Secția de limba chineză din cadrul Departamentului de Limbi și Literaturi Orientale anunță cu tristețe trecerea în neființă a dnei. prof. dr. Ileana Hogea-Velișcu, la data de 14 decembrie 2022.

Prof. dr. Ileana Hogea-Velișcu s-a născut la data de 15 iulie 1936, în satul Sudiți, județul Ialomița. Între anii 1955 – 1962 a studiat limba chineză, la Universitatea Pekin, ca bursier al statului roman în R. P. Chineză, iar în anul 1976 a obținut a doua licență la Facultatea de Limba și Literatura Română a Universității din București.

Prof. dr. Ileana Hogea-Velișcu a parcurs cu succes toate treptele carierei academice, căreia i s-a dedicat cu pasiune și devotament. În anul 1976, a obținut titlul de doctor în filologie cu teza intitulată Receptarea literaturii chineze în România, specializându-se în domeniul literaturii. Între anii 1957 și 2010, a predat la secția de limba chineză a Facultății de Limbi și Literaturi Străine a Universității din București, contribuind la formarea numeroaselor generații de cunoscători ai limbii chineze. Prof. dr. Ileana Hogea-Velișcu a susținut, de-a lungul anilor, cursuri de istoria literaturii chineze, de teoria și practica traducerii, limbaje specializate și un număr însemnat de cursuri practice, împărtășind studenților, cu generozitate, cunoștințele bogate despre limba și cultura chineză, acumulate atât în China, cât și în România.

Pe lângă activitatea didactică de la catedră, dna. prof. Ileana Hogea-Velișcu s-a dedicat cercetării și promovării literaturii chineze în România. Dovadă stau numeroasele studii elaborate de-a lungul vieții, precum și numărul însemnat de traduceri din capodoperele literaturii chineze clasice și moderne. Dintre cărțile care au servit ca materiale principale în studierea literaturii chineze amintim Literatura chineză veche, Formare și transformare în arta spectacolului chinez, Permanențe și metamorfoze în poezia chineză clasică, Dicționar de literatură chineză clasică și modernă. De asemenea, dna. prof. a alcătuit, ca autor unic sau în parteneriat cu reputați profesori chinezi, și o serie de manuale de limba chineză care au reprezentat materiale importante pentru învățarea limbii chineze atât în învățământul universitar, cât și în cel preuniversitar. Fină cunoscătoare a limbii chineze clasice și contemporane, dna. prof. dr. Ileana Hogea-Velișcu a realizat un număr însemnat de traduceri din limba chineză, cum ar fi Cao Xueqin – Visul din Pavilionul Roșu, Qu Yuan – Poeme, Mituri și legende chinezești, Pasărea fericirii. Basme populare din China și altele.

Datorită bogatei sale activități didactice și de cercetare, dna prof. dr. Ileana Hogea-Velișcu este considerată a fi unul dintre cei mai prestigioși și mai prolifici sinologi români. De-a lungul deceniilor, a făcut parte din asociații profesionale, asociații de prietenie româno-chineză și a fost consultată ca expert în diverse domenii de specialitate. A fost membru al Uniunii Scriitorilor din România, al Asociației Internaționale de predare a limbii chineze, al Centrului Internațional de Sinologie de la Beijing etc.

După retragerea din activitatea academică, dna. prof. dr. Ileana Hogea-Velișcu a scris numeroase articole despre limba și cultura chineză, dar și volume memorialistice, în care a dezvăluit bogata sa experiență de cunoaștere profundă a limbii și culturii chineze, precum și pasiunea uriașă pentru studiu, care a animat-o de-a lungul vieții. Dumnezeu să o odihnească în pace!