Selectează o Pagină
ATENȚIE! În această pagină veți găsi informații referitoare la desfășurarea anului universitar și a procedurilor care țin de începerea anului și înmatriculare. Această pagină va fi actualizată imediat ce vor fi disponibile noi informații (orar, burse, înscriere sport, modul etc.).
IMPORTANT - Atenție!

În atenția studenților reînmatriculați și studenții cu trecere în anul al III-lea.

Trebuie să ridicați de la secretariat în timpul programului cu publicul, referatele de echivalare sau înștiințările de diferențe, în funcție de cazul fiecărui student.
IMPORTANT - În atenția anului 1

ATENȚIE!

Întrucât legitimațiile de transport pentru acest an încă nu au fost primite de la minister, acestea vor fi eliberate începând cu o dată ulterioară. În acest sens, studenții de anul 1 sunt rugați să păstreze poza primită împreună cu carnetul de student și să revină cu ea la momentul respectiv.

De asemenea, studenții care doresc echivalarea unor cursuri din școlarități anterioare și promovarea în an superior în baza creditelor sunt rugați să contacteze de urgență secretariatul dacă nu au depus deja cererea în acest sens.

Înscrieri în an/Înmatriculări - OBLIGATORIU!!

Înscrierea în an (fizică) este obligatorie pentru toți studenții și presupune:

 • Anul 1/M1 buget – semnarea contractelor de studii și a fișelor de înscriere, ridicarea carnetului de student și a legitimației de transport;
 • Anul 1/M1 taxă – semnarea contractelor de studii și a fișelor de înscriere, depunerea chitanței de plată a taxei**, ridicarea carnetului de student și a legitimației de transport (pentru master se poate viza legitimația de la ciclul de licență);
 • Anii 2,3, M2 buget – completarea fișei de înscriere, vizarea carnetului de student și a legitimației de transport;
 • Anii 2,3, M2 taxă – completarea fișei de înscriere, depunerea chitanței de plată a taxei**, vizarea carnetului de student și a legitimației de transport.

La înscriere este obligatorie prezentarea carnetului de student și a legitimației de transport (acolo unde este cazul) pentru a fi vizate! Pentru studenții / masteranzii / doctoranzii la taxă este obligatorie prezentarea chitanței de plată a 50%-100% din taxă, în original și copie.

Informații privind reclasificarea buget/taxă pentru anii în curs pot fi consultate AICIATENȚIE! Studenții care nu au diploma de Bacalaureat (în original), respectiv de licență (pentru master) în dosar nu pot beneficia de loc bugetat! Studenții la taxă sunt obligați să aducă/trimită dovada achitării taxei.

Programul secretariatului în perioada de înscrieri este: LUNI – VINERI, ÎNTRE ORELE 10.00 – 14.00, după cum urmează:

11, 12, 13 și 16 Octombrie – ANUL I LicențăLimbă și Literatură (Filologie) + Studii Culturale (St. Americane, St. iudaice) – secretar de an Felicia Iubina, felicia.iubina@lls.unibuc.ro:

 • Miercuri (11.10) – Franceză, Italiană, Spaniolă, Portugheză, Filologie Clasică;
 • Joi (12.10) – Maghiară, Neogreacă, Rromani, Arabă, Chineză, Japoneză;
 • Vineri (13.10) – Engleză, Germană, Neerlandeză;
 • Luni (16.10) – Rusă, Slave, Studii Culturale (Studii Americane, Studii Iudaice);

13 și 16 Octombrie – ANUL I Licență Traducere și Interpretare – secretar de an Letiția Aroboaei, letitia-maria.aroboaei@lls.unibuc.ro;

11 și 12 Octombrie – ANUL I LicențăLimbi Moderne Aplicate – secretar de an Florentina RĂDUCU, florentina.răducu@lls.unibuc.ro;

5, 6 și 9 Octombrie – ANUL II Licență (incl. reînmatriculări) – Limbă și Literatură (Filologie) + Studii Culturale (St. Americane, St. iudaice) – secretar de an Alina Cristina Iftode, alina-cristina.iftode@lls.unibuc.ro + Traducere și Interpretare – secretar de an Letiția Aroboaei, letitia-maria.aroboaei@lls.unibuc.ro + Limbi Moderne Aplicate – secretar de an Florentina Răducu, florentina.raducu@lls.unibuc.ro;

