Selectează o Pagină

Departamentul de Limbi și Literaturi Germanice anunță cu profundă mâhnire încetarea din viață a celui care a fost prof. dr. George Guțu, figură marcantă a germanisticii postbelice și unul din cei mai titrați specialiști în literatura de expresie germană din România. Născut la Galați, unde a copilărit și a urmat liceul, profesorul Guțu a absolvit studiile filologice ale Universităților din București și din Leipzig, de unde a obținut și titlul de doctor. Fiind un pasionat om de știință și un extraordinar talent organizatoric, profesorul Guțu a fost cel care a condus între 1997-2011 destinele Catedrei de Germană și a refondat, în 1990, Societatea Germaniștilor din România (SGR), pe care a prezidat-o până în 2014, revitalizând totodată și fasta tradiție a Congreselor Germaniștilor din România, precum și prestigioasa publicație interbelică ”Revista Germaniștilor din România” sau colecția de volume ”GGR-Beiträge zur Germanistik”.

De numele profesorului Guțu se leagă și întemeierea, în 1997, a Societății Goethe, afiliată la Weimarer Goethe-Gesellschaft, care a editat anuarul ”Goethe-Jahrbuch” și revista ”Transcarpathica”, precum și a Centrului de Excelență Paul Celan, sub egida căruia profesorul Guțu a organizat numeroase manifestări științifice de răsunet internațional. Bogata activitate didactică, științifică sau de traducător a profesorului Guțu a primit, în timp, binemeritata recunoaștere fie prin calitatea de profesor invitat la universități din Germania, fie prin volume omagiale (2004 și 2014) sau prin distincții precum Ordinul Meritul cultural în rang de cavaler din partea Președinției României (2011) sau Österreichisches Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst din partea Președinției Republicii Federale Austria (2012).

Cei cărora George Guțu le-a fost, de-a lungul deceniilor, profesor, mentor, îndrumător, model de viață sau pur și simplu coleg și prieten devotat regretă dispariția unui mare om de carte și sunt alături de îndurerata familie.
Dumnezeu să-l odihnească în pace!