Selectează o Pagină
Semestrul de grație

Studenții care au rămas la sfârșitul anului III licență și anul II master cu maximum 5 restanțe trebuie să facă cerere dacă doresc să intre în semestru de grație pentru anul universitar 2023-2024 între 1-15 Septembrie 2023.

A patra examinare la finalul studiilor (2023)

ATENȚIE! Consiliul Facultății a decis, numai pentru studenții din anii terminali (Licență 3, Master 2), aprobarea celei de-a PATRA examinări pentru studenții care au rămas cu o singură restanță la finalul anilor de studiu, în următoarele condiții: a patra examinare va avea loc în sesiunea de examene din luna septembrie; în eventualitatea promovării, studenții care beneficiază de această examinare se vor putea înscrie pentru a susține licența și disertația începând cu sesiunea iunie 2024. Cererile motivate (cazuri excepționale – deces în familie, îmbolnăvire, burse în străinătate etc.) pentru a patra examinare nu sunt afectate de această decizie și vor avea parcursul normal.

Studenții și masteranzii din anii terminali care au rămas cu o restanță și doresc susținerea acesteia în septembrie 2023 sunt rugați să completeze o cerere (model AICI) în intervalul 1-15 iulie 2023 și să o aducă la secretariat în timpul programului sau să o trimită prin e-mail către secretarii de an: 

 • Limbă și literatură (filologie) – Secretar Felicia Iubina, felicia.iubina@lls.unibuc.ro;
 • Traducere și interpretare – Secretar Letiția Aroboaei, letitia-maria.aroboaei@lls.unibuc.ro;
 • Limbi moderne aplicate – Secretar Florentina RĂDUCU, florentina.raducu@lls.unibuc.ro;
 • Studii culturale – Secretar Felicia Iubina, felicia.iubina@lls.unibuc.ro;
 • Master – Secretar Daniela MOLDOVAN, daniela.moldovan@lls.unibuc.ro.

Studenții care nu vor completa cererea în intervalul stabilit nu vor putea susține restanța în septembrie!

Planificarea examenelor poate fi consultată mai jos:

ATENȚIE! Toate examenele din data de 2 iunie au fost reprogramate!

ATENȚIE! Această planificare poate suferi modificări! Vă rugăm verificați din nou această pagină înainte de începerea sesiunii de examene. Sesiunea de restanțe și reexaminări pentru anii terminali (anul III licență și anul II master) va fi în perioada 12.06 – 25.06.2023. Aceste examene se vor stabili de comun acord între profesori și studenți. Studenții aflați în semestru de grație și reînmatriculați sunt obligați să susțină restanțele, indiferent din ce an, în această perioadă (12.06 – 25.06.2023).

ANUNȚURI:

 • Verificare + restanță Limba Română – LMA anul II, seria I cu Melania Roibu/Bianca Alecu – 31 mai 2023, orele 10-12, sala Emerson;
 • Restanța la Comunicare și Interpretare de text – LMA anul III, sem.1 – 16 iunie, ora 10:00, sala 211, Facultatea de Litere;
 • Restanța la Drept – LMA anul III, sem.2 – 13 iunie, ora 16:00, Pitar Moș;
 • Toate restanțele anului al III-lea cu doamna profesor Anca Peiu se vor desfășura pe 15.06.2023 ora 13:30 în Sala Cartianu;
 • Restanța la Limba Română – LMA anul I, seria I cu Andreea Soare – 16.06.2023, ora 12:00, sala 120, Facultatea de Litere.

IMPORTANT:

 • Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine nu tolerează plagiatul! Mai multe detalii despre plagiat aici: PDF/Powerpoint
 • Un model pentru cererea de contestare a unei note poate fi găsit AICI (<– CLICK);
 • Procedura privind completarea notelor în catalog poate fi consultată AICI (<– CLICK)

Mențiuni despre numărul de examinări:

 • Calendarul examenelor/restanțelor poate fi consultat separat AICI (<– CLICK)
 • A treia și a patra (dacă se aprobă) examinare se fac cu taxă (50 RON/examinare)