Seminarul de cercetare al Facultății de Limbi și Literaturi Străine

Seminarul de cercetare – 25.02.2021 – (Don)quijotismul şi romanul american timpuriu

Seminarul de cercetare – 25.02.2021 – (Don)quijotismul şi romanul american timpuriu

Seminarul din luna februarie va avea loc joi, 25.02, la ora 18:00.

(Don)quijotismul şi romanul american timpuriu

Invitat: Conf. dr. Dragoș Ivana

Prezentare: Proiectul de faţă îşi propune să examineze reprezentări ale (don)quijotismului în literatura americană timpurie, concentrându-se pe genul romanesc. Acest subiect, încă neexplorat de specialiştii români în americanistică sau literatură comparată, are ca sursă de inspiraţie cartea Dianei de Armas Wilson, intitulată Cervantes, the Novel, and the New World (2000), prima analiză comparativă a relației dintre puterea imperială a Spaniei peste Atlantic şi referinţele lui Cervantes la Lumea Nouă, prezente atât în Don Quixote (1605, 1615), cât şi în Muncile lui Persiles şi ale Sigismundei (1617). Studiul lui Wilson despre explorarea ficţională a Americii de Sud întreprinsă de Cervantes, precum și despre interdicția impusă acestuia de a emigra în America m-au determinat să îmi pun o serie de întrebări legate de popularitatea lui Don Quijote în contextul cultural nord-american, un aspect insuficient tratat, pe care critica literară americană l-a abordat strict din perspectiva nașterii romanului american. Ceea ce ne propunem nu este elaborarea unui inventar al similitudinilor textuale, structurale sau naratologice, ci înțelegerea modului în care atât romanul cervantin, cât şi protagonistul său, aculturaţi în spaţiul american prin intermediul traducerilor în engleză, au constituit un model literar pe care romancierii americani timpurii l-au folosit pentru a surprinde problemele socio-etice şi politice stringente ale Republicii.

Link conferință zoom: AICI

 

Seminarul de cercetare este un proiect prin care dorim să cunoaștem mai bine preocupările și munca de cercetare ale colegilor noștri din cadrul Facultății de Limbi și Literaturi Străine, dar și din alte centre universitare din țară sau din străinătate. Seminarul se organizează deocamdată online, în ultima zi de joi a fiecărei luni, începând cu orele 18.00.

Seminarul de cercetare – 28.01.2021 – Dicționarele etimologice ale limbii române – demersul științific, ideologia politică și analiza statistică

Seminarul de cercetare – 28.01.2021 – Dicționarele etimologice ale limbii române – demersul științific, ideologia politică și analiza statistică

Seminarul din luna ianuarie va avea loc joi, 28.01, la ora 18:00.

Dicționarele etimologice ale limbii române – demersul științific, ideologia politică și analiza statistică

Invitat: Prof. dr. Sorin Paliga

Prezentare: Întâmplarea face că limba română are extrem de multe dicționare etimologice dar, până la urmă, nici măcar unul complet și/sau demn de încredere. De ce o asemenea situație? Povestea ar putea începe în a doua parte a sec. al XIX-lea, în vremea lui Hasdeu, personalitate care a dominat viața culturală a României de atunci. Hasdeu critica în termeni duri dicționarul etimologic al lui Cihac, rămas – până azi – mai degrabă o curiozitate decât o realizare științifică, citat însă și intrat mult mai mult decât credem în conștiința publică: româna este un fel de limbă slavă (sau variante pe această temă). După moartea lui Hasdeu (de fapt, după moartea fiicei sale, când încetează activitatea sa științifică), în cultura română demersul etimologic este extrem de rar sau, atunci când este bine făcut (dicționarul Candrea-Densusianu), incomplet! Ar putea fi citat, la rubrica „tentative reușite”, dicționarul român-german al lui Tiktin, un dicționar bilingv cu indicații etimologice. În cultura română este singurul caz și sunt puține în general la nivel mondial (de exemplu vechea ediție a dicționarului turc-englez Redhouse).

Este o situație fără echivalent în alte culturi europene sau, cum ne putem întreba iar și iar, „de ce sunt românii altfel”? Nu știu dacă putem da un răspuns la această întrebare, dar să încercăm unul la întrebarea „de ce româna nu are un dicționar etimologic de referință”?

Link conferință zoom: AICI

 

Seminarul de cercetare este un proiect prin care dorim să cunoaștem mai bine preocupările și munca de cercetare ale colegilor noștri din cadrul Facultății de Limbi și Literaturi Străine, dar și din alte centre universitare din țară sau din străinătate. Seminarul se organizează deocamdată online, în ultima zi de joi a fiecărei luni, începând cu orele 18.00.

