Master Studii Religioase – Texte și Tradiții (MSRTT)

Corp profesoral

Prof. dr. Francisca Băltăceanu, Prof. dr. habil. Madeea Axinciuc, Conf. dr. Ana Bărbulescu, Conf. dr. Monica Broşteanu, Dr. Rodica Pop (CS II), Conf. dr. Lucian Dîncă, Dr. Andrei Timotin (CS II), Dr. Emanuela Timotin (CS II), Lect. dr. Szilárd Szilágyi, Lect. dr. Diana Yüksel, Lect. dr. Valentin Săndulescu, Lect. dr. Claudiu Stoian, Dr. Mihnea Dobre, Dr. Alina Tăriceanu, Dr. Marilena Vlad, Dr. Ovidiu Cristian Nedu, Dr. Ioana Timperi

 

Director de program: Prof. dr. habil. Madeea Axinciuc

 

Curriculum

 • Cursuri obligatorii: Filosofia religiei, Religie comparată, Istoria ideilor religioase, Tradiţii textuale, Religie şi artă, Religie şi politică, Religie şi ştiinţă, Iudaism, Creştinism, Islam, Religii orientale, Metodologia cercetării
 • Cursuri opţionale (în funcţie de oferta anuală a FLLS): Greacă/ Latină/ Ebraică/ Arabă/ Sanscrită/ Chineză/ Japoneză/ Coreeană/ Turcă/ Persană

 

Limbi de predare

Română

Engleză

 

ADMITERE 2018

Admiterea pentru Programul de Studii Religioase – Texte şi Tradiţii (studii universitare de masterat, cu durata de 2 ani, la zi) se face prin concurs de dosare şi interviu (prezentarea orală a unui proiect de cercetare şi întrebări pe marginea bibliografiei de concurs).

Sesiunea  SEPTEMBRIE 2018

Număr de locuri:  21 (3 buget + 18 taxă)

Înscriere:  3-8 septembrie 2018
(Decanat, sediul FLLS din str. Edgar Quinet, et. 2, stânga, prima ușă)

Concurs de dosare şi interviu:  luni, 17 septembrie 2018, ora 9.00, sala 26
(sediul FLLS din str. Pitar Moş, nr. 7-13, etajul II)

Afişarea rezultatelor: 23 septembrie 2018 (dată limită)


Interviul

În cadrul interviului, candidatul va răspunde întrebărilor adresate pe marginea lucrării alese din bibliografia de concurs şi va prezenta oral un proiect de cercetare (NU se cere prezentarea în scris a proiectului), pornind de la interesele proprii de studiu şi lectură în domeniul Studiilor Religioase. În funcţie de proiectul de cercetare propus, fiecare dintre candidaţi va fi rugat să indice bibliografia minimală de la care a pornit în configurarea proiectului.


Bibliografie de concurs

La alegere, una dintre următoarele lucrări:

 • Mircea Eliade, Sacrul şi porfanul, Editura Humanitas, Bucureşti, 2005
 • Ioan Petru Culianu, Călătorii în lumea de dincolo, Editura Nemira, Bucureşti, 1994
 • Moshe Idel, Ascensiuni la cer în mistica evreiască. Stîlpi, linii, scări, Editura Polirom, Iași, 2008
 • Georgios Kordis, Teologia icoanei după Sfinţii Părinţi, Editura Bizantină, 2011
 • Rudolf Otto, Sacrul, Editura Dacia, Cluj, 1992
 • Andrei Pleşu, Despre îngeri, Editura Humanitas, Bucureşti, 2003
 • Frithjof Schuon, Despre unitatea transcendentă a religiilor, Editura Humanitas, 1994
 • Madeea Axinciuc, Despre ierarhiile divine. Fascinația Unului și lumile din noi – Temeiuri pentru pacea religiilor, Editura Humanitas, Bucureşti, 2015
 • Lucian Blaga, Eonul dogmatic, Editura Humanitas, Bucureşti, 1993
 • André LaCoque & Paul Ricoeur, Cum să înţelegem Biblia, Editura Polirom, Iaşi, 2002, pp. 209-259
 • Jean-Luc Marion, Vizibilul și revelatul – teologie, metafizică și fenomenologie, Editura Deisis, Sibiu, 2007
 • Sfântul Grigorie Palama, în Filocalia sau Culegere din scrierile Sfinţilor Părinţi, care arată cum se poate omul curăţi, lumina şi desăvârşi, vol. VII, trad. de Dumitru Stăniloae, Editura Humanitas, Bucureşti, 2004, pp. 187-476
 • Lao zi, Cartea despre Dao şi putere, cu ilustrări din Zhuang zi, trad. de Dinu Luca, Editura Humanitas, Bucureşti, 1993
 • ***, Bhagavad-Gita, trad. de Sergiu Al-George, Editura Herald, 2006
 • Patrick Drouot, Şamanul, fizicianul şi misticul, Editura Humanitas, Bucureşti, 2003
 • Henry Corbin, Paradoxul monotesmului, trad. de Janina Ianoși, Editura Bibilioteca Apostrof, Cluj, 1997
 • Leonid Uspenky, Teologia icoanei, trad. de Teodor Baconsky, Editura Anastasia, București, 1994
 • Sfinția Sa Tenzin Gyatso Dalai Lama, Comorile budismului tibetan, Editura Herald, București, 2008
 • Eric Voegelin, Religiile politice, Editura Humanitas, Bucureşti, 2010
 • Mircea Eliade, Sacrul şi porfanul, Editura Humanitas, Bucureşti, 2005

