Orare 2020/2021 – sem 1

ATENȚIE! Activitatea didactică din FLLS se desfășoară conform deciziei Consiliului FLLS, care poate fi consultată AICI.

Orarele pentru semestrul 1, 2020-2021, pot fi găsite aici:

Săptămânile anului universitar 2020/2021 (pare/impare) – săptămâna 5-10 octombrie este săptămâna 1 (impară);

Departamentul de Filologie Rusă și Slavă:

 • Rusă – AICI;
 • Slave – AICI;
 • Masterat Limba Rusă Aplicată – AICI;
 • Masterat Studii Culturale Slave – AICI;

Departamentul de Hungarologie, Studii Iudaice și Rromani:

 • Maghiară A – AICI;
 • Studii Iudaice – AICI;
 • Rromani A – AICI;
 • Masterat Studii Religioase – AICI;

Departamentul de Engleză (Filologie A și B, B litere, Traducere și Interpretare A și B, LMA A, Studii Americane, MEFIC En, MTSST En, MTTLC, Master Studii Americane, Master Studii Britanice, LLE, CLOE A):

 • Orar – AICI (actualizat 28.09); Instrucțiuni – AICI;
 • Grupe – în curând;
 • Înscrierea la cursurile opționale din anul III, specializările Limba și Literatura Engleză A și Limba și Literatura Engleză B – detalii AICI;

Departamentul de Franceză (Filologie A și B, B litere, Traducere și Interpretare A și B, LMA B, MSFF, MEFIC fr, MTSST fr, SCILL fr, CLOE fr):

 • Orar – AICI;
 • Informații despre cursurile opționale – în curând;
 • Grupe: în curând;

Departamentul de Limbi și Literaturi Germanice:

 • Germană (Filologie A și B, B litere, LMA Ger, Traducători A și B) – AICI;
 • Grupe Germană – în curând;
 • Neerlandeză: – AICI;
 • Suedeză: – AICI;

Departamentul de limbi și Literaturi Orientale:

 • Arabă (Filologie) – AICI;
 • Chineză (Filologie) – AICI;
 • Coreeană (Filologie) – AICI;
 • Japoneză (Filologie) – AICI;
 • Turcă (Filologie) – AICI;
 • Hindi (Filologie) – AICI;
 • Persană (Filologie) – AICI;
 • Master Studii Est-Asiatice – AICI;
 • Master Spațiul islamic – AICI;

Departamentul de Limbi și Literaturi Romanice, Clasice și Neogreacă:

 • Filologie Clasică, Latină B – AICI;
 • Neogreacă – AICI;
 • MTLR Neogreacă – AICI;
 • Limbă și Literatură Catalană B – AICI;
 • Limbă și Literatură Italiană A și B – AICI; Grupe Italiană B – AICI;
 • Traducere și Interpretare Italiană A și B – AICI;
 • Limbi Moderne Aplicate – Italiană – AICI;
 • MTLR Italiană – AICI;
 • Orar consultații Italiană – AICI;
 • Limbă și Literatură Spaniolă A – AICI;
 • Limbă și Literatură Spaniolă B – AICI;
 • Traducere și Interpretare Spaniolă A și B – AICI;
 • Limbi Moderne Aplicate – Spaniolă – AICI;
 • Grupe curs practic spaniolă – în curând;
 • Masterate Spaniolă – AICI;
 • Limbă și Literatură Portugheză A și B – AICI;
 • MTLR Portugheză – AICI;
 • Masterat Digital Humanities – AICI

Limbă și Literatură Română B – în curând;

Modulul psihopedagogic – în curând;

Orar sport (DEFS) – în curând.

Începerea anului universitar 2020

ATENȚIE! În această pagină veți găsi informații referitoare la desfășurarea anului universitar și a procedurilor care țin de începerea anului și înmatriculare. Această pagină va fi actualizată imediat ce vor fi disponibile noi informații (orar, burse, înscriere sport, modul etc.).

REGIMUL DE DESFĂȘURARE A CURSURILOR ÎN SEMESTRUL I

Consiliul Facultății a decis modalitatea de desfășurare a activității didactice în sem. I, 2020-2021. Documentul va deveni efectiv după validarea acestuia de către Senatul UB și poate fi consultat AICI.

