Selectează o Pagină

Conferința Internațională Anuală a Facultății de Limbi și Literaturi Străine se organizează la finele lunii noiembrie, și se adresează deopotrivă cadrelor didactice, doctoranzilor și cercetătorilor independenți. Pot fi propuse teme din domeniile filologie sau studii culturale, care se pot înscrie în următoarele direcții de cercetare: achiziția limbii, învățarea unei limbi străine, lingvistică teoretică, lingvistică istorică, tipologie lingvistică, sociolingvistică, traductologie, analiza discursului, teoria și istoria literaturii, literatură comparată, studii culturale, istoria cărții și a lecturii, teoriile receptării și hermeneutică, critică textuală și editare critică,  critică feministă, postmodernitate și postumanism.

Conferința Internațională Anuală a Facultății de Limbi și Literaturi Străine

24-25 noiembrie 2023

În perioada 24-25 noiembrie 2023, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine va organiza, în format hibrid, Conferința Internațională Anuală a FLLS, manifestare ce se adresează deopotrivă cadrelor didactice, doctoranzilor și cercetătorilor independenți.

Secțiuni:

Sesiunea va cuprinde două secțiuni principale, una de lingvistică și alta de literatură și studii culturale, iar lucrările propuse se pot înscrie în oricare dintre următoarele direcții de cercetare: achiziția limbii, învățarea unei limbi străine, lingvistică teoretică, lingvistică istorică, tipologie lingvistică, sociolingvistică, traductologie, lexicologie, terminologie, analiza discursului, teoria și istoria literaturii, literatură comparată, studii culturale, istoria cărții și a lecturii, teoriile receptării și hermeneutică, critică textuală și editare critică,  critică feministă, postmodernitate și postumanism etc.

La cele două secțiuni principale se adaugă anul acesta șapte ateliere tematice organizate la propunerea colegilor din Facultatea de Limbi și Literaturi Străine și sub coordonarea acestora.

Vorbitori invitați:

Matthias Bauer (Universität Tübingen)

Cristina Chevereșan (Universitatea de Vest, Timișoara)

Sabine Koesters Gensini (Sapienza Università di Roma)

Hélène Maurel-Indart (Université de Tours)

Michaela Rückl (Universität Salzburg)

Vasiliki Tsakona (National and Kapodistrian University of Athens)

Julian Weiss (King’s College London)

Angelika Zirker (Universität Tübingen)


Ateliere tematice:

 1. Varietăți hibride recente ale limbii române rezultate din contactul cu alte limbi

(coordonator: Lect. dr. Paul Buzilă)

 1. Filologie și poetici. Canonul clasic al limbii prin literatură și literatura ca limbaj inventat

(coordonatori: Prof. dr. Mianda Cioba și Prof. dr. Anca Crivăț)

 1. Deutsch-rumänische Begegnungen in Sprache und Kultur

(coordonatori: Conf. dr. Hermine Fierbințeanu și Conf. dr. Ileana Ratcu)

 1. Workshop on War Poetry

(coordonatori: Prof. dr. Horațiu Decuble și Dr. Max Graff)

 1. Critical Approaches to Food and Drinks in Literature

(coordonatori: Lect. dr. Monica Manolachi și Lect. dr. Lorena Mihăieș)

 1. The Oneiric Factor in Literature and Arts

(coordonatori: Lect. dr. Monica Ruset Oancă și Asist. dr. Maria Yvonne Bancilă)

 1. Crosslinguistic perspectives on partitivity and related phenomena

(coordonator: Prof. dr. Mihaela Tănase-Dogaru)

 1. Visibility in translation and terminology

(coordonatori: Prof. dr. Nadina Vișan, Conf. dr. Daria Protopopescu, Conf. dr. Mihaela Zamfirescu)

 

 Repere importante:

