Selectează o Pagină
Ridicare adeverințe de licență/disertație

Adeverințele de licență și disertație pentru toate programele sunt gata.

Adeverințele pot fi ridicate în timpul programului de lucru cu publicul al secretariatului (detalii AICI). PROGRAM SPECIAL DE RIDICARE A ADEVERINȚELOR: vineri, 14 iulie, de la 10:00 la 13:30.

ATENȚIE! Cei care își ridică adeverințele trebuie să aducă 2 fotografii 3/4 (pe hârtie fotografică) și o folie de plastic transparentă A4. Studenții promoțiilor anterioare (cu excepția promoției 2022) trebuie să aducă și următoarele documente: copie legalizată a certificatului de naștere (sau original și copie simplă), copie legalizată a diplomei de Bacalaureat (sau original și copie simplă), act de identitate copie simplă.

Planificare probe

ATENȚIE! La probele examenului de licență accesul se face în baza unui act de identitate (C.I. sau carnet / legitimație de student)!!

 

DOMENIUL DE LICENȚĂ: LIMBĂ ȘI LITERATURĂ – TOATE EXAMENELE ÎNCEP LA ORA 9:00.

 • Examen scris – Limba și Literatura A:
  29 IUNIE Arabă – SUB 1 (Str. Pitar Moș)

  29 IUNIE Chineză– Sala 1 (Str. Transilvaniei nr.6)
  29 IUNIE Croată – Cabinet rusă (Str. Pitar Moș)
  29 IUNIE Engleză – Amf. Bogdan+ Amf. MLK (Str. Pitar Moș)
  29 IUNIE Filologie Clasică – Sala Fischer (Str. Edgar Quinet)
  29 IUNIE Franceză –  Amf. Hașdeu (Str. Edgar Quinet)
  29 IUNIE Germană – Amf. Emerson (Str. Pitar Moș)
  29 IUNIE Italiană – Sala 218  (Str. Edgar Quinet)
  29 IUNIE Japoneză – Amf. Shakespeare (Str. Pitar Moș)
  29 IUNIE Maghiară -Cabinet (Str. Pitar Moș)
  29 IUNIE Neerlandeză – Amf. Goethe (Str. Pitar Moș)
  29 IUNIE Neogreacă – Sala 322 (Str. Edgar Quinet)
  29 IUNIE Portugheză- Sala 313 (Str. Edgar Quinet)
  29 IUNIE Rusă- Amf. Pușkin  (Str. Pitar Moș)
  29 IUNIE Sârbă – Cabinet rusă (Str. Pitar Moș)
  29 IUNIE Slovacă – Cabinet rusă (Str. Pitar Moș)
  29 IUNIE Spaniolă – Sala 213  (Str. Edgar Quinet)
  29 IUNIE Suedeză- Amf. Emerson (Str. Pitar Moș)
  29 IUNIE Turcă – SUB 1 (Str. Pitar Moș)
 • Examen scris – Limba și Literatura B:
  4 IULIE Catalană – Sala 218 (Str. Edgar Quinet)
  4 IULIE Coreeană – SUB 2(Str. Pitar Moș)
  4 IULIE Engleză – Amf. Bogdan + Amf. Shakespeare(Str. Pitar Moș)
  4 IULIE Filologie Clasică – Sala Fischer (Str. Edgar Quinet)
  4 IULIE Franceză – Amf. Hașdeu (Str. Edgar Quinet)
  4 IULIE Germană- Amf. MLK+ Amf. Pușkin(Str. Pitar Moș)
  4 IULIE Italiană -Sala 213 (Str. Edgar Quinet)
  4 IULIE Latină – Sala Fischer (Str. Edgar Quinet)
  4 IULIE Neerlandeză – Sala 8 (Str. Pitar Moș)
  4 IULIE Portugheză – Sala 316 (Str. Edgar Quinet)
  4 IULIE Română – SUB1 (Str. Pitar Moș)
  4 IULIE Rusă- Cabinet (Str. Pitar Moș)
  4 IULIE Spaniolă Sala 218 (Str. Edgar Quinet)
  4 IULIE Suedeză – Sala Cartianu (Str. Pitar Moș)

DOMENIUL DE LICENȚĂ: STUDII CULTURALE – TOATE EXAMENELE ÎNCEP LA ORA 9:00.