Așadar, majoritatea cursurilor și seminariilor se vor desfășura online.

Următoarele cursuri/seminarii se vor ține în regim de predare directă (prezență fizică), cu respectarea strictă a normelor legale:

Arabă A – anul I – Disciplina Practica limbii
Filologie Clasică (latină și greacă veche) – toți anii – disciplinele Practica limbii (A și B)
Neogreacă A – toți anii – Disciplina Practica limbii
Rusă A – anul I – Seminarul de Structura limbii ruse
Bulgară A – anul II – Disciplinele Practica limbii și Structura limbii
Sârbă A – toți anii – Disciplina Practica limbii

MEFIC – Engleză și Germană – cursurile de interpretare simultană

 

Înscrieri în an/Înmatriculări (obligatoriu!)

ATENȚIE! Înscrierea în an se face online, în intervalul 19-30 octombrie! Prezența fizică nu este necesară.

Important: Toate procesele care țin de începerea anului se vor putea desfășura online (înscriere limba C la Traducători, cereri pentru schimbarea limbii B etc.). Înscrierea în an presupune achitarea taxei de școlarizare pentru primul semestru și trimiterea chitanței pentru studenții pe locuri cu taxă. Procesul de înscriere online va fi detaliat după 5 octombrie. Ridicarea (sau vizarea) carnetelor de student și a legitimațiilor de transport se face la secretariat, oricând în timpul anului universitar, însă după înscrierea în an.

Înscrierea în an este obligatorie pentru toți studenții și presupune:

 • Anul 1/M1 buget – semnarea contractelor de studii și a fișelor de înscriere*, (opțional) ridicarea carnetului de student și a legitimației de transport;
 • Anul 1/M1 taxă – semnarea contractelor de studii și a fișelor de înscriere*, depunerea chitanței de plată a taxei**, (opțional) ridicarea carnetului de student și a legitimației de transport;
 • Anii 2,3, M2 buget – completarea fișei de înscriere*, (opțional) vizarea carnetului de student și a legitimației de transport;
 • Anii 2,3, M2 taxă – completarea fișei de înscriere*, (opțional) depunerea chitanței de plată a taxei**, vizarea carnetului de student și a legitimației de transport.

ATENȚIE! Studenții care nu au diploma de Bacalaureat (în original) în dosar nu pot beneficia de loc bugetat! Studenții la taxă sunt obligați să aducă/trimită dovada achitării taxei (mai multe informații despre înscrierea online în an vor fi disponibile după 5 octombrie).

Programul de prezentare la secretariat este doar pentru persoanele care au nevoie urgent de carnetul de student și legitimația de transport (sau de vizarea acestora). În cazul prezentării fizice, toate persoanele se vor prezenta cu documentele necesare deja completate și semnate, fără să le mai încarce online! Programul poate fi consultat AICI. Cei care nu au reușit să se înscrie în perioada sus menționată se mai pot înscrie și în perioada 26-30 Octombrie, de luni până joi în timpul programului cu publicul.

*Contractele de studii și fișele de înscriere pentru anul 1 (licență și master) pot fi descărcate și trimise online – mai multe detalii în curând. Persoanele care se vor prezenta la secretariat pentru înscriere sunt rugate să vină cu fișele și/sau contractele imprimate și completate. Acestea NU se pot completa pe loc, la secretariat.

**Taxa de școlarizare se plătește în Campusul Panduri (vezi AICI), online (AICI) sau în contul bancar (detalii mai jos), până la sfârșitul lunii octombrie, iar aducerea sau trimiterea chitanței/dovezii de plată este OBLIGATORIE!

Taxele de studii se pot plăti online (AICI) și în următoarele conturi:

Beneficiar: UNIVERISTATEA DIN BUCUREŞTI
Cod fiscal: 4505502
Cont IBAN: RO05RNCB0076010452620315 (Filologie, Traducere și Interpretare, Studii Culturale, Masterat – mai puțin CLOE, Doctorat) sau RO59RNCB0076010452620313 (LMA, Masterat CLOE)
BANCA: BCR SECTOR 5
Explicaţia: Taxă studiu  la licenţă / master / doctorat / Nume şi prenume student / Specializarea / Anul de studiu

ATENȚIE! Dovada de plată (ordin de plată / confirmarea transferului online etc.) se aduce la secretariat sau se trimite online, în funcție de cum se face înscrierea în an!

