Regulamente

Legea Educaţiei Naţionale

Regulament de organizare și funcționare al Facultății de Limbi și Literaturi Străine (2018)

Regulamentul Consiliului Facultății de Limbi și Literaturi Străine (2016)

Regulament de organizare a concursurilor didactice în Facultatea de Limbi și Literaturi Străine (2020)

Regulament de acordare a gradațiilor de merit în Facultatea de Limbi și Literaturi Străine (2017)

Regulament privind inițierea, aprobarea, revizuirea, monitorizarea și evaluarea programelor de studii din cadrul UB

 

Codul drepturilor şi obligaţiilor studentului (ORDIN MECTS NR.3666)

Codul drepturilor si obligatiilor studentului UB 

Regulament privind activitatea profesională a studenților din Universitatea din București (2021)

Regulament privind activitatea profesională a studenților din Facultatea de Limbi și Literaturi Străine

ATENŢIE! Regulamentul conţine anexe privitoare la frauda academică, practica profesională şi sesiunile în care se susţin cele 3 (4) examinări aferente fiecărui curs. Mai multe despre plagiat aici: PDF / Powerpoint

Regulament intern privind organizarea și desfășurarea practicii profesionale în Facultatea de Limbi și Literaturi Străine (2021)

Regulament privind creditele pentru voluntariat în cadrul Universității din București

 

Calendarul examenelor / restanțelor

Procedura de contestare a examenelor scrise 

Cerere de contestare a notei (model)

Procedura privind trecerea notelor în catalog

 

Precizări privind organizarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și master în UB (2021)

 

Share This