Membri

DEPARTAMENTUL DE ENGLEZĂ

1             Prof. dr. Larisa Avram
2             Conf. dr. Dragoș Ivana
3             Conf. dr. Dan Mateescu
4             Prof. dr. Mădălina Nicolaescu
5             Conf. dr. Daria Protopopescu
6             Conf. dr. Octavian Roske
7             Prof. dr. Bogdan Ștefănescu
8             Conf. dr.  Alina-Mihaela Tigău

DEPARTAMENTUL DE LIMBĂ ŞI LITERATURĂ FRANCEZĂ

9             Prof. dr. Lidia Cotea
10           Prof. dr. Cătălina Gîrbea
11           Lect. dr. Dragoș Jipa
12           Prof. dr. Ileana Mihăilă
13           Lect. dr. Vanezia Pârlea

DEPARTAMENTUL DE LINGVISTICĂ ROMANICĂ, LIMBI ŞI LITERATURI IBEROROMANICE ŞI ITALIANĂ

14           Conf. dr. Oana Boșca-Mălin
15           Prof. dr. Mianda Cioba
16           Prof. dr. Anca Crivăț
17           Conf. dr. Mihai Enăchescu
18           Lect. dr. Claudia Vlad

DEPARTAMENTUL DE FILOLOGIE CLASICĂ ŞI NEOGREACĂ

19           Prof. dr. Liviu Franga
20           Prof. dr. Ana-Cristina Halichias

DEPARTAMENTUL DE HUNGAROLOGIE, STUDII IUDAICE ŞI RROMANI

21           Prof. dr. Madeea Axinciuc
22           Lect. dr. Reka Pupp

DEPARTAMENTUL DE LIMBI MODERNE

23           Lect. dr. Daniela Bordea
24           Lect. dr. Raluca Andreescu

DEPARTAMENTUL DE FILOLOGIE RUSĂ ŞI SLAVĂ

25           Prof. dr. Axinia Crasovschi
26           Prof. dr. Octavia Nedelcu
27           Conf. dr. Mihai Nistor
28           Prof. dr. Antoaneta Olteanu
29           Lect. dr. Dușița Ristin

DEPARTAMENTUL DE LIMBI ŞI LITERATURI GERMANICE

30           Prof. dr. Horațiu Decuble
31           Lect. dr. Ana Iroaie
32           Prof. dr. Ioan Lăzărescu
33           Conf. dr. Ileana Ratcu

DEPARTAMENTUL DE LIMBI ŞI LITERATURI ORIENTALE

34           Prof. dr. Anca Focșeneanu
35           Prof. dr. Luminița Munteanu

STUDENȚI REPREZENTANȚI

36           Oana-Adina Ciobanu
37           Tudor Ioan Georgescu
38           Silvia-Ioana Iacob
39           Mihai Lucacs
40           Iulia Răpeanu
41           Dana Gomoescu
42           Carla Ștefănescu
43           Bianca Tudor
44           Ana-Maria Tufă
45           Andreea-Maria Tufeanu
46           Mădălina Ciotău
47           Robert Hermeneanu

Share This