Etapa a treia

Comisia de cazare a FLLS și-a încheiat activitatea. Informații despre etapa a treia (re-redistribuiri) pot fi găsite pe paginile Direcției Cămine-Cantine, AICI și AICI.

Facultatea de Limbi și Literaturi Străine NU este implicată în etapa a treia și nu poate oferi informații suplimentare.

Calendarul cazărilor 2022

Etapa 1 (calendar orientativ!):

 • 05-12.09 – completarea formularelor pentru toți anii (informații mai jos);
 • 16.09 (în jurul orei 18:00) – întocmirea și afișarea listelor nominale cu studenții care au depus cerere de cazare:
  • Listele nominale au fost afișate AICI;
  • Studenții care nu au trimis (toate) documentele aferente cazului social/prioritar au fost notificați prin e-mail;
  • Pentru anul 1 se iau în considerare doar mediile de admitere, pentru anii în curs punctajul academic este cel din sesiunea din vară – ÎNAINTEA sesiunii de restanțe/măriri;
  • Pentru anul 1 cu mai multe credite obligatorii decât numărul standard, punctajul academic se corectează cu un factor, astfel încât punctajul maxim să fie 600;
  • Punctajele academice nu includ rezultatele materiilor facultative (etica, voluntariatul, modulul psihopedagogic, sportul pentru anul 2 etc.);
  • Punctajul social, în cazul veniturilor mici, a fost acordat pentru venituri de cel mult 1530 RON/membru de familie (conform Procedurii de cazare a UB), în funcție de gravitatea cazului;
  • Persoanele care nu și-au dat acordul pentru afișarea pe site apar codificat în liste, la final (codul fiind comunicat prin email);
  • Persoanele trecute cu roșu au depus cerere fără respectarea procedurii de cazare și nu vor fi cazate în această etapă.
 • 16.09-17.09 (până la ora 18:00) – depunerea de sesizări cu privire la listele afișate mai sus – prin email la cazari@asls.ro;
 • 19.09 (ora 16:00) – publicarea listei finale cu punctaje (dacă vor exista modificări);
  • Lista a fost republicată AICI;
  • În urma descoperirii unor erori de calcul, mai multe punctaje au fost recalculate, din oficiu sau în urma sesizărilor, vă rugăm să vă reverificați punctajele (având în vedere mențiunile de mai sus);
  • Toți studenții care au depus cereri de cazare vor primi un mesaj informativ prin e-mail în cursul zilei de astăzi (19.09);
  • Eventualele incompatibilități între opțiunile exprimate și locurile disponibile vor fi semnalate telefonic, așadar toți studenții sunt rugați să răspundă la telefon în zilele următoare.
 • 21.09 – afișarea listei cu beneficiarii locurilor de cazare (toți anii) pe site-ul Facultății (vezi mai sus);
 • până la 22.09, ora 14:00 – depunerea contestațiilor – prin email la cazari@asls.ro;
 • 22.09, ora 18:00 – afișarea listelor finale și transmiterea acestora către Comisia Centrală de cazare (care le va transmite administratorilor de cămin)
  • Listele au fost actualizate mai sus;
 • 23-28.09 – cazarea efectivă în cămine – vă rugăm să aveți în vedere anunțul Direcției Cămine-Cantine AICI.

*Date care vor fi anunțate în funcție de momentul publicării listelor

Etapa 2 (redistribuiri) – se va organiza numai dacă vor exista locuri disponibile, după următorul calendar:

 • 23.09 (ora 14:00) – 26.09 (ora 23:59) septembrie – completarea formularului electronic de înscriere la etapa a doua;
 • 27.09 (ora 20:00) – afișarea listelor cererilor depuse și a punctajelor;
 • 28.09 (până la ora 12:00) – depunerea de sesizări cu privire la listele afișate mai sus – prin email la cazari@asls.ro;
 • 29.09 (ora 20:00) – afișarea ierarhiei beneficiarilor din etapa a doua;
 • 30.09 (ora 12:00) – ședință online de repartizare a locurilor din etapa a doua – ATENȚIE! PREZENȚA ESTE OBLIGATORIE!
 • 01-04.10 – cazarea efectivă a studenților. ATENȚIE! Orice loc neocupat până la finalul zilei de 4 octombrie este considerat VACANT!

Etapa 3 (redistribuiri pe universitate) – această etapă se desfășoară la nivelul Universității, comisia de cazare a FLLS NU mai este implicată și NU poate oferi informații suplimentare. Vă rugăm să urmăriți site-ul UB și pagina de Facebook a DCCAS pentru mai multe informații.

 • 05-07.10 – depunerea cererilor online la Comisia Centrală de cazare;
 • 10.10 – Comisia centrală repartizează locurile disponibile și întocmește listele de repartizare a locurilor;
 • 11-13.10 – Cazarea efectivă în cămine.

Pentru orice alte informații sau nelămuriri, puteți trimite un e-mail către cazari@asls.ro

Cazări - etapa 2 (redistribuiri)
 • 23.09 (ora 14:00) – 26.09 (ora 23:59) septembrie – completarea formularului pentru redistribuiri:
  • toți studenții care doresc să participe la redistribuiri vor trebui să completeze formularul de AICI, indiferent dacă au depus sau nu cerere înainte;
  • studenții care au primit loc în prima etapă se pot înscrie în etapa a doua doar dacă nu au contractat locul obținut inițial (sau se decazează până la data de 28 septembrie);
 • 27.09 (ora 22:30)– afișarea listei (nominale) a studenților care au depus cereri, cu punctaje
  • Studenții care nu au trimis (toate) documentele aferente cazului social/prioritar au fost notificați prin e-mail;
  • Studenții care nu și-au dat acordul pentru afișarea pe site apar codificat în liste, la final (codul fiind comunicat prin email);
  • Persoanele trecute cu roșu au depus cerere fără respectarea procedurii de cazare și vor fi cazate în această etapă la finalul listei, numai dacă vor rămâne locuri disponibile;
  • Persoanele de pe listă care au primit deja un loc în prima etapă nu vor putea participa la redistribuiri dacă s-au cazat și nu se decazează până la finalul activității administratorilor de cămin din data de 28 septembrie.
  • Lista poate fi consultată AICI; lista va fi parcursă în ordinea descrescătoare a punctajului;
  • Cazurile prioritare (BSR/orfani/plasament etc.) și sociale (cu punctaj acordat pentru situația socială) vor fi clasate în ordinea punctajului, având locul garantat în cazul în care numărul de locuri va fi mai mic decât poziția în ierarhie;
  • Punctajul se formează după cum urmează:
   • Anul 1 și M1 – înmulțirea mediei de admitere cu 60;
   • Anul 2 – înmulțirea punctajului pe anul precedent (punctajul de reclasificare) cu un factor de corecție pentru a respecta intervalul normal de punctaj pentru ceilalți ani (0-600), întrucât anul I are 62/64/66 de credite (în funcție de specializare), iar disciplinele facultative (etica, voluntariatul) nu sunt luate în calcul;
   • Anul 3 și M2 – punctajul rămâne cel calculat pentru reclasificare;
   • Punctajul social, în cazul veniturilor mici, este acordat pentru venituri de cel mult 1750 RON/membru de familie (conform Procedurii de cazare a UB), în funcție de gravitatea cazului;
 • 28.09 (până la ora 16:00) – depunerea de sesizări cu privire la listele afișate mai sus – prin email la cazari@asls.ro;
 • 29.09 (ora 20:00) – afișarea ierarhiei beneficiarilor din etapa a doua;
  • Ierarhia poate fi consultată AICI;
  • Eventualele sesizări cu privire la ierarhie se vor face până la data de 30.09, ora 10:00 – prin email la cazari@asls.ro;
  • Persoanele trecute cu roșu au depus cerere fără respectarea procedurii de cazare și vor fi cazate în această etapă la finalul listei, numai dacă vor rămâne locuri disponibile;
  • Cazurile sociale sau prioritare (marcate cu verde) vor fi avansate deasupra liniei ultimului loc disponibil; această avansare depinde de numărul de locuri ocupate până la poziția respectivă; în cazul în care vor fi disponibile suficiente locuri, studenții respectivi vor fi clasați conform punctajului;
  • Unele din locurile disponibile transmise de Direcția Cămine-Cantine în această etapă sunt în curs de clarificare, numărul aproximativ de locuri disponibile este de 55;
 • 30.09 (ora 12:00) redistribuirea locurilor în ședință deschisă, în mediul online:
  • Linkul pentru participarea la ședință va fi distribuit prin email persoanelor care au completat formularul pentru redistribuiri în jurul orei 10:00; Toate persoanele sunt rugate să participe de la început (ora 12:00), urmând să fie strigată lista, în ordine. Platforma folosită va fi Google Meet.
  • ATENȚIE! Prezența este obligatorie pentru toate persoanele de pe listă!
 • 1-4.10 – cazarea efectivă la administrația căminelor. Locurile neocupate până la data limită vor fi redistribuite în etapa a treia!
Cazări - etapa 1 (distribuiri)

Listele beneficiarilor locurilor la cămin în anul 2021/2022, etapa 1 (distribuiri):

Locul repartizat va fi transmis în scurt timp prin email (atât cel instituțional cât și cel personal indicat în formular – vă rugăm INSISTENT să verificați și secțiunea promotions / nedorite). Persoanele care nu au bifat acordul pentru afișarea situației în liste se găsesc în liste codificat. Răspunsul comisiei este de forma:
DA – a fost alocat un loc de cazare;
DA (prioritar) – a fost alocat un loc de cazare întrucât studentul se afla în una dintre situațiile definite ca prioritare de metodologia UB, chiar dacă punctajul/media era sub ultima medie cazată;
DA (3nov) – a fost alocat un loc în căminele care se deschid din 3 noiembrie (în baza formularului), chiar dacă punctajul/media era sub ultima medie cazată în celelalte cămine;
NU – nu a fost alocat un loc de cazare, din cauza lipsei locurilor.

În atenția candidaților care au primit loc la cămin: În acest an NU mai este necesară prezentarea unei cereri cu ștampila facultății la administrația căminului. Vor fi transmise liste cu datele beneficiarilor. Confirmarea locului se face prin prezentarea la cazare în intervalul stabilit (23.09-28.09 pentru toate căminele în afară de Grozăvești B și Pallady I). La cazare vă rugăm să aveți în vedere anunțul publicat de Direcția Cămine Cantine AICI.

Căminele Grozăvești B și Pallady I vor fi disponibile cel târziu începând cu data de 3 noiembrie, dată la care va fi finalizată instalarea mobilierului. Așadar, toate persoanele repartizate în aceste două cămine se vor putea caza la o dată anunțată ulterior (cel târziu pe 3 noiembrie)!
Nu au fost repartizate către FLLS locuri în următoarele cămine: Gaudeamus, Leu C, Grozăvești A, Măgurele.

ATENŢIE! Vă rugăm citiți cu atenție următoarele mențiuni primite de la comisia de cazare:

 1. Punctajele contestate anterior au fost verificate și actualizate în listele de mai sus. Nu se mai admit contestări ale punctajelor pentru anii în curs, perioada de timp fiind încheiată pentru etapa respectivă.
 2. Continuitățile și preferințele de cazare au fost aprobate, în limita locurilor disponibile.
 3. Reamintim faptul că punctajele pentru criteriul academic sunt acordate pentru mediile din vară, fără a include rezultatele restanțelor, măririlor și materiilor facultative (etica la licență, modulul psihopedagogic şi sportul în anul 2). Restanțele și măririle vor fi luate în calcul în etapa redistribuirilor.
 4. Contestații cu privire la repartizări pot fi depuse în data de 22.09.2021 prin email (cazari@asls.ro), până la ora 14:00. ATENȚIE! Contestațiile reprezintă semnalarea unor nereguli sau incorectitudini în procesul de cazare, care trebuie menționate clar în textul emailului! Contestațiile care nu vizează un aspect anume (de tipul „nu am primit cămin unde mi-am dorit, doresc altceva”) nu vor fi luate în considerare.
 5. Orice loc necontractat până la finalul perioadei de cazare efectivă (23.09-28.09, respectiv programul care va fi anunțat ulterior pentru Grozăvești B și Pallady I) este considerat refuzat și va fi considerat vacant.
Depunerea dosarelor pentru anii I licență/master (admitere 2022) și doctorat (toți anii)

În atenția candidaților admiși în anul I licență/masterat/doctorat și doctoranzilor (indiferent de an) de la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine care doresc obținerea unui loc în cămin, formularul electronic poate fi completat AICI până la data de 12 septembrie (inclusiv).

Candidații aflați încă în procesul de admitere la licență/masterat/doctorat sunt rugați să completeze formularul electronic în această perioadă, chiar dacă nu au fost încă declarați admiși! Persoanele care nu vor fi declarate admise până la publicarea listelor finale vor fi retrase din oficiu din listele de repartizare a locurilor.

 

Conform art. 8, din Procedura de cazare a FLLS, studenții declarați admiși în anul I pot completa formularul electronic în termenul anunțat la afișarea rezultatelor la concursul de admitere din ambele sesiuni, în următoarele condiții:

 1. studenții români sau cetățeni UE admiși pe locuri subvenționate de la buget;
 2. studenții români sau cetățeni UE admiși la ciclul de licență pe locuri cu taxă*, cu media de admitere peste 8,00;
 3. studenții români sau cetățeni UE admiși la master sau doctorat pe locuri cu taxă*;
 4. studenții români sau cetățeni UE cu caz social sau medical, indiferent de medie sau forma de finanțare.

* Studenții care nu beneficiază de subvenție conform reglementărilor legale (studenții cu taxă, studenții cetățeni ai statelor non‐UE etc.) vor plăti regia de cămin integrală (aproximativ dublul regiei de cămin plătite de studenții cu subvenție).

Studenții admiși în anul I licență care nu se încadrează în prevederile art. 8 (adică cei de la taxă cu medii mai mici de 8 și fără caz social/medical) pot primi locuri doar în etapa a doua, la redistribuiri.

Orice situație specială (caz social, medical etc.) se dovedește cu actele de mai jos, trimise prin email la adresa cazari@asls.ro, separat de completarea formularului de cazare. Ambii pași sunt obligatorii pentru situația specială. Transmiterea documentelor fără completarea formularului electronic nu va fi luată în considerare. Completarea formularului fără transmiterea documentelor va invalida situația specială.

Următoarele acte vor fi transmise prin email (scanate sau fotografiate astfel încât documentul să poată fi citit integral), până la  data de 12 septembrie 2022. În cazul în care dosarul necesită completări, acestea vor fi solicitate de comisia de cazare prin email. 

Actele necesare pentru argumentarea cazurilor prioritare sunt (după caz):

 1. Adeverință medicală în original de la medicul specialist, din care să rezulte că studentul/studenta suferă de o anumită afecțiune cronică sau handicap fizic/locomotor;
 2. Certificatul/certificatele de deces ale părinților;
 3. Hotărâre judecătorească / adeverință care să ateste că studentul provine dintr-un centru de plasament sau din plasament familial;
 4. Certificat/e de naștere ale copiilor în întreținerea studentului necăsătorit.
 
