Admitere Master 2023

TAXE

Taxa de admitere este de 250 RON/program și se achită online (AICI) sau la facultate (în numerar, nefiind posibilă plata cu cardul), în timpul programului de înscrieri.

ATENȚIE! Taxa se plătește pentru fiecare program la care se înscrie candidatul.

Candidații care solicită scutirea de taxă de înscriere la concursul de admitere vor prezenta unul din următoarele documente:

  • cópii legalizate / certificate conform cu originalul după certificatele de deces ale părinților (în cazul celor orfani de ambii părinți)
  • adeverinţe de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie)
  • adeverințe din care să rezulte calitatea de personal didactic, în activitate, a susținătorilor legali

Copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat sunt scutiți de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învățământul superior.

Taxa anuală de școlaritate (în cazul ocupării unui loc cu taxă) pentru seria 2023-2025 este de 4260 RON.