Taxe

Toate taxele din cursul anului se plătesc la casieria Universităţii. Taxele de studii pot fi plătite și online sau în conturile FLLS:

ATENȚIE! Dovada de plată, indiferent de forma plății (chitanță / ordin de plată / confirmarea transferului online etc.) se aduce la secretariat în original și copie!

 • Rectoratul Universităţii din Bucureşti (Facultatea de Drept – subsol)
  • Adresa – Bdul M. Kogălniceanu nr. 36-46 sector 5 Cod poştal 050107, Bucureşti, România
  • Program general (poate fi modificat în situaţii excepţionale):
   • Luni-joi: 10:00-14:00
   • Vineri: 10:00-12:00
 • Taxele se pot plăti online la adresa: https://po.unibuc.ro
 • Taxele de studii se pot plăti în următoarele conturi:
  • Beneficiar: UNIVERISTATEA DIN BUCUREŞTI
  • Cod fiscal: 4505502
  • Cont IBAN:
   • RO05RNCB0076010452620315 (Filologie, Traducători. Studii Culturale, Masterat – mai puțin CLOE, Doctorat) sau 
   • RO59RNCB0076010452620313 (LMA, Masterat CLOE)
  • BANCA: BCR SECTOR 5
  • Explicaţia: Taxă studiu  la licenţă / master / doctorat / Nume şi prenume student / Specializarea / Anul de studiu

ATENȚIE! Dovada de plată, indiferent de forma plății (chitanță / ordin de plată / confirmarea transferului online etc.) se aduce la secretariat în original și copie!

Taxe:

 • Taxa anuală de școlarizare (pentru studenții români sau cetățeni UE cu taxă):
  • ciclul de licenţă – 3200 RON (taxa va rămâne neschimbată în 2018/2019)
  • ciclul masteral – 3500 RON (taxa va rămâne neschimbată în 2018/2019)
  • doctorat – anul 1 – 9000 RON / anul 2 și 3 – 5000 RON || începând cu anul 2018/2019, taxele vor fi: anul 1 și 2 – 6500 RON / anul 3 – 5000 RON;
 • Taxa este plătibilă în două rate. Plata se face în primele 30 de zile de la începerea semestrelor anului universitar. ATENȚIE! Dovada de plată, indiferent de forma plății (chitanță / ordin de plată / confirmarea transferului online etc.) se aduce la secretariat în original și copie!
 • Taxa aferentă reexaminărilor cu taxă este 50 RON/disciplină şi se plăteşte înaintea începerii sesiunii aferente.
 • Taxa de reînmatriculare este 300 RON şi se plăteşte în perioada de reînmatriculare (1-15 septembrie, anual).
 • Alte taxe: detalii AICI

ATENŢIE! În sesiunile de admitere, unele taxe aferente admiterii se pot plăti şi în sediile Facultăţii în care au loc procedurile de admitere — vă rugăm să urmăriţi anunţurile legate de admitere în acest sens.

Linkuri UNIBUC:

Share This