Admitere Master 2020

Programele de admitere și mai multe informații despre programele de studiu pot fi găsite pe paginile programelor AICI. Candidații cetățeni non-UE trebuie să urmeze procedura descrisă AICI.

Lista locurilor, programelor și a modalităților de admitere în sesiunea iulie 2020 poate fi consultată AICI. Locurile disponibile și datele probelor de admitere în sesiunea septembrie 2020 pot fi consultate AICI, modalitățile de admitere rămân cele din sesiunea iulie 2020.

Mai multe informații (inclusiv actele necesare la înscriere) despre noul Masterat Didactic (organizat în colaborare cu Facultatea de Psihologie și Științele Educației) pot fi consultate AICI. Înscrierile se vor face la secretariatul facultății, în timpul programului de lucru cu publicul, până la data de 21 septembrie (doamna secretar-șef Raluca Hassan).

Rezultatele admiterii la Masteratul Didactic pe limba germană pot fi consultate AICI. Masteratul Didactic pe limba franceză nu va școlariza în acest an, întrucât nu s-a întrunit numărul necesar de studenți masteranzi.

Calendar și înscrieri septembrie 2020

9-11 septembrie – înscrierea LA FACULTATE (Edgar Quinet, sala 218, et. 2, program 10:00-16:00);
13-17 septembrie – probe de admitere – planificarea probelor poate fi consultată AICI;
17-20 septembrie – confirmarea locurilor.

Rezultatele concursului de admitere pot fi consultate AICI;

Confirmarea locurilor se face până duminică, 20 septembrie (inclusiv), la sala 218, între orele 10-16. Absolvenții FLLS care nu au ridicat încă adeverința de licență de la secretariat o vor putea depune la înmatriculare.

Adresă de contact pentru comisia de admitere: master@lls.unibuc.ro

Calendar și înscrieri 2020

Sesiunea iulie 2020

ANUNT CONFIRMARE LOCURI MASTERATE

1. Pentru cei care s-au înscris fizic, la facultate, și au adus deja toate actele în original – trimiteți formularul de confirmare a locului completat și semnat la adresa master@lls.unibuc.ro, specificând numele complet și masteratul pentru care doriți să confirmați locul. Vezi formular AICI.
 
2. Pentru cei care s-au înscris online, confirmarea locului presupune aducerea tuturor actelor din dosar ÎN ORIGINAL + formularul de confirmare în perioada 27-29 iulie, program luni-marți 11:00-16:00 și miercuri 10:00-14:00, în sediul din Edgar Quinet, et 2, sala 218. 
 
ATENȚIE Locurile mai pot fi confirmate până cel târziu în data de 31 iulie, până la ora 16:00, prin email (vezi mai sus). Orice loc neconfirmat până în acel moment este considerat retras din oficiu, iar candidații declarați în așteptare vor putea ocupa locuri cu taxă (fiind anunțați prin email).
 
!!! În cazul în care, din MOTIVE ÎNTEMEIATE (internare, izolare, restricții de călătorie, etc.), nu puteți ajunge să confirmați locul în această perioadă, vă rugăm să trimiteți un e-mail comisiei de admitere la adresa master@lls.unibuc.ro, specificând motivul și solicitând o amânare pentru începutul lunii septembrie, atașând și formularul de confirmare a locului completat și semnat

Adresă de contact pentru comisia de admitere: master@lls.unibuc.ro

 

10-20 iulie (închiderea aplicației – 20 iulie, ora 16:00) – înscrierea poate fi făcută fie online, fie la facultate, urmând pașii de mai jos:

 1. ONLINE (în aplicația de înscriere) – completarea datelor personale, alegerea programelor de studii, plata online a taxei de admitere și încărcarea documentelor personale, a actelor de studii – scanate/fotografiate – și a actelor ce reprezintă probe de admitere (vezi mai jos);
 2. LA FACULTATE (Edgar Quinet, sala 218, et. 2, program 10:00-14:00):
  • PASUL 1 (în aplicația de înscriere) – completarea datelor personale, alegerea programelor de studii, (opțional) plata taxei de admitere;
  • PASUL 2 (la facultate) – plata taxei de admitere (dacă nu a fost plătită online), aducerea actelor necesare (vezi mai jos) în dosar și a actelor ce reprezintă probe de admitere – vezi AICI (suplimentar, acestea vor fi transmise și electronic la adresa master@lls.unibuc.ro, cu numele candidatului la subiect).