Orare

Orarele și grupele care au fost deja publicate pot fi consultate pe pagina dedicată orarelor (vezi AICI). Grupele sunt în curs de actualizare și vor fi disponibile în curând, în aceeași pagină. Studenții vor urmări atât orarul de la specializarea A, cât și orarul de la specializarea B!

Orare 2019/2020 – sem 2

ATENȚIE! Activitatea didactică din FLLS se desfășoară în următoarele sedii:

 • sediile proprii FLLS (Edgar Quinet şi Pitar Moş) – vezi pagina Contact
 • sediile Universităților Titu Maiorescu și Nicolae Titulescu din zona Timpuri Noi (între stația de metrou Timpuri Noi și Piața Timpuri Noi – Calea Văcărești) – Vezi hartă (hartă clădiri, hartă google maps)
 • săli în sediile facultăţilor din Palatul Universităţii din Bucureşti (aceeaşi clădire cu sediul FLLS din str. Edgar Quinet);

Orarele pentru semestrul 2, 2019-2020, pot fi găsite aici:

Săptămânile anului universitar 2019/2020 (pare/impare) – AICI;

Departamentul de Filologie Rusă și Slavă:

 • Rusă – AICI;
 • Slave – AICI;
 • Master Studii Culturale Slave – AICI;
 • Master Limba Rusă Aplicată – AICI;

Departamentul de Hungarologie, Studii Iudaice și Rromani:

 • Maghiară – AICI;
 • Rromani – AICI;
 • Studii Iudaice – AICI;
 • Masterat Studii Religioase – AICI;

Departamentul de Engleză (Filologie A și B, B litere, Traducere și Interpretare A și B, LMA A, Studii Americane, MEFIC En, MTSST En, MTTLC, Master Studii Americane, Master Studii Britanice, LLE, CLOE A):

 • Orar – AICI (actualizat 21.02);
 • Înscrierea la cursurile opționale din anul III, specializările Limba și Literatura Engleză A și Limba și Literatura Engleză B – detalii AICI;

Departamentul de Franceză (Filologie A și B, B litere, Traducere și Interpretare A și B, LMA B, MSFF, MEFIC fr, MTSST fr, SCILL fr, CLOE fr):

 • Orar – AICI;
 • Informații despre cursurile opționale – AICI;

Departamentul de Limbi și Literaturi Germanice:

 • Germană (Filologie A și B, B litere, LMA Ger, Traducători A și B) – AICI;
 • Informații despre cursurile opționale – AICI;
 • Neerlandeză – AICI;
 • Suedeză – AICI;

Departamentul de limbi și Literaturi Orientale:

 • Arabă (Filologie) – AICI (actualizat 20.02);
 • Chineză (Filologie) – AICI;
 • Coreeană (Filologie) – AICI;
 • Japoneză (Filologie) – AICI;
 • Turcă (Filologie) – AICI;
 • Hindi (Filologie) – AICI (actualizat 20.02);
 • Persană (Filologie) – AICI;
 • Master Studii Est-Asiatice – AICI (actualizat 19.02);
 • Master Spațiul islamic – AICI (actualizat 20.02);

Departamentul de Limbi și Literaturi Romanice, Clasice și Neogreacă:

 • Filologie Clasică, Latină B – AICI;
 • MTLR Neogreacă – AICI;
 • Neogreacă – AICI;
 • Limbă și Literatură Catalană B – AICI;
 • Limbă și Literatură Italiană A și B – AICI;
 • Traducere și Interpretare Italiană A și B – AICI;
 • Limbi Moderne Aplicate – Italiană – AICI;
 • Orar consultații Italiană – AICI;
 • Limbă și Literatură Spaniolă A – AICI;
 • Limbă și Literatură Spaniolă B – AICI;
 • Traducere și Interpretare Spaniolă A și B – AICI;
 • Limbi Moderne Aplicate – Spaniolă – AICI;
 • Orar consultații Spaniolă – AICI;
 • Limbă și Literatură Portugheză A și B – AICI;
 • Orar consultații Portugheză – AICI;
 • Masterat Italiană – AICI;
 • Masterate Spaniolă – AICI;
 • Masterat Portugheză – AICI;
 • Masterat Digital Humanities – AICI.

