Selectează o Pagină

Seminarul din luna septembrie va avea loc joi, 24.09.

Complexificarea limbii ca efect al contactului lingvistic
cazul limbii rromani în contact cu limba spaniolă din Mexic

Invitat: Dr. Cristian Pădure

Prezentare:

Silva – Corvalán (1986, 1994) argumentează că bilingvii tind să simplifice alternativele dintr-o limbă pentru a reduce efortul cognitiv generat de bilingvism. Teoria sa, cvasi agreată în cercurile de cercetare din domeniu, se bazează pe analiza alternanței ser/estar în rândul a 33 de vorbitori nativi de spaniolă rezidenți în Los Angeles.

Bilingvii rromani – spaniola din Mexic au ‘’reciclat’’ cliticele pronominale rrome lo, li/la, le, pierdute sau utilizate marginal în varietățile rromani europene (Adamou 2013: 1098), atribuindu-le o utilizare inovativa, ca alternativă a copulei rromani « si » în construcțiile afirmative atributive la persoana a III-a. Utilizarea alternativă a copulei « si » cu cliticele lo, li/la, lepare să fie influențată de transferul conceptual al alternanței  copulelor ser/estar din limba de contact.

Pentru a identifica dacă cliticele rromani tind a fi un omolog pentru ser sau estar din limba de contact dar și pentru a identifica contextele lingvistice favorabile utilizării cliticelor romani, am analizat 16 ore de corpus spontan și 1680 de fraze ce conțin atât copula rromani cât și cliticele, fraze colectate prin intermediul unui chestionar structurat cu 28 de itemi aplicat unui eșantion de 60 de persoane. Această analiză a avut ca principal criteriu variabilele lingvistice identificate în literatura de specialitate ca fiind pertinente pentru predictibilitatea alternanței ser/estar (Geeslin and Guijarro – Fuentes, 2008). Astfel au fost identificate variabilele lingvistice care sunt predictibile și favorabile utilizării cliticelor, documentând tipologia acestei utilizări inovative a cliticelor rromani.
Link conferință zoom: AICI

 

Seminarul de cercetare este un proiect prin care dorim să cunoaștem mai bine preocupările și munca de cercetare ale colegilor noștri din cadrul Facultății de Limbi și Literaturi Străine, dar și din alte centre universitare din țară sau din străinătate. Seminarul se organizează deocamdată online, în ultima zi de joi a fiecărei luni, începând cu orele 18.00.