Selectează o Pagină

Admitere Masterat 2024

Locuri admitere (buget / taxă) și modalități de admitere (iulie 2024)

Admitere candidați non-UE / Admission for Non-EU candidates

Informații despre programele de masterat ale FLLS Informații despre Masteratul Didactic

Vă invităm să intrați pe grupul de Facebook Zilele Porților Deschise FLLS pentru master unde vor apărea mai multe informații și veți primi răspunsuri la întrebări.

Contact: master@lls.unibuc.ro

ADMITERE IULIE 2024

8 – 14 IULIE: ÎNSCRIERI
Etapa 1 (online)
: preînscriere pe platforma admiterii (vedeți instrucțiunile de acces)
Etapa 2 (fizic): depunerea dosarului la Comisia centrală de admitere (Pitar Moș)

16 – 20 IULIE: PROBE DE CONCURS
Programarea probelor de admitere
Formular contestație probă scrisă

23 IULIE: AFIȘAREA REZULTATELOR INIȚIALE

23 – 25 IULIE: CONFIRMĂRI ȘI RETRAGERI

31 IULIE: AFIȘARE REZULTATE DEFINITIVE

CONTACT
În perioada admiterii, ne puteți contacta la adresa master@lls.unibuc.ro.

ACTE NECESARE

În cazuri excepționale, candidații care nu se pot prezenta în intervalul de înscrieri din motive obiective (restricții de călătorie, auto-izolare, carantină etc.), pot contacta comisia de admitere prin e-mail (master@lls.unibuc.ro) pentru a primi instrucțiuni suplimentare.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE
Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele acte:
1. fișă tip de înscriere (se completează la înscriere);
2. diploma de licență în original / adeverință de licență pentru promoția 2024 sau copie legalizată / copie certificată cu originalul, însoțită de o adeverință din care să rezulte unde se află originalul;
3. diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original, copie legalizată sau copie certificată cu originalul;

Diplomele se aduc în original, dacă au fost emise, cu excepția cazului în care originalul este în evidența unei alte facultăți, caz în care se aduce o copie legalizată și o adeverință în acest sens.

4. documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României eliberat conform legislației în vigoare la momentul întocmirii (dacă este cazul);
5. certificatul de naștere, în copie legalizată sau certificată conform cu originalul;
6. adeverință medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează (valabilitate 30 de zile);
7. trei fotografii 3/4 cm;
8. B.I./C.I./pașaport în copie simplă;
9. chitanță de plată a taxei de înscriere de 250 RON/program la concursul de admitere în conformitate cu taxele aprobate de Senatul Universității din București;
10. (dacă este cazul) certificat de căsătorie, copie legalizată sau copie certificată conform cu originalul;
11. (dacă este cazul) declarație pe proprie răspundere dacă anterior candidatul a absolvit un program de masterat la buget.

ATENȚIE! Actele solicitate în original (diplomele de studii / adeverințele care țin locul acestora până la emitere) trebuie depuse la dosar în original pentru toți candidații care doresc să ocupe un loc bugetat. În caz contrar, candidații respectivi nu vor putea confirma decât locuri cu taxă.

DOCUMENTE PROBĂ DE CONCURS
Orice document prevăzut ca probă de concurs (detalii AICI) se va încărca ONLINE la înscrierea pe platforma admiterii. Accesul la platformă este permis până la data de 14 iulie, ora 16:00.

ATENȚIE! Candidații care nu vor transmite materialele solicitate până la finalul perioadei indicate vor fi considerați absenți la proba respectivă.

DOCUMENTE SCUTIRE TAXĂ DE ÎNSCRIERE
Candidații care solicită scutire de taxă de înscriere la concursul de admitere vor prezenta unul din următoarele documente:
• cópii legalizate / certificate conform cu originalul după certificatele de deces ale părinților
• adeverinţe de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie)
• adeverințe din care să rezulte calitatea de personal didactic, în activitate, a susținătorilor legali

Copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat sunt scutiți de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învățământul superior.

ATENȚIE! Prin copie conform cu originalul se înțelege prezentarea unei copii simple (xerox) și a originalului documentului respectiv la înscriere. Personalul Facultății de Limbi și Literaturi Străine va verifica autenticitatea copiei care rămâne la dosar, originalul fiind păstrat de candidat.

TAXE

Taxa de admitere este de 250 RON/program și se achită online (AICI) sau la facultate (în numerar, nefiind posibilă plata cu cardul), în timpul programului de înscrieri.

Candidații etnici sunt scutiți de taxa de înscriere, conform OM 4107/2018.

ATENȚIE! Taxa se plătește pentru fiecare program la care se înscrie candidatul.

Candidații care solicită scutirea de taxă de înscriere la concursul de admitere vor prezenta unul din următoarele documente:

  • cópii legalizate / certificate conform cu originalul după certificatele de deces ale părinților
  • adeverinţe de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie)
  • adeverințe din care să rezulte calitatea de personal didactic, în activitate, a susținătorilor legali

Copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat sunt scutiți de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învățământul superior.

Taxa anuală de școlaritate (în cazul ocupării unui loc cu taxă) pentru seria 2024-2024 este de 5000 RON. Cuantumul se indexează anual în raport cu rata inflației.

Zilele Porților Deschise 2024

Facultatea își va deschide porțile în spațiul virtual în intervalul 15-25 aprilie 2024, în formatul unor webinare pentru fiecare program, organizate în parteneriat cu Asociația Studenților din Facultatea de Limbi și Literaturi Străine (ASLS).

Vă așteptăm și pe grupul de Facebook dedicat Zilelor Porților Deschise.

Vă rugăm să completați formularul de înscriere și veți primi linkul prin e-mail. Calendarul prezentărilor: