Admitere Master 2022

ADMITERE SEPTEMBRIE 2022

CLASIFICARE FINALĂ BUGET / TAXĂ (sesiuni admitere iulie și septembrie 2022)
Vă rugăm să ne semnalați eventualele inadvertențe la adresa master@lls.unibuc.ro. Succes în noul an universitar!

> 21-22 SEPTEMBRIE – CONFIRMĂRI
• miercuri și joi: 10:00-14:00
• online la adresa master@lls.unibuc.ro (dacă aveți dosarul complet)
Descarcă formular confirmare

> REZULTATE SEPTEMBRIE 2022
REZULTATE ADMITERE 09 2022
REZULTATE ADMITERE 09 2022 CANDIDAȚI DIN STATE TERȚE
REZULTATE ADMITERE 09 2022 CANDIDAȚI ROMÂNI DE PRETUTINDENI

LOCURI SEPTEMBRIE 2022

CALENDAR
> 11 – 15 septembrie – ÎNSCRIERI
> 11 – 19 septembrie – ÎNSCRIERI MASTERAT DIDACTIC

PROGRAM (E. Quinet, sala 218, et. 2)
• luni – duminică: 10:00-14:00
• acces platformă admitere: între 11 și 15 septembrie, orele 16:00; între 11 și 19 septembrie pentru Masteratul Didactic

PASUL 1: PREÎNSCRIERE (ONLINE) – OBLIGATORIE. Preînscrierea se efectuează pe platforma admiterii (vezi instrucțiunile de acces). La preînscriere, se vor încărca pe platformă toate documentele pentru probele de concurs.

PASUL 2: FINALIZAREA ÎNSCRIERII (FIZIC) – OBLIGATORIE. Pentru validarea și finalizarea înscrierii, toți candidații trebuie să depună dosarul fizic până la finalizarea perioadei de înscriere.

În cazuri excepționale, candidații care nu se pot prezenta în intervalul de înscrieri din motive obiective (restricții de călătorie, auto-izolare, carantină etc.), pot contacta comisia de admitere prin e-mail (master@lls.unibuc.ro) pentru a primi instrucțiuni suplimentare.

> 17 – 19 septembrie – PROBE DE ADMITERE
PROGRAMARE PROBE ADMITERE SEPTEMBRIE 2022

CONTACT
master@lls.unibuc.ro

ACTE NECESARE

ATENȚIE! Preînscrierea se efectuează pe platforma admiterii (vezi instrucțiunile de acces), iar pentru validarea înscrierii toți candidații trebuie să depună dosarul fizic până la finalizarea perioadei de înscriere. La preînscriere, se vor încărca obligatoriu pe platformă toate documentele pentru probele de concurs.

În cazuri excepționale, candidații care nu se pot prezenta în intervalul de înscrieri din motive obiective (restricții de călătorie, auto-izolare, carantină etc.), pot contacta comisia de admitere prin e-mail (master@lls.unibuc.ro) pentru a primi instrucțiuni suplimentare.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE
Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele acte:
1. dosar plic;
2. fișă tip de înscriere (se completează la înscriere);
3. diploma de licență în original / adeverință de licență pentru promoția 2022 sau copie legalizată / copie certificată cu originalul, însoțită de o adeverință din care să rezulte unde se află originalul;
4. diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original, copie legalizată sau copie certificată cu originalul;

Diplomele se aduc în original, dacă au fost emise, cu excepția cazului în care originalul este în evidența unei alte facultăți, caz în care se aduce o copie legalizată și o adeverință în acest sens.

5. documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României eliberat conform legislației în vigoare la momentul întocmirii (dacă este cazul);
6. certificatul de naștere, în copie legalizată sau certificată conform cu originalul;
7. adeverință medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
8. trei fotografii 3/4 cm;
9. B.I./C.I./pașaport în copie simplă;
10. chitanță de plată a taxei de înscriere de 250 RON/program la concursul de admitere în conformitate cu taxele aprobate de Senatul Universității din București;
11. (dacă este cazul) certificat de căsătorie, copie legalizată sau copie certificată conform cu originalul.

ATENȚIE! Actele solicitate în original (diplomele de studii / adeverințele care țin locul acestora până la emitere) trebuie depuse la dosar în original pentru toți candidații care doresc să ocupe un loc bugetat. În caz contrar, candidații respectivi nu vor putea confirma decât locuri cu taxă.

DOCUMENTE PROBĂ DE CONCURS
Orice document prevăzut ca probă de concurs (detalii AICI) se va încărca ONLINE la înscrierea pe platforma admiterii. Accesul la platformă este permis până la data de 14 iulie, orele 16:00, iar în cazul Masteratului Didactic, până la data de 17 iulie.

ATENȚIE! Candidații care nu vor transmite materialele solicitate până la finalul perioadei indicate vor fi considerați absenți la proba respectivă.