 • Pentru înscrierea la secțiunile principale ale conferinței sau la oricare dintre atelierele tematice, cei interesați sunt rugați să trimită un rezumat al lucrării până la data de 09.2023 1.10.2023.
 • Rezumatul se va trimite la adresa cercetare@lls.unibuc.ro și va avea următoarele specificații: document Word,  font Times New Roman, 12, justified, margini: Top 2,5 cm/ Bottom 2,5 cm/ Left 2,5 cm/ Right 2,5 cm; număr de cuvinte: min 500 – max 800 (bibliografia nu intră în calcul). Se va specifica pentru care dintre secțiuni/ateliere se face propunerea.
 • Calendar:

20.09.2023 1.10.2023: termenul până la care se primesc propunerile
21.09.2023 1.10.2023 – 15.10.2023: evaluarea propunerilor
16.10.2023: comunicarea rezultatelor evaluării
1.11.2023: afișarea programului pe site-ul conferinței
24-25.11.2023: sesiunea de comunicări

 • Lucrările vor fi prezentate în limbă română, cu mențiunea că la secțiunile și atelierele unde vor exista vorbitori invitați și participanți din alte țări se va putea folosi o limbă de circulație internațională.
 • O selecție a lucrărilor prezentate în cadrul conferinței va fi publicată în Analele UB Limbi și Literaturi Străine.
 • Taxa de conferință de 125 lei (cadre didactice)/ 75 lei doctoranzi se va achita în contul asociației Alumni FLLS. Detaliile bancare vor fi furnizate autorilor odată cu răspunsul de acceptare a lucrării.

 

Matthias Bauer (Universität Tübingen)

Cristina Chevereșan (Universitatea de Vest, Timișoara)

Sabine Koesters Gensini (Sapienza Università di Roma)

Hélène Maurel-Indart (Université de Tours)

Michaela Rückl (Universität Salzburg)

Vasiliki Tsakona (National and Kapodistrian University of Athens)

Julian Weiss (King’s College London)

Angelika Zirker (Universität Tübingen)

 1. Varietăți hibride recente ale limbii române rezultate din contactul cu alte limbi

(coordonator: Lect. dr. Paul Buzilă)

 1. Filologie și poetici. Canonul clasic al limbii prin literatură și literatura ca limbaj inventat

(coordonatori: Prof. dr. Mianda Cioba și Prof. dr. Anca Crivăț)

 1. Deutsch-rumänische Begegnungen in Sprache und Kultur

(coordonatori: Conf. dr. Hermine Fierbințeanu și Conf. dr. Ileana Ratcu)

 1. Workshop on War Poetry

(coordonatori: Prof. dr. Horațiu Decuble și Dr. Max Graff)

 1. Critical Approaches to Food and Drinks in Literature

(coordonatori: Lect. dr. Monica Manolachi și Lect. dr. Lorena Mihăieș)

 1. The Oneiric Factor in Literature and Arts

(coordonatori: Lect. dr. Monica Ruset Oancă și Asist. dr. Maria Yvonne Bancilă)

 1. Crosslinguistic perspectives on partitivity and related phenomena

(coordonator: Prof. dr. Mihaela Tănase-Dogaru)

 1. Visibility in translation and terminology

(coordonatori: Prof. dr. Nadina Vișan, Conf. dr. Daria Protopopescu, Conf. dr. Mihaela Zamfirescu)

Programul conferinței poate fi consultat AICI.

Prezentările pot fi consultate AICI.

Prof. dr. habil. Sonia Berbinski

Prof. dr. habil. Lidia Cotea

Prof. dr. habil. Mihaela Tănase Dogaru

Prof. dr. habil. Alina Tigău

Prof. dr. Nadina Vișan

Conf. dr. Camelia Crăciun

Conf. dr. Anamaria Gebăilă

Conf. dr. Ioana Hermine Fierbințeanu

Conf. dr. Alexandra Marina Gheorghe

Conf. dr. Mihai Iacob

Conf. dr. Dragoș Ivana

Conf. dr. Ruxandra Raianu

Conf. dr. Ileana Maria Ratcu

Lect. dr. Raluca Andreescu

Lect. dr. Paul Buzilă

Lect. dr. Lorena Mihaes

Lect. dr. Réka Pupp

Lect. dr. Iuliana Timofte

Lect. dr. Alis Zaharia

Puteți accesa pozele realizate la eveniment AICI.