 • Susținerea lucrării:
  5 IULIE STUDII IUDAICE SALA 26 (Str. Pitar Moș)
  5 IULIE STUDII AMERICANE Cartianu (Str. Pitar Moș)

DOMENIUL DE LICENȚĂ: LIMBI MODERNE APLICATE – TRADUCERE ȘI INTERPRETARE – TOATE EXAMENELE ÎNCEP LA ORA 9:00, cu excepția ENGLEZEI.

 • 28 IUNIE Engleză A+B scris – Amf. Shakespeare+ Cartianu+ Emerson (Str. Pitar Moș) – ORA 8:00
 • 3 IULIE Franceză A+B scris – Amf. Hașdeu (Str. Edgar Quinet)
 • 5 IULIE Germană A+B scris – Amf. Bogdan (Str. Pitar Moș)
 • 10 IULIE Rusă A+B scris – Cabinet (Str. Pitar Moș)
 • 10 IULIE Italiană A+B scris – Sala 213 (Str. Edgar Quinet)
 • 10 IULIE Spaniolă A+B scris – Sala 316 (Str. Edgar Quinet) 
 • 29 IUNIE Engleză A+B oral – L3+ Sala Simultană (Str. Pitar Moș) – ORA 10:00
 • 4 IULIE Franceză A+B oral – Sala 321 (Str. Edgar Quinet)
 • 6 IULIE Germană A+B oral – L3+ Sala Simultană (Str. Pitar Moș)
 • 11 IULIE Rusă A+B oral – Cabinet (Str. Pitar Moș)
 • 11 IULIE Italiană A+B oral – Catedră (Str. Edgar Quinet)
 • 11 IULIE Spaniolă A+B oral – Sala 321 (Str. Edgar Quinet)

DOMENIUL DE LICENȚĂ: LIMBI MODERNE APLICATE – LIMBI MODERNE APLICATE – TOATE EXAMENELE ÎNCEP LA ORA 9:00.

 • 28 IUNIE A Engleză –Amf. Bogdan+ Amf. Pușkin+ Amf. MLK (Str. Pitar Moș)
 • 4 IULIE B Franceză– Amf. Maiorescu  (Str. Edgar Quinet)
 • 4 IULIE B Germană –  Amf. Emerson+ Amf. Goethe (Str. Pitar Moș)
 • 4 IULIE B Spaniolă – Sala 313 (Str. Edgar Quinet)
 • 4 IULIE B Italiană – Catedră (Str. Edgar Quinet)
 • 4 IULIE B Rusă -Garaj 1 (Str. Pitar Moș)
 • 4 IULIE B Cehă – Cabinet (Str. Pitar Moș)
 • 4 IULIE B Polonă- Cabinet (Str. Pitar Moș)
 • 6 IULIE Drept+ Economie Amf. Bogdan+ Amf. Shakespeare+ Amf. MLK (Str. Pitar Moș)

 

SUSȚINERI DISERTAȚIE – 28 iunie – 11 iulie – Program AICI.

 

Pentru Facultatea de Litere – susținerile la Limbă și Literatură Engleză B vor avea loc în data de 3 iulie (cu excepția comisiei de Literatură Americană, care va avea loc pe 5 iulie, împreună cu Studiile Americane), iar cele de la Limbă și Literatură Spaniolă B în data de 7 iulie. Înscrierile se fac conform procedurii de la Facultatea de Litere: https://litere.ro/examene-licenta-si-disertatie-sesiunea-iunie-iulie-2023/

Cererea pentru contestații la examenele scrise se poate regăsi AICI.

Repartizarea candidaților la susținerea examenului de absolvire – Nivelul II și Nivelul I (Facultatea de Limbi și Literaturi Străine) pot fi găsite pe site-ul FPSE AICI.

Înscrieri

Înscrierea la licență/disertație are loc în perioada 19-23 iunie (studenții fără restanțe) SAU 26-27 iunie (studenții care au promovat restanțele în ultima sesiune):

 • ONLINE (formular disponibil pe site în perioada 19-27 iunie (formularul este disponibil AICI până la 27.06, ora 16:00). Formularul se va completa folosind adresele de e-mail instituționale (din platforma Office 365 – mai multe informații AICI pentru studenții promoției 2023 – inclusiv reînmatriculări și semestre de grație). ACTELE NECESARE vor fi aduse la ridicarea adeverinței de licență/disertație, când absolvenții vor semna documentele necesare pentru emiterea diplomei.