DOCUMENTE SCUTIRE TAXĂ DE ÎNSCRIERE
Candidații care solicită scutire de taxă de înscriere la concursul de admitere vor prezenta unul din următoarele documente:
• cópii legalizate / certificate conform cu originalul după certificatele de deces ale părinților (în cazul celor orfani de ambii părinți)
• adeverinţe de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie)
• adeverințe din care să rezulte calitatea de personal didactic, în activitate, a susținătorilor legali

Copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat sunt scutiți de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învățământul superior.

ATENȚIE! Prin copie conform cu originalul se înțelege prezentarea unei copii simple (xerox) și a originalului documentului respectiv la înscriere. Personalul Facultății de Limbi și Literaturi Străine va verifica autenticitatea copiei care rămâne la dosar, originalul fiind păstrat de candidat.

TAXE

Taxa de admitere este de 250 RON/program și se achită online (AICI) sau la facultate (în numerar, nefiind posibilă plata cu cardul), în timpul programului de înscrieri.

ATENȚIE! Taxa se plătește pentru fiecare program la care se înscrie candidatul.

Candidații care solicită scutirea de taxă de înscriere la concursul de admitere vor prezenta unul din următoarele documente:

  • cópii legalizate / certificate conform cu originalul după certificatele de deces ale părinților (în cazul celor orfani de ambii părinți)
  • adeverinţe de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie)
  • adeverințe din care să rezulte calitatea de personal didactic, în activitate, a susținătorilor legali

Copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat sunt scutiți de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învățământul superior.

Taxa anuală de școlaritate (în cazul ocupării unui loc cu taxă) pentru seria 2022-2024 este de 3750 RON.

ADMITERE IULIE 2022

Listă programe, modalități de admitere, număr de locuri și PROGRAMARE PROBE (iulie 2022)

REZULTATE IULIE 2022
REZULTATE ADMITERE MASTER
REZULTATE ADMITERE MASTER (CANDIDAȚI DIN STATE TERȚE ALE UE)
REZULTATE RECLASIFICĂRI MASTER

1-30 august – COMPLETĂRI ȘI RETRAGERI DOSARE
Secretariatul Facultății de Limbi și Literaturi Străine (Edgar Quinet, et. 2)
• Luni – Joi: 10:00-12:00
• Vineri: 10:00-11:00

ETAPE ANTERIOARE
5-14 iulie – ÎNSCRIERI (inclusiv pentru Masteratul Didactic), sediul din Edgar Quinet, sala 218 (et. 2).

PROGRAM
• luni – duminică: 10:00-14:00
• acces platformă admitere: până la 14 iulie, orele 16:00 / până la 17 iulie (Masterat Didactic)

CONTACT
master@lls.unibuc.ro

PASUL 1: PREÎNSCRIERE (ONLINE) – OBLIGATORIE. Preînscrierea se efectuează pe platforma admiterii (vezi instrucțiunile de acces). La preînscriere, se vor încărca pe platformă toate documentele pentru probele de concurs.

PASUL 2: FINALIZAREA ÎNSCRIERII (FIZIC) – OBLIGATORIE. Pentru validarea și finalizarea înscrierii, toți candidații trebuie să depună dosarul fizic până la finalizarea perioadei de înscriere.

În cazuri excepționale, candidații care nu se pot prezenta în intervalul de înscrieri din motive obiective (restricții de călătorie, auto-izolare, carantină etc.), pot contacta comisia de admitere prin e-mail (master@lls.unibuc.ro) pentru a primi instrucțiuni suplimentare.

NUMAI PENTRU MASTERATUL DIDACTIC! 15-17 iulie – înscrieri online. Candidații la acest masterat sunt rugați fie să se prezinte fizic în perioada 5-14 iulie, fie online în perioada 15-17 iulie. Atenție! Candidații care se înscriu online trebuie să aducă dosarul la confirmare, așadar nu vor putea confirma locul online. Pentru înscrierea online, candidații sunt rugați să contacteze comisia la adresa master@lls.unibuc.ro.

15-21 iulie – PROBE DE CONCURS
Descarcă programarea pe zile și ore

Probele online se desfășoară pe platforma Google Meet. Candidații vor primi link-ul de conectare cu minimum 24 de ore înainte de începerea probei.

22-25 iulie – CONFIRMĂRI
Descarcă formular confirmare

• 22 și 25 iulie – confirmări fizic (Edgar Quinet, et. 2, sala 218, 10:00-14:00)
• 23 și 24 iulie – confirmări online (formularul se descarcă, se completează în format electronic și se trimite la adresa master@lls.unibuc.ro)

Toți candidații care doresc să ocupe un loc trebuie să completeze și să depună acest formular în perioada indicată, indiferent de poziția în clasament (buget/taxă/așteptare). Doar candidații care au dosarul complet pot confirma online.