Selectează o Pagină

În atenţia candidaţilor de anul I licenţă/masterat/doctorat de la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine care doresc obţinerea unui loc în cămin, perioada de depunere a dosarelor este:

Miercuri, 26.07– Luni, 31.07: 10.00 – 14.00, sediul din Pitar Moș, sala Shakespeare, etajul 2

Pot depune NUMAI candidații admiși pe locuri la BUGET, anul 1 licență, masterat și doctorat (cu excepția cazurilor sociale).

În atenția candidaților aflați încă în procesul de admitere (masterat și doctorat): cererile de cazare se pot depune în perioada de mai sus sau în luna septembrie, chiar dacă nu se cunosc rezultatele finale ale concursului de admitere! Cererile candidaților care nu vor fi admiși conform procedurilor de admitere vor fi respinse.

NU este necesară prezentarea unei dovezi a rezultatului concursului de admitere, actualizarea statutului BUGET/TAXĂ având loc automat, conform listelor publicate de comisiile de admitere.

Actele necesare pentru toţi studenţii, indiferent de criteriul la care se încadrează, sunt:

  • Fotocopie după cartea de identitate;
  • Două fotografii recente tip buletin/paşaport.

Actele necesare pentru argumentarea cazurilor sociale sunt (după caz):

  • (obligatoriu) Adeverinţe cu salariile nete ale părinţilor sau cupoanele de pensie pe ultimele trei luni înainte perioadei de depunere a cererii, adeverinţe de şomaj, handicap sau lipsă a veniturilor (de la autoritatea fiscală locală; NU se acceptă declaraţie pe proprie răspundere);
  • în cazul în care se doreşte certificarea faptului că familia are mai mulţi copii în întreţinere, trebuie prezentate fotocopii după certificatele de naştere precum şi adeverinţele de elev/student (dacă este cazul) ale acestora.
  • Adeverinţă medicală în original de la medicul specialist, din care să rezulte că studentul/studenta suferă de o anumită afecţiune cronică sau handicap fizic/locomotor, însoţită de avizul medicului de la Cabinetul medical studenţesc;
  • Fotocopie după hotărârea judecătorească de divorţ;
  • Fotocopie după certificatul/certificatele de deces ale părinţilor
  • Dacă un părinte este grav bolnav, se aduc acte doveditoare (adeverinţă de la medicul specialist).

Comisia nu va face publice datele din dosar decât în cazuri extreme.

Actele vor fi restituite atunci când se returnează dosarul de cazare cu decizia comisiei.

ATENȚIE! Vă rugăm să luați în considerare mențiunile despre cazare publicate AICI și informațiile  generale publicate AICI.