În februarie 2023 fost aprobată lansarea selecției centralizate pentru mobilități de formare profesională Erasmus+ 2023 (STT), pentru un număr total de 60 de bursieri pe întreaga universitate, pentru mobilități derulate în perioada 1 martie – 30 octombrie 2023.

Selecția va avea loc la nivel central (DRI – Biroul Erasmus+), prin depunerea dosarelor de candidatură exclusiv online prin formularul disponibil la adresa ACEASTA, până la epuizarea fondurilor Erasmus+ alocate acestor mobilități, respectiv:

– 40 de bursieri pentru mobilități finalizate până la 31.05.2023, cu finanțare din proiectul KA103-2020,
– 20 de bursieri pentru mobilități finalizate până la 30.10.2023, cu finanțare din proiectul KA131-2021.

Criteriile minimale de eligibilitate și selecție pentru mobilități de formare profesională Erasmus sunt următoarele:

– calitatea de personal didactic auxiliar, personal de cercetare sau personal didactic cu funcții/responsabilități administrative în facultățile UB,
– cunoașterea unei limbi străine nivel minim B2,
-prezentarea unui plan de formare provizoriu care să conțină obiectivele și activitățile propuse pentru perioada de mobilitate.

Evaluarea candidaturilor și validarea acestora va fi continuă, cu condiția ca dosarul de candidatură să fie complet, conform criteriilor minimale de eligibilitate și selecție.

Rezultatele selecției se vor comunica pe pagina de internet a Biroului Erasmus+ (o dată la două săptămâni) și direct candidaților, în vederea eficientizării demersurilor administrative pentru deplasare.
Eventualele contestații se pot depune în termen de o zi lucrătoare de la data informării candidatului asupra rezultatului și vor fi soluționate în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii contestației.

Un candidat poate depune două dosare diferite, unul pentru o mobilitate derulată până la 31.05.2023 și altul pentru o mobilitate derulată până la 30.10.2023, în cadrul a două universități gazdă diferite.

 În vederea validării și selecției, dosarul de candidatură trebuie să cuprindă obligatoriu:

– Solicitare de participare la selecție, avizată șeful ierarhic superior al candidatului,
– Curriculum Vitae, redactat în limba engleză, franceză sau în altă limbă de circulație internațională,
– Staff Mobility for Training – Mobility Agreement (program de formare – care să conțină activitățile propuse a se desfășura în instituția gazdă și departamentul administrativ de profil), avizat de șeful ierarhic superior al candidatului,
– Scrisoare de invitație/acceptare din partea instituției gazdă, cu mențiunea perioadei mobilității de formare.

 Mobilitatea Erasmus de formare a oricărui membru al personalului universitar (STT) reprezintă o perioadă de formare relevantă pentru activitatea sa de zi cu zi în UB a beneficiarului, efectuată în străinătate la o instituție de învățământ superior, și poate lua forma unor evenimente de formare sau de job shadowing.

Stagiul pentru mobilități de formare profesională Erasmus poate avea loc în cadrul universităților partenere Erasmus+ cu care UB acorduri de cooperare, dar și în cazul altor universități partenere Programului Erasmus din următoarele țări:

Țara gazdă

Grant Erasmus/zi EURO acordat

Danemarca, Finlanda, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Luxemburg, Marea Britanie, Norvegia, Suedia

180

Austria, Belgia, Cipru, Grecia, Germania, Franţa, Italia, Malta, Olanda, Portugalia, Spania

160

Bulgaria, Cehia, Croația, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia de Nord, Polonia, România, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Turcia

140

Universitățile partenere Erasmsus ale UB și documentele tip sunt disponibile AICI

Mobilitățile de  formare profesională Erasmus+ vor fi finanțate pentru o perioada de minimum patru zile în instituția gazdă (două zile consecutive de formare și două zile pentru transport) și maximum șapte zile (două zile de  formare și două zile pentru transport), pentru care este alocat în grant pe zi conform cu tabelul de mai sus. Finanțarea este condiționată de prezența fizică în instituția gazdă și de un număr minim de opt ore de formare pentru cinci zile.

Informațiile vor fi de asemenea disponibile la adresa ACEASTA.