Limbă și Literatură Română B – AICI;

Modulul psihopedagogic – AICI (Anul I va începe cursurile de pedagogie pe data de 29 februarie, iar cei de anul III vor avea prima întâlnire pe 22 februarie, orele 9.00, în Amfiteatrul Maiorescu).

Orar sport (DEFS) – AICI.

Orare 2019/2020 – sem 1

ATENȚIE! Activitatea didactică din FLLS se desfășoară în următoarele sedii:

 • sediile proprii FLLS (Edgar Quinet şi Pitar Moş) – vezi pagina Contact
 • sediile Universităților Titu Maiorescu și Nicolae Titulescu din zona Timpuri Noi (între stația de metrou Timpuri Noi și Piața Timpuri Noi – Calea Văcărești) – Vezi hartă (hartă clădiri, hartă google maps)
 • săli în sediile facultăţilor din Palatul Universităţii din Bucureşti (aceeaşi clădire cu sediul FLLS din str. Edgar Quinet);

Orarele pentru semestrul 1, 2019-2020, pot fi găsite aici:

Săptămânile anului universitar 2019/2020 (pare/impare) – AICI;

Departamentul de Filologie Rusă și Slavă:

 • Rusă – AICI;
 • Slave – AICI;
 • Masterat Limba Rusă Aplicată – AICI;
 • Masterat Studii Culturale Slave – AICI;

Departamentul de Hungarologie, Studii Iudaice și Rromani:

 • Maghiară A – AICI;
 • Studii Iudaice – AICI;
 • Rromani A – AICI;
 • Masterat Studii Religioase – AICI;

Departamentul de Engleză (Filologie A și B, B litere, Traducere și Interpretare A și B, LMA A, Studii Americane, MEFIC En, MTSST En, MTTLC, Master Studii Americane, Master Studii Britanice, LLE, CLOE A):

 • Orar – AICI (actualizat 10.10); Instrucțiuni – AICI;
 • Grupe – AICI;
 • Înscrierea la cursurile opționale din anul III, specializările Limba și Literatura Engleză A și Limba și Literatura Engleză B – detalii AICI;

Departamentul de Franceză (Filologie A și B, B litere, Traducere și Interpretare A și B, LMA B, MSFF, MEFIC fr, MTSST fr, SCILL fr, CLOE fr):

 • Orar – AICI;
 • Informații despre cursurile opționale – AICI;
 • Grupe: AICI;

Departamentul de Limbi și Literaturi Germanice:

 • Germană (Filologie A și B, B litere, LMA Ger, Traducători A și B) – AICI;
 • Grupe Germană – AICI;
 • Informații despre cursurile opționale – AICI;
 • Neerlandeză: – AICI;
 • Suedeză: – AICI;

Departamentul de limbi și Literaturi Orientale:

 • Arabă (Filologie) – AICI;
 • Chineză (Filologie) – AICI;
 • Coreeană (Filologie) – AICI;
 • Japoneză (Filologie) – indisponibil;
 • Turcă (Filologie) – AICI;
 • Hindi (Filologie) – AICI;
 • Persană (Filologie) – AICI;
 • Master Studii Est-Asiatice – indisponibil;
 • Master Spațiul islamic – AICI;

Departamentul de Limbi și Literaturi Romanice, Clasice și Neogreacă:

 • Filologie Clasică, Latină B – AICI;
 • MTLR Neogreacă – AICI;
 • Neogreacă – AICI;
 • Limbă și Literatură Catalană B – AICI;
 • Limbă și Literatură Italiană A și B – AICI; Grupe Italiană B – AICI;
 • Traducere și Interpretare Italiană A și B – AICI;
 • Limbi Moderne Aplicate – Italiană – AICI;
 • Orar consultații Italiană – AICI;
 • Limbă și Literatură Spaniolă A – AICI;
 • Limbă și Literatură Spaniolă B – AICI;
 • Traducere și Interpretare Spaniolă A și B – AICI;
 • Limbi Moderne Aplicate – Spaniolă – AICI;
 • Grupe curs practic spaniolă – AICI;
 • Limbă și Literatură Portugheză A și B – AICI;
 • Masterat Italiană – AICI;
 • Masterate Spaniolă – AICI;
 • Masterat Portugheză – AICI;
 • Masterat Digital Humanities – AICI.