Cazurile sociale care nu sunt incluse în categoria celor prioritare conform metodologiei UB și/sau procedurii FLLS (ex. venituri mici sau zero) vor fi evaluate doar în etapa redistribuirilor, unde vor fi solicitate și următoarele documente:
 1. Hotărârea judecătorească de divorț (dacă este cazul);
 2. Adeverință de la autoritatea fiscală locală care atestă faptul că părinții nu obțin venituri (dacă este cazul);
 3. Dacă un părinte este grav bolnav, se aduc acte doveditoare – adeverință de la medicul specialist (dacă este cazul);
 4. (obligatoriu) Adeverințe cu salariile nete ale părinților sau cupoanele de pensie pe ultimele trei luni înaintea perioadei de depunere a cererii, adeverințe de șomaj, handicap sau lipsă a veniturilor, dacă este cazul;
 5. Certificatele de naștere și adeverințele de elev/student (dacă este cazul) ale fraților/surorilor minori sau majori, dacă sunt înmatriculați la o instituție de învățământ superior.
 

Comisia nu va face publice datele din dosar decât în cazuri extreme.

Depunerea dosarelor pentru anii în curs (viitorii ani II, III, M2):

Depunerea dosarelor pentru anii în curs (viitorii ani II, III, M2) se face prin formular electronic, accesibil AICI până la data de 12 septembrie (inclusiv). ATENȚIE! Formularul se completează în platforma Office 365 și este necesară folosirea contului instituțional (mai multe informații despre conturile instituționale de email AICI).

Orice situație specială (caz social, medical, activitate extracurriculară etc.) se dovedește cu actele de mai jos, încărcate prin formularul de cazare. Completarea formularului fără încărcarea documentelor indicate va invalida situația specială.

Următoarele acte vor fi încărcate în formularul de cazare pentru obținerea de puncte suplimentare, conform procedurii de cazare. În cazul în care dosarul necesită completări, acestea vor fi solicitate de comisia de cazare prin email. 

Actele doveditoare pentru activități extracurriculare (dacă este cazul):

I. Merite excepționale în voluntariat:

 1. Adeverinţă de voluntar pentru activitatea din ultimul an universitar;
 2. Scrisoare de recomandare din partea departamentului de resurse umane sau conducerii instituţiei / organizaţiei (obligatoriu);

II. Activitate ştiinţifică susţinută:

 1. Adeverinţe de participare la conferinţe naţionale/internaţionale;
 2. Diplome de participare/Premii la concursuri naţionale/internaţionale specifice profilului;
 3. Scrisoare de recomandare din partea cadrului didactic îndrumător (obligatoriu);

III. Actele necesare pentru argumentarea cazurilor sociale sunt (după caz):

 1. Adeverință medicală în original de la medicul specialist, din care să rezulte că studentul/studenta suferă de o anumită afecțiune cronică sau handicap fizic/locomotor, însoțită de avizul medicului de la Cabinetul medical studențesc;
 2. Hotărârea judecătorească de divorț;
 3. Adeverință de la autoritatea fiscală locală care atestă faptul că părinții nu obțin venituri;
 4. Certificatul/certificatele de deces ale părinților;
 5. Dacă un părinte este grav bolnav, se aduc acte doveditoare (adeverință de la medicul specialist);
 6. (obligatoriu) Adeverințe cu salariile nete ale părinților sau cupoanele de pensie pe ultimele trei luni înaintea perioadei de depunere a cererii, adeverințe de șomaj, handicap sau lipsă a veniturilor, dacă este cazul;
 7. Certificatele de naștere și adeverințele de elev/student (dacă este cazul) ale fraților/surorilor minori sau majori, dacă sunt înmatriculați la o instituție de învățământ superior.

Comisia nu va face publice datele din dosar decât în cazuri extreme.

Pentru orice alte informaţii sau nelămuriri, puteţi trimite un e-mail către cazari@asls.ro

DOCUMENTAȚII

 • Metodologia UB și alte informații despre procesul de cazare pot fi consultate AICI.
 • Procedura de cazare a FLLS poate fi consultată AICI (în curs de avizare).
 • Lista și descrierea căminelor UB poate fi consultată AICI, cu mențiunea că, din experiența anilor anteriori, FLLS nu primește deloc locuri în căminul Gaudeamus, iar locurile în căminele A1, Pallady II și Leu C sunt limitate.

Pentru orice alte informaţii sau nelămuriri, puteţi trimite un e-mail către cazari@asls.ro