLS, şi alumna, Programul de Studii Religioase – Texte şi Tradiţii, FLLS

 

COORDONATOR:

Prof. dr. habil. Madeea Axinciuc

 

*

*         *

 

EXCURSIE TEMATICĂ (19-27 februarie 2017)

Ierusalim, Qumran, Massada, Yaffo, Cezareea, Kinneret (Marea Galileei), Capernaum, Safed

Coordonatori şi organizatori: Prof. dr. Madeea Axinciuc şi Conf. dr. Lucian Dîncă

Profesori însoţitori: Asist. drd. Gabriela Myers şi Dr. Alina Tăriceanu

În perioada 19-27 februarie, echipa de traducători din cadrul proiectului Biblia Ebraică: traducere şi interpretare a efectuat o călătorie de studiu în Israel. S-au alăturat grupului studenţi şi masteranzi din cadrul Programului de Studii Iudaice şi al Programului de Studii Religioase – Texte şi Tradiţii, doctoranzi, cercetători şi cadre didactice.

*

*         *

Programul interdisciplinar de Studii Religioase – Texte şi Tradiţii este primul program de masterat din ţară care propune studierea științifică, neconfesională și în afara oricărei dispute polemice a fenomenului religios.

Programul are în vedere atât studiul religiilor monoteiste (iudaism, creştinism, islam), cât şi studiul religiilor orientale, dintr-o perspectivă care îmbină abordări venind dinspre istoria religiilor, istoria ideilor, filosofia religiei, filosofia ştiinţei, religie comparată, ştiinţe politice, filologie, hermeneutică etc.

În acelaşi timp, programul rediscută relaţia dintre ştiinţă şi religie, respectiv dintre studiile religioase şi educaţie, din perspectiva reevaluării cunoaşterii în raport cu formarea omului ca miză a disciplinelor umaniste.

Masteratul se adresează, în egală măsură, studenţilor care au absolvit programe de licenţă în domeniul disciplinelor umaniste şi celor care au absolvit programe de studiu în domeniul ştiinţelor exacte, încurajând abordările interdisciplinare şi constituind o punte către şcoala doctorală.

O primă circumscriere a obiectului de studiu se referă la  legătura fenomenului religios cu tradițiile textuale care îl atestă.  O a doua delimitare constă în gestul necesar de explicitare și de integrare a fenomenului religios studiat în contextul istoric, politic, social, mental în care acesta se manifestă. A treia direcție urmărită este înțelegerea fenomenului religios și a relevanței acestuia în lumea de astăzi.

Programul oferă:

 • cursuri teoretice de interes general, indispensabile înțelegerii paradigmelor și mecanismelor de gândire care subîntind fenomenul religios, precum și a metodologiei utilizate în studiul religiei (Filosofia religiei, Religie comparată, Istoria ideilor religioase);
 • cursuri teoretice cu aplicabilitate culturală imediată, care descriu și problematizează aspecte esențiale ale marilor culturi religioase din istoria umanității (Iudaism, Creștinism, Islam, Religii orientale);
 • cursuri de interfaţă, care propun abordări şi metodologii interdisciplinare (Metodologia cercetării);
 • cursuri teoretice cu aplicabilitate textuală, care au în vedere explicarea, explorarea și expunerea diverselor tradiții textuale din culturi variate (Tradiții textuale);
 • cursuri teoretice cu aplicabilitate specială, care au în vedere studierea manifestărilor aparte – caracteristice, marginale sau locale – ale fenomenului religios (Religie și politică, Religie şi artă, Religie şi ştiinţă);
 • cursuri teoretice şi practice pentru însușirea temeinică a limbilor în care au fost redactate textele respective (Practica limbii).

Programul asigură competențe academice în studiul fenomenului religios, pregătindu-i pe absolvenți pentru continuarea și aprofundarea studiilor la nivel doctoral.

În acelaşi timp, programul dezvoltă aptitudini şi competenţe pentru domenii şi registre precum:

 • consilierea în probleme de politică religioasă și de aplanare a conflictelor interreligioase;
 • dobândirea de expertiză în chestiuni de sociologie religioasă;
 • dobândirea de expertiză în filologie biblică;
 • dobândirea de expertiză în arheologie biblică;
 • dobândirea de expertiză în domeniul criticii textuale;
 • dobândirea de expertiză în traducerea, adnotarea și editarea unui text religios;
 • investigarea relaţiei dintre religie şi ştiinţă;
 • investigarea relaţiei dintre religie şi artă;
 • investigarea relaţiei dintre studiile religioase şi educaţie;
 • reevaluarea cunoaşterii în raport cu formarea omului ca miză a disciplinelor umaniste.

Prin abordarea multidisciplinară, programul propune noi contexte şi metodologii de cercetare, care să stimuleze dezvoltarea profesională în acord cu dezvoltarea personală.

*

*         *

 

Detalii de contact

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine

Str. Edgar Quinet, nr. 5-7, sector 1, Bucureşti, 70106; tel.: 40-21-3148965, 40-21-3116837

 

Director de program

Prof. dr. Madeea Axinciuc: madeea.axinciuc@lls.unibuc.ro

 

Share This