Selectează o Pagină

Seminarul din luna martie va avea loc joi, 28.03, la ora 18:00.

 

Metafora în romanul liric de avangardă spaniol: o perspectivă multidisciplinară

 

Invitat: Lect. dr. Melania Stancu, profesoară la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine – Universitatea din București

Prezentare:

În romanul liric de avangardă spaniol, al cărui reprezentat de seamă a fost prozatorul Benjamín Jarnés (1888-1948), metafora ocupă un loc central, ca mediu de expresie şi experiment. Prezentarea de faţă aduce în discuţie rezultatele analizei realizate pe parcursul doctoratului şi care au stat la baza volumului apărut anul trecut: Integralismo, gracia y vitalismo. La metáfora en la narrativa de vanguardia de Benjamín Jarnés (EUB, 2023). Primele capitole ale lucrării menţionate oferă cititorului contextul istoric pentru a înţelege caracteristicile prozei de avangardă spaniole, influenţa intelectualilor din primele decenii ale secolului trecut (ca Ramón Gómez de la Serna şi José Ortega y Gasset) asupra tinerilor prozatori ai anilor ’20 -‘30 şi genealogia expresiei metaforice, cu rădăcini în conceptismul baroc. În partea a doua a lucrării, este dezvoltată o metodă de analiză care porneşte de la teoriile congnitive ale metaforei (Lakoff şi Johnson, 1980; Lakoff şi Turner, 1989; Fauconnier şi Turner, 2001; Grady, 2007, Steen, 2007), integrând elemente ale poeticii cognitive (Semino şi Culpeper, 2002; Freeman, 2007; Stockwell, 2002, 2020) şi ale teoriei lumilor textului (Gavins şi Steen, 2003; Gavins, 2007). Pe baza criteriilor de analiză lingvistice, conceptuale şi discursive (Pragglejaz, 2007), a fost creată o bază de date în care au fost introduse în jur de patru sute de expresii metaforice din două romane ale lui Benjamín Jarnés, cu scopul de a stabili o tipologie a metaforei în proza scriitorului spaniol. Această perspectivă multidisciplinară oferă o imagine complexă a rolului metaforei, a locului pe care îl ocupă în cadrul textului narativ, a relaţiei dintre diversele expresii metaforice, cât şi a raportului faţă de părţile structurale ale discursului de ficţiune.

Linkul de conectare: https://zoom.us/j/98398108089?pwd=cW1xV1ZsbU9hc29sbEx6QmJjekJBdz09

Meeting ID: 983 9810 8089
Passcode: 374334