Selectează o Pagină

Planificare examene 2023/2024 sem 1

ATENȚIE! Studenții care au susținut examene din anul academic anterior (a treia examinare) trebuie să plătească taxa (50 de lei/examinare) și să trimită dovada plății! Planificarea examenelor poate fi consultată mai jos: ANUL I; ANUL II; ANUL III; Traducere și...

Decontări STB – noiembrie 2023

Începând cu anul universitar 2023-2024, a fost aprobată o nouă procedură pentru decontarea abonamentelor STB la nivel de Universitate. Așadar: Solicitările pentru decont se vor depune în perioada 20, 21, 22 noiembrie; Sumele vor fi virate în cont după procesarea...

Concurs – Creație Video

Catedra de coreeană lansează concursul de creație video, cu premii acordate din proiectul de grant AKS-2021-INC-2230004, deschis tuturor studenților, masteranzilor și doctoranzilor de la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine. Videourile trebuie trimise către...

Concurs – Recenzie de carte

Catedra de coreeană lansează concursul de recenzie de carte, cu premii acordate din proiectul de grant AKS-2021-INC-2230004, deschis tuturor studenților, masteranzilor și doctoranzilor de la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine. Recenziile de carte trebuie...

Burse 2023/2024

Documente necesare I. Pentru bursele de performanță nu este necesară cererea de solicitare a bursei, se vor depune declarația de acceptare și extrasul de cont, doar după publicarea mediilor minime, în perioada 5 – 12 decembrie 2023. II. În cazul burselor...

BIPs CIVIS – Call for proposals

S-a lansat zilele acestea noul apel pentru propuneri de proiecte de tip BIP în CIVIS. Pentru a identifica toate oportunitățile de aplicare și a răspunde posibilelor neclarități, toți profesorii facultății noastre sunt invitați la o întâlnire miercuri, 1...

Ceremonia de Deschidere a anului universitar 2023-2024

Pe 02 octombrie 2023, am avut plăcerea să urăm un călduros bun venit studenților din anul 1 la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, în cadrul Ceremoniei de Deschidere a noului an universitar.   La ceremonie au participat rectorul Universității din...

Alegeri studenţeşti 2023

Alegerile vor avea loc după cum urmează: Depunerea candidaturilor – 02-06 octombrie (pentru reprezentanții în Consiliul FLLS, Senatul UB și președintele ASLS) Depunerea candidaturilor se face exclusiv online, printr-un mail trimis la adresa alegeri@asls.ro;...

Începerea anului universitar 2023

ATENȚIE! În această pagină veți găsi informații referitoare la desfășurarea anului universitar și a procedurilor care țin de începerea anului și înmatriculare. Această pagină va fi actualizată imediat ce vor fi disponibile noi informații (orar, burse, înscriere sport,...

Reclasificarea buget/taxă pentru anii în curs 2023

IMPORTANT – Biroul Executiv al Facultății a decis că promovarea studenților din anul I de studii în anul al II-lea se face în baza acumulării a 30 de credite rezultate în urma examenelor / evaluărilor la disciplinele din planul de învățământ cu regim de...

Orare 2023/2024 – sem 1

ORAR 2023/2024, SEMESTRUL I Cursurile au loc în sediile FLLS din Palatul Universității din București (intrarea din str. Edgar Quinet, comună cu Facultatea de Litere), din str. Pitar Moș nr.7-13, din str. Transilvaniei nr. 6 (Institutul Confucius), în sediul Facultății...

Cercul de Filologie Clasică

Secția de Filologie Clasică oferă lecții gratuite de limbă greacă veche și limbă latină elevilor de gimnaziu și liceu. Orele se vor desfășura la asediul Facultății de Limbi și Literaturi Străine, sediul de pe str. Edgar Quinet 5-7, etaj 3, sala 326.  Pentru elevii...

Noutăți CIVIS 2023

A început campania de toamnă a Cursurilor Hibride Intensive CIVIS – BIPs! Studenții UB, invitați să se înscrie la prima sesiune, deschisă până pe 30 septembrie 2023! E vorba despre cinci cursuri, din zona de științe sociale și umaniste. Vor urma și mai multe, puteți...

IN MEMORIAM – prof. univ. emerit dr. George Guțu (1944-2023)

Departamentul de Limbi și Literaturi Germanice anunță cu profundă mâhnire încetarea din viață a celui care a fost prof. dr. George Guțu, figură marcantă a germanisticii postbelice și unul din cei mai titrați specialiști în literatura de expresie germană din România....

Cazări 2023

Etapa a treia Comisia de cazare a FLLS și-a încheiat activitatea. Informații despre etapa a treia (re-redistribuiri) pot fi găsite pe paginile Direcției Cămine-Cantine, AICI și AICI. Facultatea de Limbi și Literaturi Străine NU este implicată în etapa a treia și nu...

Ceremonia de Absolvire FLLS 2023

Pe data de 22 iunie 2023 a avut loc Ceremonia de Absolvire a anilor terminali de la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, marcând astfel încheierea unei etape semnificative în viața absolvenților noștri. Sala a fost plină atât cu absolvenții facultății, care au...

Planificare examene septembrie 2023

Contestațiile pentru anii I și II licență și anul I master se vor depune în zilele de 20.09 și 21.09 prin e-mail secretarei de an sau fizic în timpul programului cu publicul. Studenții sunt rugați să-și verifice notele în carnetul electronic la începutul săptămânii...

Decontări STB – iunie 2023

Începând cu anul universitar 2022-2023, a fost aprobată o nouă procedură pentru decontarea abonamentelor STB la nivel de Universitate. Așadar: Solicitările pentru decont se vor depune (orientativ) în perioada 1-14 a fiecărei luni (programul exact va fi anunțat lunar);...

AICED-24 – Theoretical and Applied Linguistics section

THE 24th ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE ENGLISH DEPARTMENTUNIVERSITY OF BUCHARESTTHEORETICAL AND APPLIED LINGUISTICS SECTION The English Department of the University of Bucharest will hold its 24th Annual Conference from 9 to 11 June, 2023. The conference will...