Selectează o Pagină

Ce cred masteranzii?

Adina Bleotu , masterand anul II:

„Am ales acest masterat pentru că este un masterat de lingvistică, iar lingvistica este ceva minunat. Pe lângă faptul că are incredibila funcţie de a-ţi structura mintea, ca orice ştiinţă, lingvistica e minunată şi prin aceea că obiectul ei de studiu (limba) este ceva specific nouă oamenilor şi, studiind-o, ajungem poate să ne cunoaştem mai bine pe noi înşine. Oricât de pompos ar suna asta, nu poate fi prea departe de adevăr. Faptul că vorbim, felul în care vorbim, producem propoziţii este un miracol, ce poate fi mai frumos decât să studiezi miracole?

Ce îmi place la acest program de masterat este că vizează aprofundarea cunoştinţelor de lingvistică: sintaxă, achiziţie, fonologie. Imi place că lucruri care la început ne erau prezentate ca a state-of-the-fact sunt acum prezentate critic.“

Costin Oancea, masterand anul I :

„Am absolvit studiile de licenţă la Facultatea de Litere a Universităţii „Ovidius” din Constanţa, scriindu-mi lucrarea de licenţă pe sintaxă. Am urmărit ce oferă programul de masterat Lingvistica Limbii Engleze şi mi s-a părut foarte atractiv. Acum, la sfârşitul primului an de masterat, pot spune că rezultatele au fost peste aşteptări. Cursurile au fost foarte interesante iar profesorii ne-au încurajat şi ne-au provocat mereu intelectual. Ce îmi place cel mai mult la acest masterat este programul flexibil, cursurile foarte variate şi profesionalismul cadrelor didactice. Il recomand cu căldură tuturor celor care sunt pasionaţi de limba engleză şi celor cărora le plac provocările intelectuale.“

Unde mă pot angaja după absolvire?

Studenţii care învaţă lingvistică dobândesc competenţe utile, cum ar fi:

 • gândire analitică;
 • capacitatea de argumentare logică;
 • capacitatea de a formula şi a testa ipoteze;
 • competenţa de comunicare într-o diversitate de registre şi situaţii;
 • cunoştinţe avansate de limba engleză.

De aceea, absolvenţii masteratului sunt foarte bine pregătiţi pentru o varietate de locuri de muncă:

 • în învăţământul universitar şi cercetare;
 • în echipe de cercetare interdisciplinară în domeniile inteligenţei artificiale, lingvisticii clinice, lingvisticii judiciare etc.;
 • în învăţământul preuniversitar;
 • ca traducător sau interpret;
 • în edituri, ca traducător, redactor de carte;
 • în administraţia publică, ONG-uri, instituţii guvernamentale, servicii de informaţii;
 • în mass-media, relaţii publice şi publicitate;
 • ca organizator de evenimente, conferinţe, simpozioane, congrese, întâlniri de afaceri;
 • ca lexicograf sau documentarist;
 • ca lingvist consultant în domeniile juridic, economic, medical etc.
  • Ø Discurs şi argumentare
  • Ø Lingvistica limbii engleze. Metode şi aplicaţii
  • Ø Didactica limbii engleze. Fundamente şi strategii actuale
 • Ce este?

  Acest program are o structură modulară, în care se regăsesc cursurile fostelor programe de masterat de lingvistică ale Catedrei de Engleză:

  În ce limbă se ţin cursurile?

  Cursurile se desfăşoară în limba engleză.

  Condiţii de admitere:

  FĂRĂ examen scris! Se pot înscrie absolvenţi ai facultăţilor de limbi şi literaturi străine sau litere, buni cunoscători ai limbii engleze. Examenul de admitere este compus din: (1) evaluarea dosarului candidatului şi (2) interviu. Dosarul trebuie să conţină: CV (în limba engleză); scrisoare de intenţie (în limba engleză, maximum 2 pagini A4); rezumatul lucrării de licenţă (în limba engleză, maximum 2 pagini A4)

  Persoană de contact :

  prof. dr. Larisa Avram larisa.avram@g.unibuc.ro

  Ce se studiază?

  Ateliere:

  –   Atelier avansat de engleză practică (traduceri şi retroversiuni)

  Modulul Discurs şi Argumentare:

  –   Limbă şi cultură

  –   Tipologia textului

  –   Analiza discursului

  –   Reprezentări lingvistice în mass-media

  –   Pragmatică

  –   Sociolingvistică

  –   Varietăţi ale limbii engleze

  Modulul de Lingvistică.

  metode şi aplicaţii:

  –   Sintaxa limbii engleze şi sintaxă comparată

  –   Structura lexiconului

  –   Semantică lexicală

  –   Istoria vocabularului

  –   Teoria schimbărilor lingvistice

  –   Fonologie

  –   Achiziţia limbii

  Modulul de Didactica limbii engleze:

  –   Învăţarea unei limbi străine

  –   Metode şi orientări în predarea unei limbi străine

  –   Gramatică funcţională şi programare didactică

  Modulul de

  Lingvistică Computaţională:

  –   Metode de prelucrare a limbajelor naturale cu ajutorul computerului: lingvistică de corpus, metode statistice, glosare, dicţionare

  Cine predă?

  Cadre didactice de la Catedra de limba engleză a FLLS:

  Andrei Avram, Larisa Avram, Ileana Baciu, Alexandra Cornilescu, Ioana Costache, Mihaela Dogaru-Tănase, Ruxandra Drăgan, Dan Mateescu, Daria Protopopescu, Anca Sevcenco, Daniela Sorea, Nadina Vişan, Ruxandra Vişan

  şi de la Facultatea de Matematică şi Informatică: Anca Dinu, Liviu Dinu.

  Pot studia şi în străinătate?

  DA! În timpul facultăţii – există Burse Erasmus! Colectivul de lingvistică are încheiate parteneriate Erasmus cu universităţi din Italia (Veneţia, Pisa), Spania (Barcelona), Cipru (Nicosia).

  După absolvire puteţi opta pentru un program de doctorat din România sau din străinătate – mulţi dintre foştii noştri masteranzi au fost acceptaţi cu bursă la programe de doctorat din ţară (Şcoala Doctorală “Limbi şi identităţi culturale” a FLLS, Universitatea din Bucureşti) precum şi din Statele Unite (Rutgers University, University of Connecticut, Central University of New York, Texas University at Austin), Olanda (Universiteit Leiden), Italia (Università Ca’ Foscari Venezia).