Selectează o Pagină

Seminarul din luna noiembrie va avea loc joi, 26.11.

O lume creștină cosmopolită la porțile Orientului –
introducere în civilizația Bucureștiului fanariot (1716-1821)

Invitat: Prof. dr. habilit. dr. h. c. Tudor Dinu

Prezentare: Devenit abia acum capitala de necontestat a Țării Românești, Bucureștiul este devastat în epoca fanariotă de războaie și năvăliri parcă nesfârșite, îngenuncheat de stihii și de molime periodice, dar izbutește să renască de mai multe ori din propria cenușă, dobândind un aspect eclectic și cosmopolit, deopotrivă oriental și occidental. Oraș al credinței, împodobit cu nenumărate biserici ce stârnesc uimirea călătorilor, dar și al deliciilor lumești care îi încântă pe străini, Bucureștiul domnilor fanarioți (umili robi ai sultanului la Stambul, dar suverani atotputernici în Valahia), devine grație Academiei Grecești de la Sfântul Sava și nu numai un centru educațional și cultural de referință pentru toți creștinii din Balcani.

În cadrul conferinței de față profesorul Tudor Dinu va prezenta aspectele cele mai relevante ale civilizației bucureștene din epoca fanariotă căreia i-a dedicat trei tomuri (vol.1 Biserici, ceremonii, războaie, Humanitas, 2015; vol. 2 Administrație, meșteșuguri, negoț, Humanitas, 2017; vol. 3 Viață cotidiană, divertisment, cultură, Humanitas, 2020)

Link conferință zoom: AICI

 

Seminarul de cercetare este un proiect prin care dorim să cunoaștem mai bine preocupările și munca de cercetare ale colegilor noștri din cadrul Facultății de Limbi și Literaturi Străine, dar și din alte centre universitare din țară sau din străinătate. Seminarul se organizează deocamdată online, în ultima zi de joi a fiecărei luni, începând cu orele 18.00.