 

TUTORIAT ADMITERE

Pentru a veni în întâmpinarea viitorilor candidaţi, programul masteral organizează sesiuni de pregătire în vederea susţinerii examenului de admitere. Candidaţii vor primi îndrumări în privinţa pregătirii pentru susţinerea interviului şi prezentarea proiectului de cercetare. De asemenea, candidaţii vor afla mai multe detalii despre profilul şi activitatea masteratului.

Important! Pentru a participa la sesiunile de pregătire, este necesară înscrierea în acest sens, prin confirmarea participării la adresa: madeea.axinciuc@lls.unibuc.ro

Sesiuni de pregătire:

 • 3 septembrie 2018, ora 18.00 (perioadă de înscriere: 18 august – 2 septembrie 2018)

 

Pentru detalii privind metodologia admiterii şi dosarul de înscriere, accesaţi:

http://lls.unibuc.ro/admitere-master/

Facebook:  https://www.facebook.com/studiireligioaseunibuc/

 

*

*         *

 

CALENDAR și INSTRUCȚIUNI privind elaborarea lucrării de disertație (în atenția studenților din anul II)*:

1 octombrie – 15 noiembrie: propunerea temei, prin e-mail, și acordul profesorului coordonator;

15-30 noiembrie: realizarea planului lucrării și discutarea lui cu profesorul coordonator;

1 decembrie – 20 februarie: redactarea și predarea, prin e-mail, a primei jumătăți a lucrării;

21 februarie – 30 aprilie: redactarea și predarea, prin e-mail, a celei de-a doua jumătăți a lucrării;

1-31 mai: pregătirea și predarea, prin e-mail, a ultimei variante a lucrării, ținând cont de sugestiile și recomandările profesorului coordonator;

iunie: înscrierea pentru examenul de susținere a disertației și predarea lucrării la secretariatul FLLS.

 

* Ca urmare a nerespectării calendarului și a instrucțiunilor de mai sus, profesorul îndrumător poate refuza coordonarea lucrării de disertație.

 

*

*         *

 

BIBLIA EBRAICĂ: TRADUCERE ŞI INTERPRETARE

(Şcoală de vară, 29 august – 7 septembrie 2017, CIR Be-Yahad, Cristian, Braşov)

 

Programul de Studii Religioase – Texte şi Tradiţii şi Programul de Studii Iudaice din cadrul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii din Bucureşti, în parteneriat cu Ambasada Statului Israel la Bucureşti şi Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România, au organizat în perioada 29 august – 7 septembrie 2017, la CIR Be-Yahad, Cristian (jud. Braşov), cea de-a doua ediţie a Şcolii de vară Biblia Ebraică: traducere şi interpretare.

Şcoala de toamnă face parte din proiectul mai amplu de traducere a Bibliei Ebraice, proiect desfăşurat la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, sub coordonarea dnei. Prof. dr. Madeea Axinciuc.

Până în prezent, au fost traduse şi publicate două dintre cărţile Bibliei Ebraice: Cartea lui Yona. Traducere din ebraica biblică, transliterare şi note (coord. şi ed. Madeea Axinciuc, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2015) şi Cartea lui Rut. Traducere din ebraica biblică, transliterare şi note (coord. şi ed. Madeea Axinciuc, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2015).

În cadrul Şcolii de vară s-a continuat, în regim intensiv, traducerea Cărţii Psalmilor. O atenţie deosebită a fost acordată registrului hermeneutic, pornind de la valenţele textului ebraic.

 

PARTICIPANŢI:

Sabina Avram, alumna, Programul de Studii Religioase – Texte şi Tradiţii, respectiv Programul de Studii Iudaice

Gabriel Victor Bâclea, alumnus, Programul de Studii Religioase – Texte şi Tradiţii

Mihai Besoiu, masterand, Programul de Studii Religioase – Texte şi Tradiţii

Ioana Bujor, masterandă, Programul de Studii Religioase – Texte şi Tradiţii, şi alumna, Programul de Studii Iudaice

Andrada Chioveanu, studentă, Programul de Studii Iudaice

Beniamin Chircan, masterand, Programul de Studii Religioase – Texte şi Tradiţii

Drd. Ionuţ Constantin, alumnus, Programul de Studii Religioase – Texte şi Tradiţii

Rodica Gurămultă, alumna, Programul de Studii Religioase – Texte şi Tradiţii

Monica Pruteanu, masterandă, Programul de Studii Religioase – Texte şi Tradiţii, şi alumna, Programul de Studii Iudaice

Dr. Alina Tăriceanu, lector asociat şi alumna, Programul de Studii Religioase – Texte şi Tradiţii

Drd. Ioana Zamfir, alumna, Programul de Studii Religioase – Texte şi Tradiţii

 