Seminarul de cercetare – 26.11.2020 – O lume creștină cosmopolită la porțile Orientului –  introducere în civilizația Bucureștiului fanariot (1716-1821)

Seminarul de cercetare – 26.11.2020 – O lume creștină cosmopolită la porțile Orientului – introducere în civilizația Bucureștiului fanariot (1716-1821)

Seminarul din luna noiembrie va avea loc joi, 26.11.

O lume creștină cosmopolită la porțile Orientului –
introducere în civilizația Bucureștiului fanariot (1716-1821)

Invitat: Prof. dr. habilit. dr. h. c. Tudor Dinu

Prezentare: Devenit abia acum capitala de necontestat a Țării Românești, Bucureștiul este devastat în epoca fanariotă de războaie și năvăliri parcă nesfârșite, îngenuncheat de stihii și de molime periodice, dar izbutește să renască de mai multe ori din propria cenușă, dobândind un aspect eclectic și cosmopolit, deopotrivă oriental și occidental. Oraș al credinței, împodobit cu nenumărate biserici ce stârnesc uimirea călătorilor, dar și al deliciilor lumești care îi încântă pe străini, Bucureștiul domnilor fanarioți (umili robi ai sultanului la Stambul, dar suverani atotputernici în Valahia), devine grație Academiei Grecești de la Sfântul Sava și nu numai un centru educațional și cultural de referință pentru toți creștinii din Balcani.

În cadrul conferinței de față profesorul Tudor Dinu va prezenta aspectele cele mai relevante ale civilizației bucureștene din epoca fanariotă căreia i-a dedicat trei tomuri (vol.1 Biserici, ceremonii, războaie, Humanitas, 2015; vol. 2 Administrație, meșteșuguri, negoț, Humanitas, 2017; vol. 3 Viață cotidiană, divertisment, cultură, Humanitas, 2020)

Link conferință zoom: AICI

 

Seminarul de cercetare este un proiect prin care dorim să cunoaștem mai bine preocupările și munca de cercetare ale colegilor noștri din cadrul Facultății de Limbi și Literaturi Străine, dar și din alte centre universitare din țară sau din străinătate. Seminarul se organizează deocamdată online, în ultima zi de joi a fiecărei luni, începând cu orele 18.00.

Seminarul de cercetare – 29.10.2020 – O abordare neurocognitiva a bilingvismului

Seminarul de cercetare – 29.10.2020 – O abordare neurocognitiva a bilingvismului

Seminarul din luna octombrie va avea loc joi, 29.10.

O abordare neurocognitiva a bilingvismului

Invitat: Lect. dr. Paul Buzilă

Prezentare: Interesul pentru înțelegerea mecanismelor de procesare a limbajului in cazul bilingvilor a dus la apariția mai multor modele teoretice menite să explice felul în care informația este reprezentată la nivel individual, în sistemul lingvistic al vorbitorilor bilingvi. Întrucât aceste modele se concentrează pe anumite proprietăți ale sistemului (stratificare, conectivitate, reprezentare distribuită a informației lingvistice), dar nu pe toate la un loc, fiecare reușește să explice doar anumite fenomene lingvistice. Propunerea pe care o facem pornește de la observarea faptului că acele proprietăți care conferă coerență și capacitate explicativă abordărilor existente se regăsesc în modelul teoretic cunoscut sub numele de Teoria Rețelelor Relaționale (TRR) sau Lingvistică Neurocognitivă (LN) (Lamb 1999, 2016), ceea ce face din TRR un model adecvat pentru studierea bilingvismului. Ne propunem sa prezentam în linii generale acest model teoretic și sa arătăm în ce fel poate fi reprezentat în termeni relaționali sistemul lingvistic al unui vorbitor bilingv, respectiv, ce înseamnă, din perspectiva lingvisticii neurocognitive, a înțelege și a vorbi două limbi.

Link conferință zoom: AICI

 

Seminarul de cercetare este un proiect prin care dorim să cunoaștem mai bine preocupările și munca de cercetare ale colegilor noștri din cadrul Facultății de Limbi și Literaturi Străine, dar și din alte centre universitare din țară sau din străinătate. Seminarul se organizează deocamdată online, în ultima zi de joi a fiecărei luni, începând cu orele 18.00.

Seminarul de cercetare – 24.09.2020 – Complexificarea limbii ca efect al contactului lingvistic  cazul limbii rromani în contact cu limba spaniolă din Mexic

Seminarul de cercetare – 24.09.2020 – Complexificarea limbii ca efect al contactului lingvistic  cazul limbii rromani în contact cu limba spaniolă din Mexic

Seminarul din luna septembrie va avea loc joi, 24.09.

