Selectează o Pagină
Ridicare adeverințe de licență/disertație

Toate adeverințele de licență și disertație sunt gata.

Adeverințele pot fi ridicate în timpul programului de lucru cu publicul al secretariatului (detalii AICI).

ATENȚIE! Cei care își ridică adeverințele trebuie să aducă 2 fotografii 3/4 (pe hârtie fotografică) și o folie de plastic transparentă A4. Studenții promoțiilor anterioare (cu excepția promoției 2022) trebuie să aducă și următoarele documente: copie legalizată a certificatului de naștere (sau original și copie simplă), copie legalizată a diplomei de Bacalaureat (sau original și copie simplă), act de identitate copie simplă.

ANUNȚ IMPORTANT PRIVIND SESIUNILE IUNIE 2022, SEPTEMBRIE 2022, FEBRUARIE 2023

Consiliul Facultății de Limbi și Literaturi Străine a decis modificarea structurii examenului de finalizare a studiilor universitare de licență în ședința de consiliu din 10 septembrie 2021. Această decizie se aplică începând cu sesiunea de licență iunie 2022. Astfel:

Program de studii Structura examen de licență
Limbă şi Literatură (Filologie) EXAMEN DE LICENȚĂ (SCRIS):
Examen 1: Limba A
Examen 2: Limba B
Studii Culturale Susținerea  lucrării de licență
Limbi Moderne Aplicate EXAMEN DE LICENȚĂ (SCRIS):
Examen 1: Engleză + Limba B
Examen 2: Drept + Economie
Traducere şi Interpretare EXAMEN DE LICENȚĂ A ȘI B (SCRIS ȘI ORAL):
Examen 1: Limba A (scris)
Examen 2: Limba B (scris)
Examen 3: Limba A (oral – interpretare consecutivă)
Examen 4: Limba B (oral – interpretare consecutivă)

ATENȚIE! La programul de studii Traducere și Interpretare nu se pot susține examenele orale fără promovarea celor scrise la aceeași limbă!

Normele de organizare a examenul de licență din FLLS pot fi consultate AICI.

Regulamentul de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și master în Universitatea din București poate fi consultat AICI.

IMPORTANT! Tematica și bibliografia pentru examenele de licență pot fi consultate pe site-urile departamentelor sau AICI.

Înscrieri

Înscrierea la licență/disertație are loc în perioada 29 august – 1 septembrie online sau fizic, după cum urmează:

 • ONLINE până la 01.09, ora 14:00. Formularul este disponibil AICI și se va completa folosind adresele de e-mail instituționale (din platforma Office 365 – mai multe informații AICI pentru studenții promoției 2022 – inclusiv reînmatriculări și semestre de grație). ACTELE NECESARE vor fi aduse la ridicarea adeverinței de licență/disertație, când absolvenții vor semna documentele necesare pentru emiterea diplomei.

SAU

 • FIZIC cu ACTELE NECESARE în data de 1 septembrie, program 10:00-14:00 – doar pentru persoanele care nu se pot înscrie online!! Persoanele care se înscriu fizic pentru susținerea disertației sau licenței la studii culturale vor transmite lucrarea și declarația de originalitate prin e-mail la adresa suport@lls.unibuc.ro.

PERSOANELE ÎNSCRISE ONLINE NU TREBUIE SĂ SE ÎNSCRIE ȘI FIZIC!!

 

Depunerea lucrărilor de licență (pentru studii culturale) și disertație va avea loc prin același formular, varianta încărcată fiind transmisă automat către comisii și fiind considerată cea finală. NU se va putea reveni asupra fișierului încărcat prin formular. Fișierul va fi încărcat exclusiv în format PDF (documentele pot fi salvate ca PDF din majoritatea programelor de editare sau convertite cu ajutorul unor programe dedicate ex. Adobe Acrobat). Lucrările NU se vor mai depune în format fizic.

Pentru înscriere, este necesar să completați formularul de tip exit-survey al Universității din București (disponibil AICI) și să salvați documentul rezultat într-un fișier PDF (folosiți funcția print – > print to PDF). Acest document va fi încărcat în formularul de înscriere sau va fi imprimat și adus la înscriere! De asemenea, pentru studii culturale și disertație în formular se va încărca declarația de originalitate (poate fi descărcată AICI), semnată atât de student cât și de cadrul didactic coordonator, fie imprimată, semnată și scanată, fie online – documentele pot fi semnate fără imprimare, folosind funcția Fill & Sign din Adobe Acrobat Reader (mai multe informații AICI) sau alte aplicații similare – inclusiv pe dispozitive mobile (aplicația Adobe Fill & Sign).

În atenția absolvenților promoțiilor anterioare anului 2022!

 

Actele necesare vor fi preluate din dosarul studentului, dacă nu au fost ridicate. Lista actelor poate fi consultată AICI. Persoanele care și-au ridicat actele la absolvire sunt rugate să le aducă la ridicarea adeverințelor, unde vor semna documentele necesare pentru emiterea diplomei și vor aduce două fotografii 3/4 (pe hârtie fotografică).

 

Pentru înscriere, absolvenții promoțiilor anterioare sunt sfătuiți să facă înscrierea la secretariat, în data de 1 septembrie. Absolvenții care nu au adrese instituționale funcționale se vor înscrie doar fizic.

 

Alternativ, înscrierea este posibilă și online, doar pentru absolvenții care au susținut deja în sesiunile anterioare probele prevăzute (mai multe informații mai sus) și doresc să solicite numai echivalarea probelor susținute anterior – vor completa un alt formular electronic (disponibil AICI), în perioada 29 august – 1 septembrie, ora 14:00, fără a fi nevoie de o adresă instituțională. ATENȚIE! În acest caz, formularul de tip exit-survey al Universității din București (disponibil AICI) va fi imprimat, semnat și adus la ridicarea adeverinței de licență!