COORDONATOR:

Prof. dr. Madeea Axinciuc, Director al Programului de Studii Religioase – Texte şi Tradiţii

 

*

*         *

 

EXCURSIE TEMATICĂ (19-27 februarie 2017)

Ierusalim, Qumran, Massada, Yaffo, Cezareea, Kinneret (Marea Galileei), Capernaum, Safed

Coordonatori şi organizatori: Prof. dr. Madeea Axinciuc şi Conf. dr. Lucian Dîncă

Profesori însoţitori: Asist. drd. Gabriela Myers şi Dr. Alina Tăriceanu

În perioada 19-27 februarie, echipa de traducători din cadrul proiectului Biblia Ebraică: traducere şi interpretare a efectuat o călătorie de studiu în Israel. S-au alăturat grupului studenţi şi masteranzi din cadrul Programului de Studii Iudaice şi al Programului de Studii Religioase – Texte şi Tradiţii, doctoranzi, cercetători şi cadre didactice.

*

*         *

Programul interdisciplinar de Studii Religioase – Texte şi Tradiţii este primul program de masterat din ţară care propune studierea științifică, neconfesională și în afara oricărei dispute polemice a fenomenului religios.

Programul are în vedere atât studiul religiilor monoteiste (iudaism, creştinism, islam), cât şi studiul religiilor orientale, dintr-o perspectivă care îmbină abordări venind dinspre istoria religiilor, istoria ideilor, filosofia religiei, filosofia ştiinţei, religie comparată, ştiinţe politice, filologie, hermeneutică etc.

În acelaşi timp, programul rediscută relaţia dintre ştiinţă şi religie, respectiv dintre studiile religioase şi educaţie, din perspectiva reevaluării cunoaşterii în raport cu formarea omului ca miză a disciplinelor umaniste.

Masteratul se adresează, în egală măsură, studenţilor care au absolvit programe de licenţă în domeniul disciplinelor umaniste şi celor care au absolvit programe de studiu în domeniul ştiinţelor exacte, încurajând abordările interdisciplinare şi constituind o punte către şcoala doctorală.

O primă circumscriere a obiectului de studiu se referă la  legătura fenomenului religios cu tradițiile textuale care îl atestă.  O a doua delimitare constă în gestul necesar de explicitare și de integrare a fenomenului religios studiat în contextul istoric, politic, social, mental în care acesta se manifestă. A treia direcție urmărită este înțelegerea fenomenului religios și a relevanței acestuia în lumea de astăzi.

Programul oferă:

 • cursuri teoretice de interes general, indispensabile înțelegerii paradigmelor și mecanismelor de gândire care subîntind fenomenul religios, precum și a metodologiei utilizate în studiul religiei (Filosofia religiei, Religie comparată, Istoria ideilor religioase);
 • cursuri teoretice cu aplicabilitate culturală imediată, care descriu și problematizează aspecte esențiale ale marilor culturi religioase din istoria umanității (Iudaism, Creștinism, Islam, Religii orientale);
 • cursuri de interfaţă, care propun abordări şi metodologii interdisciplinare (Metodologia cercetării);
 • cursuri teoretice cu aplicabilitate textuală, care au în vedere explicarea, explorarea și expunerea diverselor tradiții textuale din culturi variate (Tradiții textuale);
 • cursuri teoretice cu aplicabilitate specială, care au în vedere studierea manifestărilor aparte – caracteristice, marginale sau locale – ale fenomenului religios (Religie și politică, Religie şi artă, Religie şi ştiinţă);
 • cursuri teoretice şi practice pentru însușirea temeinică a limbilor în care au fost redactate textele respective (Practica limbii).

Programul asigură competențe academice în studiul fenomenului religios, pregătindu-i pe absolvenți pentru continuarea și aprofundarea studiilor la nivel doctoral.

În acelaşi timp, programul dezvoltă aptitudini şi competenţe pentru domenii şi registre precum:

 • consilierea în probleme de politică religioasă și de aplanare a conflictelor interreligioase;
 • dobândirea de expertiză în chestiuni de sociologie religioasă;
 • dobândirea de expertiză în filologie biblică;
 • dobândirea de expertiză în arheologie biblică;
 • dobândirea de expertiză în domeniul criticii textuale;
 • dobândirea de expertiză în traducerea, adnotarea și editarea unui text religios;
 • investigarea relaţiei dintre religie şi ştiinţă;
 • investigarea relaţiei dintre religie şi artă;
 • investigarea relaţiei dintre studiile religioase şi educaţie;
 • reevaluarea cunoaşterii în raport cu formarea omului ca miză a disciplinelor umaniste.

Prin abordarea multidisciplinară, programul propune noi contexte şi metodologii de cercetare, care să stimuleze dezvoltarea profesională în acord cu dezvoltarea personală.

*

*         *

 

Detalii de contact

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine

Str. Edgar Quinet, nr. 5-7, sector 1, Bucureşti, 70106; tel.: 40-21-3148965, 40-21-3116837

 

Director de program

Prof. dr. Madeea Axinciuc: madeea.axinciuc@lls.unibuc.ro

 

Share This