2, 3 și 4 Octombrie – ANUL III Licență (incl. semestre de grație + reînmatriculări) – Limbă și Literatură (Filologie) + Studii Culturale (St. Americane, St. iudaice)secretar de an Adriana Stănică: adriana.stanica@lls.unibuc.roTraducere și Interpretare – secretar de an Letiția Aroboaei, letitia-maria.aroboaei@lls.unibuc.ro + Limbi Moderne Aplicate – secretar de an Florentina Răducu, florentina.raducu@lls.unibuc.ro;

10 și 11 Octombrie – Masterat anul I + II (incl. semestre de grație + reînmatriculări) – secretar de an Daniela MOLDOVAN, daniela.moldovan@lls.unibuc.ro + Doctorat (toți anii, incl. prelungiri) – secretar Cristina GRIGORAȘ, cristina.grigoras@lls.unibuc.ro.

 

Studenții care nu se pot prezenta în intervalele de mai sus se pot înscrie până la finalul lunii octombrie, în timpul programului de lucru cu publicul al secretariatului.

**Mai multe informații despre taxa de școlarizare și modalitățile de plată pot fi găsite AICI. Pentru înscrierea în an/înmatriculare, aducerea sau trimiterea chitanței/dovezii de plată este OBLIGATORIE!

Sport - obligatoriu anul 1, semestrul II

ATENȚIE! Începând din acest an universitar, sportul este obligatoriu în anul I, semestrul II (licență) și facultativ în anul II (licență). Totuși, înscrierile pentru diversele cursuri de educație fizică se vor face în semestrul I (urmând ca prezențele necesare promovării disciplinei să fie acumulate în primul, al doilea sau ambele semestre, iar evaluarea să aibă loc la finalul semestrului II). Înscrierile se fac la Departamentul de Educație Fizică și Sport (DEFS) – detaliile vor fi publicate pe site-ul (AICI) și/sau pagina DEFS (AICI). ATENȚIE! Nu se fac înscrieri în semestrul II, dar se vor putea face schimbări dacă orarul nu va permite prezența la disciplina aleasă inițial.

De asemenea, vineri 29 septembrie, la ora 20:00 are loc un webinar informativ despre cursurile de educație fizică, în cadrul proiectului Freshers’ Week, desfășurat de ASLS. Mai multe informații AICI.

 

Schimbarea limbii B (după 10 oct)

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR ANULUI I CARE DORESC SĂ-ȘI SCHIMBE SPECIALIZAREA B

Solicitările făcute prin formularul electronic în perioada 1-6 octombrie au primit răspuns prin e-mail.

Schimbarea limbii B se mai poate face până la termenul de 31 octombrie și va fi adresată direct directorilor/secretarilor de departament și va fi soluționată dacă / la momentul la care va fi posibil. Formularul poate fi descărcat AICI și se completează după cum urmează:

 • studentul completează și semnează formularul (disponibil AICI);
 • studentul trimite formularul completat și semnat departamentului unde dorește să fie primit;
 • în cazul unui răspuns pozitiv, studentul trimite formularul avizat de primul departament departamentului de unde pleacă;
 • în cazul unui răspuns pozitiv, studentul trimite formularul cu ambele avize către secretara de an (detalii AICI). ATENȚIE! Formularele care nu sunt trimise cu ambele avize până la 31 octombrie secretarei de an NU SE IAU ÎN CALCUL.

ATENȚIE! Schimbarea limbii B se poate face o singură dată și NU este reversibilă! De asemenea, vă rugăm să luați în considerare că specializările B foarte populare (de exemplu: Coreeană, Spaniolă, Suedeză) nu vor putea accepta transferuri decât în măsura în care există retrageri! Specializările A nu pot fi schimbate decât printr-un nou proces de admitere!

