Selectează o Pagină

Pentru luna iunie 2024 programul primirii solicitărilor de decont este următorul:

 • luni, 10 iunie, program 8:00-13:00;
 • marți, 11 iunie, program 8:00-13:00;
 • miercuri, 12 iunie, program 8:00-13:00;
 • Se primesc solicitări pentru decontarea abonamentelor cu data de expirare până la 30 iunie 2024. Se acceptă solicitări pentru decontare doar pentru abonamentele ce au fost făcute pe noua procedură, pentru anul universitar 2023-2024, începând cu luna octombrie.
 • Pe timp de vară nu se vor efectua decontări. Programul cu publicul va reîncepe în luna octombrie.

 

Solicitarea de decontare a abonamentului se face personal, la biroul administrației din Pitar Moș (parter, în stânga, lângă intrarea principală) și presupune depunerea următoarelor:

 • Prezentarea carnetului de student sau legitimației de transport în original – la fiecare solicitare, avizate pe anul universitar 2023-2024;
 • Copie după buletinul studentului – la prima solicitare;
 • Cardul STB – prezentarea originalului și depunerea unei copii simple – la fiecare solicitare;
 • Bonul fiscal de achiziționare a abonamentului, în original (studenții care nu au chitanța ștampilată se pot adresa unităților STB pentru aplicarea ștampilei, chitanțele nu se primesc fără ștampilă) – la fiecare solicitare;
 • (pentru abonamentele achiziționate electronic) Chitanța primită prin e-mail în urma achiziționării online a abonamentului (data emiterii acestuia nu trebuie să fie în perioada de valabilitate a călătoriilor), imprimate – la fiecare solicitare;
 • Extrasul de cont al studentului, copie sau original* – la prima solicitare;
 • Consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (disponibil AICI) – la prima solicitare.

*Nu se acceptă extrase de cont ale altor persoane (părinți, prieteni, rude etc.)

 

Studenții care beneficiază de decontare, trebuie să fie studenți la zi, iar decontarea se face în felul următor:

 • 90% din valoarea contravalorii achitate de către studenți a abonamentului de transport în comun, pentru studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, în vârstă de până la 30 de ani. Decontarea se va face la nivelul fiecărei facultăți din cadrul Universității din București;
 • 100% din valoarea contravalorii achitate de către studenții cu unul sau ambii părinți decedați, precum și studenții proveniți din centre de plasament sau care au fost în plasament la familia extinsă, substitutivă sau la asistent maternal, potrivit prevederilor art. 64 alin. (1) din Legea nr. 272/2044 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a abonamentului de transport în comun, la nivelul fiecărei facultăți din cadrul Universității din București.

 

Începând cu anul universitar 2023-2024, a fost aprobată o nouă procedură pentru decontarea abonamentelor STB la nivel de Universitate. Așadar:

 • Solicitările pentru decont se vor depune în perioada indicată mai sus;
 • Sumele vor fi virate în cont după procesarea solicitărilor la nivel de universitate;
 • Se decontează doar abonamentele metropolitane STB studenți, cu vârsta sub 30 de ani, din perioada de activitate didactică (inclusiv sesiunile de examene).