Taxe

Toate taxele din cursul anului se plătesc la casieria Universităţii:

Rectoratul Universităţii din Bucureşti (Facultatea de Drept – subsol)

Bdul M. Kogălniceanu nr. 36-46 sector 5 Cod poştal 050107, Bucureşti, România

Program general (poate fi modificat în situaţii excepţionale):

Luni-joi: 10:00-14:00

Vineri: 10:00-12:00

Taxe:

Ciclul de licenţă – 3200 RON / Ciclul masteral – 3500 RON / Doctorat – 5000 RON

Taxa anuală de şcolarizare este plătibilă în două rate. Plata se face în primele 30 de zile de la începerea semestrelor anului universitar.

ATENŢIE!! După plata taxei, chitanţa (în ORIGINAL ŞI COPIE) trebuie adusă obligatoriu la secretariatul Facultăţii!

Taxa aferentă măririlor şi reexaminărilor cu taxă este 50 RON/disciplină şi se plăteşte înaintea începerii sesiunii aferente.

Taxa de reînmatriculare este 300 RON şi se plăteşte în perioada de reînmatriculare (1-15 septembrie, anual).

Alte taxe: detalii AICI

ATENŢIE! În sesiunile de admitere, unele taxe aferente admiterii se pot plăti şi în sediile Facultăţii în care au loc procedurile de admitere — vă rugăm să urmăriţi anunţurile legate de admitere în acest sens.

Linkuri UNIBUC:

Biroul financiar: http://www.unibuc.ro/n/organizare/dirfincontab/Biroul_Financiar.php

Taxe: http://www.unibuc.ro/n/despre/taxe.php

 

Share This