Limbă și Literatură Română B – AICI;

Modulul psihopedagogic – AICI Prima întâlnire (organizatorică) a studenților de anul I cu profesorii de psihologie va avea loc pe data de 12 octombrie, ora 9, în amfiteatrul Maiorescu. Pe data de 20 octombrie va avea loc interviul (admiterea la modul); Cursurile de pedagogie (anul II) vor incepe pe 12 octombrie.

Orar sport (DEFS) – AICI.

Orare 2018/2019 – sem 2

ATENȚIE! Activitatea didactică din FLLS se desfășoară în următoarele sedii:

 • sediile proprii FLLS (Edgar Quinet şi Pitar Moş) – vezi pagina Contact
 • sediile Universităților Titu Maiorescu și Nicolae Titulescu din zona Timpuri Noi (între stația de metrou Timpuri Noi și Piața Timpuri Noi – Calea Văcărești) – Vezi hartă (hartă clădiri, hartă google maps)
 • săli în sediile facultăţilor din Palatul Universităţii din Bucureşti (aceeaşi clădire cu sediul FLLS din str. Edgar Quinet);

Orarele pentru semestrul 2, 2018-2019, pot fi găsite aici:

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR STRĂINI DIN ANUL I (LICENȚĂ ȘI MASTER) – CURSUL DE ETICĂ ȘI INTEGRITATE ACADEMICĂ VA AVEA LOC ÎN FIECARE VINERI, 18:00-20:00, ÎN SALA 5, PITAR MOȘ.

Foreign students will be taking the Academic Ethics & Academic Writing course every Friday from 18:00-20:00 h (Room 5, 1st floor, the Pitar Mos building). The class is mandatory for 1st year MA students and optional for 1st year BA (Licență) students, but it is strongly recommended by departmental policies. The class is taught in English by Prof. Bogdan Ștefănescu (of this faculty’s English Department) and Dr. Ileana Dascălu (Philosophy Faculty). Detailed information will be provided on 22 February at the first meeting by Prof. Ștefănescu. Information is also available at https://etica-academica-stefanescu.blogspot.com/ the Foreign Students page.

Săptămânile anului universitar 2018/2019 (pare/impare) – AICI (actualizat 26.03);

Departamentul de Filologie Rusă și Slavă – AICI

Departamentul de Hungarologie, Studii Iudaice și Rromani – indisponibil;

Departamentul de Engleză (Filologie A și B, B litere, Traducere și Interpretare A și B, LMA A, Studii Americane, MEFIC En, MTSST En, MTTLC, Master Studii Americane, Master Studii Britanice, LLE, CLOE A):

 • Orar – AICI (actualizat 25.02, ora 15:00);
 • Înscrierea la cursurile opționale din anul III, specializările Limba și Literatura Engleză A și Limba și Literatura Engleză B – detalii AICI;

Departamentul de Franceză (Filologie A și B, B litere, Traducere și Interpretare A și B, LMA B, MSFF, MEFIC fr, MTSST fr, SCILL fr, CLOE fr):

 • Orar – AICI;
 • Informații despre cursurile opționale – AICI;

Departamentul de Limbi și Literaturi Germanice:

 • Germană (Filologie A și B, B litere, LMA Ger, Traducători A și B) – AICI;
 • Neerlandeză: – AICI;
 • Suedeză: – AICI (actualizat 16.03);

Departamentul de limbi și Literaturi Orientale – AICI

Departamentul de Lingvistică Romanică, Limbi și Literaturi Iberoromanice, Italiană, Filologie Clasică și Neogreacă – AICI (actualizare 22.02)

Limbă și Literatură Română B – AICI;

Modulul psihopedagogic – AICI;

Orar sport (DEFS) – AICI.

