Selectează o Pagină

PLANIFICARE LICENŢĂ:

FILOLOGIE/STUDII CULTURALE

 • 28 ianuarie – Limbă și Literatură A / Studii Culturale;
  • Ora 9:00, catedre
 • 30 ianuarie – Limbă și Literatură B – ora 9:00:
  • Engleză – Sala 8 Pitar Moș
  • Germană – Sala 9 Pitar Moș
  • Suedeză – Sala 9 Pitar Moș
  • Coreeană – Cabinet Pitar Moș
  • Rusă – Catedră Pitar Moș
  • Spaniolă – Catedră Edgar Quinet
  • Română – Sala 120
 • 4 februarie – SUSȚINEREA  LUCRĂRII;

TRADUCERE ŞI INTERPRETARE

 • 25 ianuarie – ENGLEZĂ (SCRIS ȘI ORAL);
 • 28 ianuarie – FRANCEZĂ (SCRIS ȘI ORAL);
 • 30 ianuarie – GERMANĂ (SCRIS ȘI ORAL);
 • 1 februarie – SPANIOLĂ, ITALIANĂ, RUSĂ (SCRIS + ORAL);
 • 5 februarie – SUSȚINEREA LUCRĂRII;

LIMBI MODERNE APLICATE

 • 28 ianuarie – PROBA A (ENGLEZĂ + LIMBA B)
  • ora 8:00, Sala 9, Facultatea de Matematică
 • 30 ianuarie – PROBA B (DREPT + ECONOMIE)
 • 4 februarie – SUSȚINEREA  LUCRĂRII;

GHIDUL LICENȚEI 2018AICI

Bibliografia poate fi consultată pe site-urile / la avizierele departamentelor. Comisiile pot fi consultate aici: licență / disertație.

ÎNSCRIERI:

 • 21, 22 și 23 ianuarie
 • program 10:00-14:00

ACTE NECESARE

ATENȚIE! Începând cu sesiunea iunie 2018, lucrările de licență și disertație se depun, în format fizic și electronic, la înscriere, conform art. 13 din Regulamentul de organizare și desfășurare a examenelor de licență și master în Universitatea din București. Departamentele vor recepționa lucrările în format fizic și electronic și vor viza cererea de înscriere în acest sens, ÎNAINTEA înscrierii la secretariat. Programul de depunere și adresele de email pot fi consultate la departamente.

Documentele de mai jos pot fi imprimate față-verso.

 • LICENȚĂ – Acte necesare pentru înscrierea la licență – AICI;
  • Fișă de lichidare – AICI;
  • Cerere de înscriere:
   • Limbă și Literatură – AICI;
   • Limbi Moderne Aplicate – AICI;
   • Studii Culturale – AICI;
   • Traducere și Interpretare – AICI;
  • Cerere de echivalare – pentru echivalarea probelor susținute anterior – AICI;
  • Tabel de colectare a datelor personale – AICI;

Toate documentele de mai sus se completează indiferent dacă absolventul susține sau nu lucrarea de licență! Candidații care nu doresc să susțină lucrarea vor menționa acest lucru în locul semnăturii profesorului coordonator, pe cererea de înscriere.

 • DISERTAȚIE – Acte necesare pentru înscrierea la disertație – AICI;
  • Fișă de lichidare – AICI;
  • Cerere de înscriere – AICI;
  • Tabel de colectare a datelor personale – AICI;

Pentru fișa de lichidare sunt necesare vize de la bibliotecă (secțiile BCU din FLLS), serviciul social și serviciul contabil (ambele în clădirea Facultății de Drept).

Documente necesare depunerii lucrării de licență / disertație (la departamente):
 • LICENȚĂ:
  • lucrarea de licență (imprimată + trimisă în format electronic prin email);
  • declarație de originalitate – AICI (se atașează lucrării scrise);
  • declarație depunere – AICI;
 • MASTER:
  • lucrarea de disertație (imprimată + trimisă în format electronic prin email);
  • declarație de originalitate – AICI (se atașează lucrării scrise);
  • declarație depunereAICI;

Programul de depunere pentru toate departamentele – AICI

ATENȚIE! Începând din sesiunea iunie 2017, cele două probe (examenele scrise, respectiv susținerea lucrării de licență) se desfășoară independent. Așadar, un student care nu a obținut notă de trecere la prima probă (examenele scrise) se poate prezenta la susținerea lucrării, urmând ca proba nepromovată să fie susținută într-o sesiune ulterioară.