UPDATE! Găsiţi AICI un model de protocol pentru practica profesională în afara Facultăţii.

Practica PROFESIONALĂ

(Extras din Anexa 2 a Regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor din Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine)

–         pentru ciclul de licență studenții/studentele vor efectua un total de cel puțin 80 de ore, adică cel puțin 20 ore pe semestru pe parcursul semestrelor 3-6. Practica extramurală se va putea desfășura doar pe parcursul semestrelor 3-4. Anul de instalare/acomodare se exceptează de la orice fel de practică, iar cel final va fi dedicat redactării finale a lucrării de absolvire a ciclului de învățământ și, eventual, altor activități de practică intramurale.

–         pentru ciclul masteral studenții/studentele vor efectua un minim de 20 zile în fiecare an.

În cuantificarea activităților de practică profesională se vor lua în calcul orele fizice de prezență ale studentului/studentei. În cazul proiectelor de cercetare și documentare, coordonatorul practicii va decide cuantumul de ore ce se vor acorda studentului/studentei în funcție de dificultatea și anvergura proiectului respectiv. Pentru aceasta se va ține cont de următorul ghidaj:

LICENȚĂ  – proiecte de licență: între 10 – 30 ore; pentru articole publicate și comunicări prezentate la sesiuni științifice: între 10 – 20 ore; pentru proiecte realizate în cadrul cercurilor studențești ori al unor echipe de cercetare: între 5 – 20 ore; pentru fișare, colectare și organizare de date ori alte activități în vederea realizării unor dicționare, culegeri și crestomații, baze de date etc.: între 10 – 40 ore.

MASTERAT – pentru dizertații: între 5 – 10 zile; pentru articole publicate și comunicări prezentate la sesiuni științifice: între 5 – 10 zile; pentru proiecte realizate în cadrul unor echipe de cercetare; pentru fișare, colectare și organizare de date ori alte activități în vederea realizării unor dicționare, culegeri și crestomații, baze de date etc.: între 5 – 20 zile.

Mai multe informaţii în Regulament, paginile 32-34.

Atenţie!

  • Practica se poate face la oricare dintre specializări.
  • Convenţiile de practică (protocolul), locurile oferite de Facultate şi firmele acceptate pot fi găsite la fiecare departament.
  • Pentru firmele/instituţiile care NU se află pe lista de parteneri a departamentelor, trebuie încheiat un protocol de colaborare.
  • În urma încheierii protocolului se pot elibera adeverinţele de practică. Acestea trebuie să conţină numele studentului, numărul de ore de practică efectuate şi perioada în care s-a efectuat practica.
  • Adeverinţele de practică trebuie aduse pentru înscrierea la licenţă şi nu sunt necesare până în acel moment.
  • Protocolul de practică se poate descărca mai sus, se completează cu datele firmei/instituţiei, se imprimă în patru exemplare şi se datează şi numerotează, semnează şi ştampilează de către firmă/instituţie. Acestea se aduc pentru semnare directorilor de departament (sau se depun în casetele de corespondenţă ale departamentelor de la Decanatul Facultăţii) şi se semnează ulterior de către Decan;
  • Cele patru exemplare sunt destinate: departamentului (caseta de corespondenţă de la Decanat), secretariatului Facultăţii (tot la Decanat), firmei/instituţiei partenere şi studentului;
  • Practica psihopedagogică nu este considerată practică profesională!
  • Pentru studenţii înscrişi la LMA şi Traducători (anul III):

Studenţii care au deja în planul de învăţământ practică profesională pot depune adeverinţele de practică şi pentru înscrierea la licenţă însă trebuie să respecte în continuare regulile impuse de secţie pentru depunerea adeverinţelor şi obţinerea creditelor/notelor pentru practică, inclusiv studenţii din ani terminali.

Share This