Orare 2018/2019 – sem 1

ATENȚIE! Activitatea didactică din FLLS se desfășoară în următoarele sedii:

 • sediile proprii FLLS (Edgar Quinet şi Pitar Moş) – vezi pagina Contact
 • sediile Universităților Titu Maiorescu și Nicolae Titulescu din zona Timpuri Noi (între stația de metrou Timpuri Noi și Piața Timpuri Noi – Calea Văcărești) – Vezi hartă (hartă clădiri, hartă google maps)
 • săli în sediile facultăţilor din Palatul Universităţii din Bucureşti (aceeaşi clădire cu sediul FLLS din str. Edgar Quinet);

Orarele pentru semestrul 1, 2018-2019, pot fi găsite aici:

Săptămânile anului universitar 2018/2019 (pare/impare) – AICI;

Departamentul de Filologie Rusă și Slavă:

 • Rusă – AICI;
 • Grupe Rusă – AICI;
 • Slave – AICI;
 • Masterat Studii Culturale Balcanice – AICI;
 • Masterat Studii Culturale Slave – AICI;
 • Consultații Slave – AICI;

Departamentul de Hungarologie, Studii Iudaice și Rromani – indisponibil;

Departamentul de Engleză (Filologie A și B, B litere, Traducere și Interpretare A și B, LMA A, Studii Americane, MEFIC En, MTSST En, MTTLC, Master Studii Americane, Master Studii Britanice, LLE, CLOE A):

 • Orar – AICI (actualizat 17.10, ora 11.00);
 • Grupe – AICI (actualizat 09.10, ora 15.00);
 • Înscrierea la cursurile opționale din anul III, specializările Limba și Literatura Engleză A și Limba și Literatura Engleză B – detalii AICI;

Departamentul de Franceză (Filologie A și B, B litere, Traducere și Interpretare A și B, LMA B, MSFF, MEFIC fr, MTSST fr, SCILL fr, CLOE fr):

Departamentul de Limbi și Literaturi Germanice:

 • Germană (Filologie A și B, B litere, LMA Ger, Traducători A și B) – AICI;
 • Grupe Germană – AICI;
 • Neerlandeză: – AICI;
 • Suedeză: – AICI;
 • Masterate MEFIC și MTSST: – indisponibil;

Departamentul de limbi și Literaturi Orientale:

 • Arabă (Filologie) – AICI;
 • Chineză (Filologie) – AICI;
 • Japoneză (Filologie) – indisponibil;
 • Turcă (Filologie) – AICI;
 • Hindi (Filologie) – AICI;
 • Persană (Filologie) – AICI;
 • Master Studii Est-Asiatice – indisponibil;
 • Master Spațiul islamic – AICI;

Departamentul de Lingvistică Romanică, Limbi și Literaturi Iberoromanice, Italiană, Filologie Clasică și Neogreacă:

 • Filologie Clasică, Latină B – AICI;
 • MTLR Neogreacă – indisponibil;
 • Neogreacă -indisponibil;
 • Limbă și Literatură Catalană B – AICI;
 • Limbă și Literatură Italiană A și B – AICI;
 • Traducere și Interpretare Italiană A și B – AICI;
 • Limbi Moderne Aplicate – Italiană – AICI;
 • Grupe Limbă și Literatură Italiană B – AICI;
 • Limbă și Literatură Spaniolă A – AICI;
 • Limbă și Literatură Spaniolă B – AICI;
 • Traducere și Interpretare Spaniolă A și B – AICI;
 • Limbi Moderne Aplicate – Spaniolă – AICI;
 • Grupe curs practic spaniolă – AICI;
 • Limbă și Literatură Portugheză A și B – AICI;
 • Masterat Italiană – AICI;
 • Masterate Spaniolă – AICI;
 • Masterat Portugheză – AICI;

Limbă și Literatură Română B – AICI;

Modulul psihopedagogic:

 • Anul 1- AICI (data de începere va fi anunțată);

Orar sport (DEFS) – AICI.

Share This