SAU, în mod excepțional, fizic, la secretariat, în timpul programului cu publicul:

 • FIZIC (în timpul programului secretariatului) cu ACTELE NECESARE în intervalul 19-27 iunie – doar pentru persoanele care nu se pot înscrie online (ex. promoții anterioare care nu au adrese instituționale)!! Persoanele care se înscriu fizic pentru susținerea disertației sau licenței la studii culturale vor transmite lucrarea și declarația de originalitate prin e-mail la adresa suport@lls.unibuc.ro.

PERSOANELE ÎNSCRISE ONLINE NU TREBUIE SĂ SE ÎNSCRIE ȘI FIZIC!!

 

Depunerea lucrărilor de licență (pentru studii culturale) și disertație va avea loc prin același formular, varianta încărcată fiind transmisă automat către comisii și fiind considerată cea finală. NU se va putea reveni asupra fișierului încărcat prin formular. Fișierul va fi încărcat exclusiv în format PDF (documentele pot fi salvate ca PDF din majoritatea programelor de editare sau convertite cu ajutorul unor programe dedicate ex. Adobe Acrobat). Lucrările se vor depune în format fizic, la susținere, într-un singur exemplar.

Pentru înscriere, este necesar să completați și  formularul de tip exit-survey al Universității din București (disponibil AICI) și să salvați documentul rezultat într-un fișier PDF (folosiți funcția print – > print to PDF). Acest document va fi încărcat în formularul de înscriere sau va fi imprimat și adus la înscriere!

De asemenea, pentru studii culturale și disertație în formular se va încărca declarația de originalitate (poate fi descărcată AICI), semnată atât de student cât și de cadrul didactic coordonator, fie imprimată, semnată și scanată, fie online – documentele pot fi semnate fără imprimare, folosind funcția Fill & Sign din Adobe Acrobat Reader (mai multe informații AICI) sau alte aplicații similare – inclusiv pe dispozitive mobile (aplicația Adobe Fill & Sign).

În atenția absolvenților promoțiilor anterioare anului 2023!

Actele necesare vor fi preluate din dosarul studentului, dacă nu au fost ridicate. Lista actelor poate fi consultată AICI. Persoanele care și-au ridicat actele la absolvire sunt rugate să le aducă la ridicarea adeverințelor, unde vor semna documentele necesare pentru emiterea diplomei și vor aduce două fotografii 3/4 (pe hârtie fotografică).

Pentru înscriere, absolvenții promoțiilor anterioare sunt sfătuiți să facă înscrierea la secretariat, în timpul programului.

Alternativ, înscrierea este posibilă și online, doar pentru absolvenții care au susținut deja în sesiunile anterioare toate probele prevăzute în acest an (examene scrise pentru Filologie și LMA, examene scrise și orale pentru Traducători, lucrarea de licență pentru Studii Culturale) și doresc să solicite numai echivalarea probelor susținute anterior – vor completa un alt formular electronic (disponibil pe site), în perioada 19-27 iunie (formularul este disponibil AICI până la 27.06, ora 16:00), fără a fi nevoie de o adresă instituțională. ATENȚIE! În acest caz, formularul de tip exit-survey al Universității din București (disponibil AICI) va fi imprimat, semnat și adus la ridicarea adeverinței de licență! ACEST FORMULAR NU SE COMPLETEAZĂ PENTRU A SUSȚINE PROBE ÎN ACEASTĂ SESIUNE!

În atenția absolvenților Facultății de Litere (LLR-LLS) care doresc să susțină lucrarea de licență la specializarea B: înscrierea se face conform procedurilor Facultății de Litere (detalii pe https://litere.ro/).

Orice probleme tehnice vor fi semnalate la adresa de email suport@lls.unibuc.ro. Mesajul trebuie să conțină, obligatoriu, următoarele: date de identificare (nume, CNP, secție absolvită), promoția (curentă – 2023 sau o promoție anterioară) și un screenshot sau o poză a mesajului de eroare. 

Pentru informații privind absolvirea modului psihopedagogic, vă rugăm să consultați site-ul FPSE: https://fpse.unibuc.ro/

TAXA DE REPETARE A EXAMENULUI DE LICENȚĂ – 100 RON / PROBĂ, ÎNCEPÂND CU A TREIA REPETARE (examenele formează o singură probă, taxa se plătește indiferent dacă se repetă un examen sau toate) – această taxă se plătește la casieria Universității din București (campus Panduri) sau prin bancă, în contul facultății (detalii AICI). Dovada plății se încarcă în formularul de înscriere sau se aduce la înscrierea la secretariat.