În atenția absolvenților Facultății de Litere (LLR-LLS) care doresc să susțină lucrarea de licență la specializarea B: înscrierea se face conform procedurilor Facultății de Litere (detalii pe https://litere.ro/).

Orice probleme tehnice vor fi semnalate la adresa de email suport@lls.unibuc.ro. Mesajul trebuie să conțină, obligatoriu, următoarele: date de identificare (nume, CNP, secție absolvită), promoția (curentă – 2022 sau o promoție anterioară) și un screenshot sau o poză a mesajului de eroare. 

Pentru informații privind absolvirea modului psihopedagogic, vă rugăm să consultați site-ul FPSE: https://fpse.unibuc.ro/

TAXA DE REPETARE A EXAMENULUI DE LICENȚĂ – 100 RON / PROBĂ, ÎNCEPÂND CU A TREIA REPETARE (ambele examene orale de la Traducere și Interpretare formează o probă, taxa se plătește indiferent dacă se repetă un examen sau ambele) – această taxă se plătește la casieria Universității din București (campus Panduri) sau prin bancă, în contul facultății (detalii AICI). Dovada plății se încarcă în formularul de înscriere.

Planificare probe

ATENȚIE! La probele examenului de licență accesul se face în baza unui act de identitate (C.I. sau carnet / legitimație de student)!!

FILOLOGIE

 • LIMBĂ ȘI LITERATURĂ A – 5 septembrie, ora 9:00:
  • Franceză A – catedră (Edgar Quinet, et. 2);
  • Chineză A – sala 1 (str. Transilvaniei nr. 6);
  • Toate celelalte specializări A – Amf. Bogdan (Pitar Moș, et. 2);
 • LIMBĂ ȘI LITERATURĂ B – 7 septembrie, ora 9:00:
  • Engleză B, Germană B, Rusă B, Persană B, Suedeză B, Coreeană B, Neerlandeză B – Amf. Bogdan (Pitar Moș, et. 2);
  • Italiană B, Portugheză B, Spaniolă B – sala 218 (Edgar Quinet, et. 2);
  • Franceză B – catedră (Edgar Quinet, et. 2);
  • Română B – sala 318 / I. Fischer (Edgar Quinet, et. 3);

STUDII CULTURALE – 7 septembrie, ora 9:00:

 • Studii Americane – sala 4 (Pitar Moș, et. 1)
 • Studii Iudaice – sala 26 (Pitar Moș, et. 2)

LIMBI MODERNE APLICATE

 • LIMBA A – 5 septembrie, ora 9:00 – sala 6 / J. Joyce (Pitar Moș, et.1);
 • LIMBA B – 7 septembrie, ora 9:00:
  • Franceză B, Germană B, Polonă B, Rusă B, Spaniolă B – sala 6 / J. Joyce (Pitar Moș, et.1);
 • DREPT+ECONOMIE – 9 septembrie, ora 9:00 – Amf. Bogdan (Pitar Moș, et.2);

TRADUCERE ȘI INTERPRETARE

 • ENGLEZĂ SCRIS – 3 septembrie, ora 9:00 – Amf. Emerson;
 • FRANCEZĂ SCRIS – 5 septembrie, ora 9:00 – sala 218;
 • GERMANĂ SCRIS – 6 septembrie, ora 9:00 – Amf. Bogdan;
 • ITALIANĂ, SPANIOLĂ, RUSĂ SCRIS – 7 septembrie, ora 9:00 – sala L3 / Cab Sim;
 • ENGLEZĂ ORAL – 8 septembrie, ora 9:00 – sala L3 / Cab Sim;
 • FRANCEZĂ ORAL – 9 septembrie, ora 9:00 – sala 321;
 • GERMANĂ ORAL – 12 septembrie, ora 9:00 – sala L3 / Cab Sim;
 • ITALIANĂ, SPANIOLĂ, RUSĂ ORAL – 13 septembrie, ora 9:00 – sala L3 / Cab Sim.

 

DISERTAȚII (în curs de actualizare):

 • Studii Culturale Slave – 2 septembrie, ora 10:00
 • CLOE (Engleză) – 5 septembrie, ora 11:30, sala 6 (Pitar Moș, et.1)
 • Limba rusă aplicată – 7 septembrie, ora 11:30, Cabinet rusă (Pitar Moș, et. 1)
 • Spațiul islamic – 6 septembrie, ora 16:00, Centrul de studii arabe (Pitar Moș, parter)
 • Strategii comunicaționale interculturale – literare și lingvistice – 6 septembrie, ora 10:00
 • Studii culturale britanice – 6 septembrie, ora 10:00, Centrul de studii culturale britanice (Pitar Moș, et. 1)
 • Studii franceze și francofone – 5 septembrie, ora 14:00, Catedra de franceză (Edgar Quinet, et. 2)
 • Master de studii hispanice – 12 septembrie, ora 10:00, sala 317 (Edgar Quinet, et. 3)
 • Traducere specializată și studii terminologice (engleză) – 18 septembrie, ora 12:00, sala 321 (Edgar Quinet, et. 3)
 • Traductologie latino-romanică (italiană) – 7 septembrie, ora 16:30, sala 213 (Edgar Quinet, et. 2)
 • Traductologie latino-romanică (portugheză) – 7 septembrie, ora 14:00, sala Portugal (Edgar Quinet, et. 3)