Mențiuni:

 • Departamentul de Engleză: Nu se mai admit cereri de transfer la Engleză B din cauza numărului mare de studenți.
 • Departamentul de Limbi și Literaturi Orientale: Nu se acceptă cereri de transfer la Coreeană B, din lipsă de locuri.
 • Departamentul de Limbi și Literaturi Romanice, Clasice și Neogreacă: Nu se mai acceptă sosiri la programele de Limbă și Literatură B Spaniolă, Italiană, Portugheză și LMA Spaniolă și Italiană. Cererile se vor depune la secretariatul Departamentului, sala 317 (Edgar Quinet) de luni până vineri, între orele 08:00 si 12:00.
 • Departamentul de Limbi și Literaturi Germanice: Nu se mai acceptă sosiri la nicio specializare B.

 

Curs Etică și Integritate Academică (EIA) - nivel licență (opțional)

IMPORTANT: CURSUL DE ETICĂ ȘI INTEGRITATE ACADEMICĂ

MODULUL 1: ETICĂ ȘI INTEGRITATE ACADEMICĂ;
MODULUL 2: CONDUITA CERCETĂRII ȘI SCRIERE ACADEMICĂ

GENERALITĂȚI
– Statutul cursului este OPȚIONAL.
– Studenții specializărilor Franceză A (Filologie și Traducători), Maghiară și Rromani vor urmări cursurile din orarul specializării A, cu înscrierea direct la profesorul titular.
– Studenții vor verifica la secretariatul/direcția departamentului de care aparțin care este politica privitoare la acest curs.

OBLIGAȚII PENTRU PROMOVARE:
– prezență minimum 50%
– verificare printr-un proiect final (eseu-dezbatere de 3-4 pagini)
Alte detalii importante AICI.

ÎNSCRIERI:
Date fiind constrângerile legate de spațiile de învățământ, de spațiile din orar și efectivele de profesori, nu se pot organiza decât 3 serii a câte maximum 80 de studenți.
Accesul în cele 3 serii se va acorda în ordinea înscrierilor până la atingerea numărului maxim de studenți la fiecare serie.
Odată exprimată opțiunea prin înscrierea on-line, studenții au obligația de a urma acest curs și de a îl promova, ca în cazul oricărui alt curs.
Termenul pentru finalizarea înscrierilor: 19 octombrie.

Studenții care s-au înscris la acest modul se pot retrage până cel târziu pe 19 octombrie 2023 trimițând un e-mail către Lect. dr. Andreea Paris-Popa (andreea.parispopa@lls.unibuc.ro).  

SERII:
Seria EIA 1. FILOLOGIE – LECT. DR. DANIELA CARSTEA – vineri 12:00-14:00;
Seria EIA 2. FILOLOGIE / TRADUCĂTORI – CONF. UNIV. DRAGOȘ IVANA – marți 16:00-18:00;
Seria EIA 3. LMA /STAM – LECT. UNIV. ANDREEA PARIS-POPA – marți 08:00-10:00.

Formular de înscriere:

 1. Seria EIA 1 (vineri 12:00-14:00) – AICI;
 2. Seria EIA 2 (marți 16:00-18:00) – AICI;
 3. Seria EIA 3 (marți 8:00-10:00) – AICI.

 

Dacă seria la care doriți să vă înscrieți nu mai are locuri disponibile, vă puteți înscrie pe lista de așteptare AICI.

Curs Etică și Integritate Academică (EIA) - nivel masterat (obligatoriu)

Atenție! Pentru unele programe masterale există cursuri separate, în orar. Informațiile de mai jos se referă la celelalte programe masterale.

Se vor efectua ambele module (Etică și integritate academică + Conduita cercetării și scrierea academică)

SERII:
Seria EIA 1. Vineri 18-20 – Lect. dr. Daniela Carstea
Seria EIA 2. Vineri 18-20 – Prof. dr. B. Stefanescu (online)
Seria EIA 3. Vineri 16-18 – Lect. dr. Andreea Paris-Popa

OBLIGAȚII PENTRU PROMOVARE:
– prezență minimum 50%
– verificare printr-un proiect final

Alte detalii importante AICI.

Orare
Grupele și orarele sunt în curs de actualizare și pot fi găsite AICI. Studenții vor urmări atât orarul de la specializarea A, cât și orarul de la specializarea B!
Înscrieri modul psihopedagogic

Informații înscrieri modul psihopedagogic:

Mai multe informații pe site-ul Facultății de Psihologie și Științele Educației – https://fpse.unibuc.ro/

Burse

Au apărut informații despre Burse, le puteți găsi AICI.

