Membri

DEPARTAMENTUL DE ENGLEZĂ

1             Prof.dr. Irimia Mihaela

2             Lect. dr. Ivana Dragoș

3             Conf.dr. Mateescu Dan

4             Prof. dr. Nicolaescu Mădălina

5             Conf.dr. Protopopescu Daria

6             Conf.dr. Roske Octavian

7             Prof.dr. Ștefănescu Bogdan

8             Lect. dr. Tigău Alina-Mihaela

DEPARTAMENTUL DE LIMBĂ ŞI LITERATURĂ FRANCEZĂ

9             Conf.dr. Cotea Lidia

10           Prof.dr. Gîrbea Cătălina

11           Asist.dr. Jipa Dragoș

12           Prof.dr. Mihăilă Ileana

13           Lect. dr. Pârlea Vanezia

DEPARTAMENTUL DE LINGVISTICĂ ROMANICĂ, LIMBI ŞI LITERATURI IBEROROMANICE ŞI ITALIANĂ

14           Lect. dr. Boșca Mălin Oana

15           Prof.dr. Cioba Mianda

16           Prof.dr. Crivăț Anca

17           Lect. dr. Enăchescu Mihai

18           Lect. dr. Teletin Andreea

DEPARTAMENTUL DE FILOLOGIE CLASICĂ ŞI NEOGREACĂ

19           Prof.dr. Franga Liviu

20           Prof.dr. Halichias Ana-Cristina

DEPARTAMENTUL DE HUNGAROLOGIE, STUDII IUDAICE ŞI RROMANI

21           Prof.dr. Axinciuc Madeea

22           Lect. dr. Pupp Reka

DEPARTAMENTUL DE LIMBI MODERNE

23           Lect. dr. Bordea Daniela

24           Conf.dr. Ioniță Diana

DEPARTAMENTUL DE FILOLOGIE RUSĂ ŞI SLAVĂ

25           Prof.dr. Crasovschi Axinia

26           Prof.dr. Nedelcu Octavia

27           Conf.dr. Nistor Mihai

28           Prof.dr. Olteanu Antoaneta

29           Lect. dr. Ristin Dușița

DEPARTAMENTUL DE LIMBI ŞI LITERATURI GERMANICE

30           Conf.dr. Decuble Horațiu

31           Lect. dr. Iroaie Ana

32           Prof.dr. Lăzărescu Ioan

33           Conf. dr. Rădulescu Raluca

DEPARTAMENTUL DE LIMBI ŞI LITERATURI ORIENTALE

34           Prof.dr. Focșeneanu Anca

35           Prof.dr. Munteanu Luminița

STUDENȚI REPREZENTANȚI

36           Adomnicăi Diana

37           Anghel Alina Gabriela

38           Chian Natalia

39           Cîrnu Mihaela

40           Coman Azaria Gabriela

41           Constantin Gabriela Alina

42           Grigorie Darius Aurelian

43           Oprea Adina

44           Paștalac Eduard Mihail

45           Spinean Sorina Ioana

46           Sterpu Giani Mădălin

47           Urduzan Roxana Andreea

Share This