Complexificarea limbii ca efect al contactului lingvistic
cazul limbii rromani în contact cu limba spaniolă din Mexic

Invitat: Dr. Cristian Pădure

Prezentare:

Silva – Corvalán (1986, 1994) argumentează că bilingvii tind să simplifice alternativele dintr-o limbă pentru a reduce efortul cognitiv generat de bilingvism. Teoria sa, cvasi agreată în cercurile de cercetare din domeniu, se bazează pe analiza alternanței ser/estar în rândul a 33 de vorbitori nativi de spaniolă rezidenți în Los Angeles.

Bilingvii rromani – spaniola din Mexic au ‘’reciclat’’ cliticele pronominale rrome lo, li/la, le, pierdute sau utilizate marginal în varietățile rromani europene (Adamou 2013: 1098), atribuindu-le o utilizare inovativa, ca alternativă a copulei rromani « si » în construcțiile afirmative atributive la persoana a III-a. Utilizarea alternativă a copulei « si » cu cliticele lo, li/la, lepare să fie influențată de transferul conceptual al alternanței  copulelor ser/estar din limba de contact.

Pentru a identifica dacă cliticele rromani tind a fi un omolog pentru ser sau estar din limba de contact dar și pentru a identifica contextele lingvistice favorabile utilizării cliticelor romani, am analizat 16 ore de corpus spontan și 1680 de fraze ce conțin atât copula rromani cât și cliticele, fraze colectate prin intermediul unui chestionar structurat cu 28 de itemi aplicat unui eșantion de 60 de persoane. Această analiză a avut ca principal criteriu variabilele lingvistice identificate în literatura de specialitate ca fiind pertinente pentru predictibilitatea alternanței ser/estar (Geeslin and Guijarro – Fuentes, 2008). Astfel au fost identificate variabilele lingvistice care sunt predictibile și favorabile utilizării cliticelor, documentând tipologia acestei utilizări inovative a cliticelor rromani.
Link conferință zoom: AICI

 

Seminarul de cercetare este un proiect prin care dorim să cunoaștem mai bine preocupările și munca de cercetare ale colegilor noștri din cadrul Facultății de Limbi și Literaturi Străine, dar și din alte centre universitare din țară sau din străinătate. Seminarul se organizează deocamdată online, în ultima zi de joi a fiecărei luni, începând cu orele 18.00.

Seminarul de cercetare – 25.06.2020 – Divina Comedie în imagini

Seminarul de cercetare – 25.06.2020 – Divina Comedie în imagini

Seminarul din luna mai va avea loc joi, 25.06, la ora 18:00, online:

Divina Comedie în imagini

Invitat: Prof. Dr. Smaranda Elian

Prezentare: Tema și titlul sunt inspirate și prilejuite de parcurgerea unui volum recent și minunat, dens prin informație, interpretare și ilustrații, Dante per immagini. Dalle miniature trecentesche ai giorni nostri (Einaudi, Torino 2018) rodul cercetării de decenii a Luciei Battaglia Ricci. Intenția inițială era de a prezenta vizualizarea Divinei Comedii diacronic, pe urmele acestei monografii. Mi-am dat însă seama că abundența materialului la dispoziție îndeamnă și la alte abordări. Ceea ce îmi propun, prin urmare, este ca, depășind cadrul volumului, să schițez mai multe direcții de cercetare a corpusului iconografic dantesc, sprijinindu-mă, firește, necontenit pe imagini.

Link conferință zoom: aici

 

Seminarul de cercetare este un proiect prin care dorim să cunoaștem mai bine preocupările și munca de cercetare ale colegilor noștri din cadrul Facultății de Limbi și Literaturi Străine, dar și din alte centre universitare din țară sau din străinătate. Seminarul se organizează deocamdată online, în ultima zi de joi a fiecărei luni, începând cu orele 18.00.

Seminarul de cercetare – 28.05.2020 – Oportunități de finanțare oferite de Institutul de Cercetare al Universității din București

Seminarul de cercetare – 28.05.2020 – Oportunități de finanțare oferite de Institutul de Cercetare al Universității din București

Seminarul din luna mai va avea loc joi, 28.05, la ora 18:00, online:

Oportunități de finanțare oferite de Institutul de Cercetare al Universității din București

Invitat: dr. Mihnea Dobre, cercetător în cadrul ICUB.

Link conferință zoom: aici

Prezentare: aici

 

Seminarul de cercetare este un proiect prin care dorim să cunoaștem mai bine preocupările și munca de cercetare ale colegilor noștri din cadrul Facultății de Limbi și Literaturi Străine, dar și din alte centre universitare din țară sau din străinătate. Seminarul se organizează deocamdată online, în ultima zi de joi a fiecărei luni, începând cu orele 18.00.

Share This