Admitere Master 2021

Programele de admitere și mai multe informații despre programele de studiu pot fi găsite pe paginile programelor AICI. Candidații cetățeni non-UE trebuie să urmeze procedura descrisă AICI.

Lista programelor, locurilor, modalităților de admitere și a probelor în sesiunea iulie 2021 poate fi consultată AICI. Pentru masteratul didactic, informațiile de admitere pot fi consultate într-o metodologie separată – AICI.

Lista locurilor rămase disponibile pentru sesiunea septembrie 2021 poate fi consultată AICI. Modalitățile de admitere și probele rămân neschimbate.

Repartizarea finală (buget/taxă) poate fi consultată AICI (buget) și AICI (taxă).

Candidații interesați pot primi mai multe informații pe grupul de Facebook dedicat admiterii (administrat de Asociația Studenților din FLLS – ASLS).

Calendar septembrie 2021

11-15 septembrie – înscrieri – Edgar Quinet, sala 218, program:
11-12 septembrie: 9:00-12:00:
13-15 septembrie: 9:00-14:00.

16-19 septembrie – probe de admitere.

21 septembrie – Rezultatele pot fi consultate AICI.

21 septembrie – confirmări (fizic – sala 218, program 9:00-14:00 sau online, prin e-mail la master@lls.unibuc.ro) – formularul se poate descărca AICI. Toți candidații care doresc să ocupe un loc trebuie să completeze acest formular în perioada indicată, indiferent de poziția în clasament (buget/taxă/așteptare). Doar candidații care au dosarul complet pot confirma online.

Calendar iulie 2021

5-14 iulie – înscrieri (inclusiv pentru Masteratul Didactic) – program luni-vineri 9:00 – 14:00 respectiv sâmbătă-duminică 9:00-12:00, sediul din Edgar Quinet, et. 2, sala 218. 

NUMAI PENTRU MASTERATUL DIDACTIC! 15-18 iulie – înscrieri online. Candidații la acest masterat sunt rugați fie să se prezinte fizic în perioada 5-14 iulie, fie online în perioada 15-18 iulie. Atenție! Candidații care se înscriu online trebuie să aducă dosarul la confirmare, așadar nu vor putea confirma locul online. Pentru înscrierea online, candidații sunt rugați să contacteze comisia la adresa master@lls.unibuc.ro

15-21 iulie – probe de admitere

24 iulie – REZULTATELE POT FI CONSULTATE AICI.

NUMAI PENTRU MASTERATUL DIDACTIC – Comisia de admitere a retras rezultatele din cauza unor vicii de procedură. Rezultatele corecte pot fi consultate AICI.

26-27 iulie – confirmări (fizic – sala 218, program 9:00-14:00 sau online, prin e-mail la master@lls.unibuc.ro) – formularul se poate descărca AICI. Toți candidații care doresc să ocupe un loc trebuie să completeze acest formular în perioada indicată, indiferent de poziția în clasament (buget/taxă/așteptare). Clasamentul se poate modifica de-a lungul lunii August, iar liste finale se vor afișa la sfârșitul lunii Septembrie.

NUMAI PENTRU MASTERATUL DIDACTIC! Candidații la acest masterat sunt rugați fie să confirme fizic în perioada 26-27 iulie, intervalul 9:00-14:00, sala 218, fie online pe 28 iulie. Atenție! Candidații care s-au înscris online trebuie să aducă dosarul la confirmare, așadar nu vor putea confirma locul online.

ATENȚIE! Comisia de admitere și-a încheiat activitatea până la data de 11 septembrie. Pentru eventuale urgențe legate de actele din dosar între 29.07 și 11.09, vă rugăm să transmiteți o solicitare la adresa decanat@lls.unibuc.ro

11 septembrie – listele actualizate în urma confirmărilor pot fi consultate AICI.

Acte necesare

ATENȚIE! Înscrierea se va face fizic, la facultate (sediul Edgar Quinet, et.2, sala 218). În cazuri excepționale, candidații care nu se pot prezenta în intervalul de înscrieri din motive obiective (restricții de călătorie, auto-izolare, carantină etc.), pot contacta comisia de admitere prin e-mail (master@lls.unibuc.ro) pentru a primi instrucțiuni suplimentare.

Taxa se plătește pentru fiecare program.

Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele acte:

 • dosar plic
 • fișă tip de înscriere (se completează la înscriere);
 • diploma de licență în original, copie legalizată sau copie certificată cu originalul sau adeverință de licență pentru promoția 2021*;
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original, copie legalizată sau copie certificată cu originalul;
  • diplomele se aduc în original, dacă au fost emise, cu excepția cazului în care originalul este în evidența unei alte facultăți, caz în care se aduce o copie legalizată și o adeverință în acest sens;
 • documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României eliberat conform legislației în vigoare la momentul întocmirii (dacă este cazul);
 • certificatul de naștere, în copie legalizată sau certificată conform cu originalul;
 • adeverință medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 • trei fotografii 3/4 cm;
 • B.I./C.I./pașaport în copie simplă;
 • chitanță de plată a taxei de înscriere de 250 RON/program la concursul de admitere în conformitate cu taxele aprobate de Senatul Universității din București;
 • (dacă este cazul) certificat de căsătorie, copie legalizată sau copie certificată conform cu originalul.

Orice document prevăzut ca probă de concurs (detalii AICI) se va încărca ONLINE, printr-un formular electronic disponibil AICI (formularul este disponibil până la data de 15 septembrie, ora 15:00, inclusiv pentru Masteratul Didactic). Candidații care nu vor transmite materialele solicitate până la finalul perioadei indicate vor fi considerați absenți la proba respectivă. ATENȚIE! Formularul necesită conectarea la un cont Google/Gmail (dacă nu aveți un asemenea cont, vă puteți face unul, gratuit, aici).

Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din următoarele documente:

 • copii legalizate / certificate conform cu originalul după certificate de deces ale părinților (în  cazul celor orfani de ambii părinți);
 • adeverinţe de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
 • adeverințe din care să rezulte calitatea de personal didactic, în activitate, a susținătorilor legali;
 • copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat sunt scutiți de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învățământul superior.

ATENȚIE! Prin copie conform cu originalul se înțelege prezentarea unei copii simple (xerox) și a originalului documentului respectiv la înscriere. Personalul Facultății de Limbi și Literaturi Străine va verifica autenticitatea copiei care rămâne la dosar, originalul fiind păstrat de candidat.

O persoana poate beneficia de finanțare de la buget pentru un singur program de master. Costurile aferente depășirii duratei învățământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă de către studenți.

*Actele solicitate în original (diplomele de studii / adeverințele care țin locul acestora până la emitere) trebuie depuse la dosar în original pentru toți candidații care doresc să ocupe un loc bugetat. În caz contrar, candidații respectivi nu vor putea confirma decât locuri cu taxă.

Taxe

Taxa de admitere este de 250 RON/program și se achită online (AICI) sau la facultate, în timpul programului de înscrieri – pentru înscrierea la facultate.

Taxa anuală de școlaritate (în cazul ocupării unui loc cu taxă) pentru seria 2021-2023 este de 3600 RON.

Metodologia concursului de admitere la Studii Universitare de Master în Universitatea din București poate fi consultată AICI.

Share This