Selectează o Pagină
Documente necesare

I. Pentru bursele de performanță nu este necesară cererea de solicitare a bursei, se vor depune declarația de acceptare și extrasul de cont, doar după publicarea mediilor minime, în perioada 5 – 12 decembrie 2023.

II. În cazul burselor medicale – studentul trebuie să aducă toate documentele care să dovedească să se încadrează în această categorie. În categoria student cu handicap locomotor sau grad de invaliditate intră studenții care se încadrează în limitele legii 448 din 16/12/2006.

III. Documente bursă socială pentru studenții sub 26 de ani*, promovați și a căror familie nu realizează pe ultimele 12 luni un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât salariul minim pe economie (2079 RON/lună), se depun la secretariatul facultății, în timpul programului cu publicul, până la 28 noiembrie 2023 (inclusiv):

 1. Cerere solicitare bursă (cetățean român / cetățean străin) – disponibilă mai jos;
 2. Declarație pe propria răspundere (student) – disponibilă mai jos;
 3. Acorduri prelucrare date (student + membri de familie) – disponibil mai jos;
 4. Extras de cont (student);
 5. Copie CI/BI (student + membri familie);
 6. Copii certificate de naștere pentru frații sau surorile din sistemul preuniversitar sau universitar la zi și adeverință de elev/student la unitatea de învățământ;
 7. De la părinții salariați – adeverință de salariu cu veniturile nete pe ultimele 12 luni și o adeverință ANAF din care să reiasă dacă au alte venituri;
 8. De la părinții care nu sunt salariați – adeverință ANAF cu veniturile obținute și declarație (notarială) că nu au obținut venituri în ultimele 12 luni;
 9. De la părinții pensionari – talon pensie ultimele 12 luni (taloanele se depun indiferent de sumă, însă pentru calculul venitului se vor lua în calcul numai pensiile impozabile – peste 2000 de lei);
 10. Certificat de divorț, dacă este cazul, și dovada plății pensiei alimentare;
 11. Ancheta socială pentru studenții români care au un părinte, sau ambii, la muncă sau domiciliați în străinătate;
 12. Alte declarații notariale (de exemplu: în cazul unui student care provine din familie monoparentală și care nu are legătură cu părintele înstrăinat, acesta poate da o declarație că nu este întreținut și nu are nicio legătură cu părintele înstrăinat).

Studenții străini trebuie să aducă aceleași acte ca studenții români – dovada veniturilor nete și a numărului membrilor familiei din ultimele 12 luni. Dacă nu sunt în limba română, acestea trebuie să fie în engleză sau franceză, sau trebuie să fie traduse în română de un traducător autorizat.

*Studenții cu vârsta în 26 și 35 de ani, promovați și a căror familie nu realizează pe ultimele 12 luni un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât salariul minim pe economie (2079 RON/lună), vor urmări lista de mai sus doar în ceea ce privește veniturile personale și cele ale persoanelor în întreținere (soț/soție/copii), în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Studenții cu vârsta peste 35 de ani nu sunt eligibili pentru bursele sociale, conform prevederilor legale.

Tipizate: Cerere (cetățeni români) / Cerere (cetățeni străini) / Declarație pe propria răspundere / Acord prelucrare date (student) / Acord prelucrare date (membru de familie)

Cuantumul burselor în anul universitar 2023-2024 poate fi consultat AICI.

Metodologia de acordare a burselor în Universitatea din București poate fi consultată AICI. Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit pot fi consultate AICI.

Calendarul pentru Bursele Studențești poate fi regăsit AICI.