Începând cu anul universitar 2022-2023, a fost aprobată o nouă procedură pentru decontarea abonamentelor STB la nivel de Universitate. Așadar:

 • Solicitările pentru decont se vor depune (orientativ) în perioada 1-14 a fiecărei luni (programul exact va fi anunțat lunar);
 • Sumele vor fi virate în cont după procesarea solicitărilor la nivel de universitate;
 • Se decontează doar abonamentele metropolitane STB reduse pentru studenți, pentru studenții de la buget, cu vârsta sub 26 de ani, din perioada de activitate didactică (inclusiv sesiunile de examene);

 

Pentru luna martie 2023 programul primirii solicitărilor de decont este următorul:

 • luni, 6 martie, program 9:00-14:00;
 • marți, 7 martie, program 9:00-14:00;
 • miercuri, 8 martie, program 9:00-14:00.
 • Se primesc solicitări pentru decontarea abonamentelor cu data de expirare între 1 ianuarie 2023 și 14 martie 2023

 

Solicitarea de decontare a abonamentului se face personal, la biroul administrației din Pitar Moș (parter, în stânga, lângă intrarea principală) și presupune depunerea următoarelor:

 • Prezentarea carnetului de student sau legitimației de transport în original – la fiecare solicitare;
 • Cardul STB – prezentarea originalului și depunerea unei copii simple – la fiecare solicitare;
 • Bonul fiscal de achiziționare a abonamentului, în original* – la fiecare solicitare;
 • Copie act de identitate – la prima solicitare;
 • Extrasul de cont al studentului, copie sau original** – la prima solicitare;
 • Consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (disponibil AICI) – la prima solicitare.

*Studenții care nu au chitanța ștampilată se pot adresa unităților STB pentru aplicarea ștampilei, chitanțele nu se primesc fără ștampilă.
**Nu se acceptă extrase de cont ale altor persoane (părinți, prieteni, rude etc.)