Cursuri facultative

Cursurile facultative care pot fi urmate în cadrul unui program de studii în Universitatea din București se împart în două categorii:

 • Cursurile facultative incluse în planul de învățământ pot fi urmate gratuit, iar înscrierea se face printr-o cerere depusă la secretariatul facultății în primele 10 zile ale semestrului respectiv;
 • Cursurile facultative din oferta de cursuri facultative ale Universității din București se numesc mobilități interne și pot fi urmate contra cost, conform procedurii descrise AICI (zona mobilități interne).

Mențiuni:

 • Cursurile facultative devin obligatorii și trebuie promovate în cel mult trei sesiuni de examene (conform regulamentelor în vigoare) din momentul în care studentul s-a prezentat la evaluare.
TRADUCERE ȘI INTERPRETARE Anul I - Limba a 3-a (alegere obligatorie a unei specializări din ofertă)

ÎNSCRIERI 1 – 10 OCTOMBRIE

Oferta de specializări (adresată exclusiv studenților din anul I de la Traducere și interpretare): bulgară, catalană, franceză, maghiară, neerlandeză, polonă, portugheză, slovenă.

Din pricina unei regretabile erori tehnice, înscrierile la Limba a 3-a se reiau. Toți studenții de la Traducere și interpretare (anul I) sunt rugați să recompleteze FORMULARULUI DE ÎNSCRIERE, disponibil între 5 octombrie (ora 13:00) și 8 octombrie (ora 23:59).

Cererile vor fi aprobate în ordinea cronologică a depunerii în limita a 25 de studenți / grupă și în funcție de opțiunile indicate.

Contact: conf. dr. Oana-Dana Balaș, oanadana.balas@lls.unibuc.ro

Informații despre Departamente

 

Deschiderea anului universitar

Festivitatea de deschidere a anului universitar 2023-2024 din cadrul Facultății de Limbi și Literaturi Străine se va desfășura pe data de 02 octombrie, luni, începând cu ora 9:00 la Casa de Cultură a Studenților, aceasta se află pe Calea Plevnei nr. 61 (HARTĂ).

Festivitățile de deschidere a anului universitar 2023-2024 pentru secțiile Facultății de Limbi și Literaturi Străine se vor desfășura la sediile facultății. Programarea evenimentelor atât pentru master, cât și pentru licență este disponibilă AICI.

 • În data de 4 octombrie, începând cu ora 10:00, în amfiteatrul Martin Luther King (MLK), etajul 1, din sediul Pitar Moș nr. 7-13, va avea loc deschiderea anului universitar pentru studenții secției de Limbă și Literatură Coreeană. La ceremonia de deschidere vor fi prezenți E.S. dl. ambasador Rim Kap-soo, alături de dna. prof. dr. Magdalena Platis și dl. conf. dr. Mugur Zlotea, prorectori ai Universității din București.

Cursurile încep de joi, 5 octombrie, zilele de 2, 3 și 4 octombrie fiind rezervate deschiderilor.

Pentru Departamentul de Limbă și Literatură Franceză informațiile despre interviurile de limbă pentru studenții din anul I de la Filologie, Franceză B (Limbi Străine şi Litere)Filologie (Franceză A) şi Traducători-Interpreţi (Franceză A/B) sunt publicate la Avizierul Virtual.

Seminarul introductiv și alte activități

Seminarul Introductiv este o activitate din proiectul Freshers’ Week FLLS organizat de Asociația Studenților din Facultatea de Limbi și Literaturi Străine – Universitatea din București (ASLS), cu scopul de a veni în ajutorul studenților proaspăt intrați în facultate, prin prezentarea și explicarea unor subiecte esențiale oricărui student, cum ar fi: examene, taxe, orar, drepturile studentului, burse, timp liber etc.

Ediția de anul acesta a Seminarului Introductiv va avea loc în perioada 2-3 octombrie, la sediul Facultății de Limbi și Literaturi Străine din strada Edgar Quinet nr. 5-7, începând cu ora 16:30 (studenții vor fi ghidați de către voluntari către săli).

Vor fi organizate și alte activități de cunoaștere a colegilor, dar și pentru familiarizarea acestora cu viața de student din București. Mai multe informații despre proiect și activitățile pregătite le găsiți pe eveniment pe pagina de Facebook – AICI.