Aplicația online de înscriere este disponibilă AICI.

ATENȚIE – pentru folosirea platformei, după ce apăsați pe link-ul de mai sus, urmăriți instrucțiunile:

 1. Crearea unui cont (dreapta sus – sign up)
 2. Completarea datelor preliminare (nume, parolă, adresă de e-mail, acord GDPR) – selectați sesiunea de admitere master
 3. Confirmarea contului (apăsați linkul primit prin email la adresa introdusă la punctul 2)
 4. Autentificarea în cont (dreapta sus – login, apoi introduceți e-mailul și parola completate la punctul 2)
 5. Selectați modul de admitere – integral online sau cu depunerea actelor la facultate
 6. Urmați instrucțiunile pentru introducerea datelor personale până la finalul formularului, apăsând salvează după fiecare pagină completată
 7. Încărcați documentele (pentru înscrierea online)
 8. Trimiteți dosarul

22-25 iulie – probe de admitere – planificarea probelor poate fi consultată AICI
27 iulie – afișarea rezultatelor – rezultatele pentru toate programele pot fi consultate AICI

Acte necesare

ATENȚIE! Înscrierea se va face fie fizic, la facultate (cu completarea prealabilă a formularului electronic), fie printr-un formular electronic (mai sus), caz în care toate actele de mai jos vor fi încărcate în formă scanată / fotografiată, iar dosarul fizic cu acte va fi depus la o dată ulterioară, în funcție de evoluția restricțiilor legale.

Taxa se plătește pentru fiecare program.

Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele acte:

 • dosar plic
 • fișă tip de înscriere (se completează la înscriere);
 • diploma de licență în original, copie legalizată sau copie certificată cu originalul sau adeverință de licență pentru promoția 2020*;
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original, copie legalizată sau copie certificată cu originalul;
  • diplomele se aduc în original, dacă au fost emise, cu excepția cazului în care originalul este în evidența unei alte facultăți, caz în care se aduce o copie legalizată și o adeverință în acest sens;
 • documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României eliberat conform legislației în vigoare la momentul întocmirii (dacă este cazul);
 • certificatul de naștere, în copie legalizată sau certificată conform cu originalul;
 • adeverință medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 • trei fotografii 3/4 cm;
 • B.I./C.I./pașaport în copie simplă;
 • chitanță de plată a taxei de înscriere de 250 RON/program la concursul de admitere în conformitate cu taxele aprobate de Senatul Universității din București.
 • Certificat de căsătorie, copie legalizată sau copie certificată conform cu originalul;
 • Documentele solicitate pentru fiecare program de studiu ales – AICI.

Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din următoarele documente:

 • copii legalizate / certificate conform cu originalul după certificate de deces ale părinților (în  cazul celor orfani de ambii părinți);
 • adeverinţe de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
 • adeverințe din care să rezulte calitatea de personal didactic, în activitate, a susținătorilor legali;
 • copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat sunt scutiți de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învățământul superior.

ATENȚIE! Prin copie conform cu originalul se înțelege prezentarea unei copii simple (xerox) și a originalului documentului respectiv la înscriere. Personalul Facultății de Limbi și Literaturi Străine va verifica autenticitatea copiei care rămâne la dosar, originalul fiind păstrat de candidat.

O persoana poate beneficia de finanțare de la buget pentru un singur program de master. Costurile aferente depășirii duratei învățământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă de către studenți.

*Actele solicitate în original (diplomele de studii / adeverințele care țin locul acestora până la emitere) trebuie depuse la dosar în original pentru toți candidații care doresc să ocupe un loc bugetat. În caz contrar, candidații respectivi nu vor putea confirma decât locuri cu taxă.

Taxe

Taxa de admitere este de 250 RON/program și se achită online (cu cardul, prin aplicația de înscriere) sau la facultate, în timpul programului de înscrieri – pentru înscrierea la facultate.

Taxa anuală de școlaritate (în cazul ocupării unui loc cu taxă) pentru seria 2020-2022 este de 3600 RON.

Share This