Decontări STB – octombrie 2020

Decontările pentru STB vor avea loc după cum urmează: joi, 22 octombrie, program 10:00-14:00; vineri, 23 octombrie, program 9:00-12:00; luni, 26 octombrie, program 10:00-14:00; marți, 27 octombrie, program 10:00-14:00. Pentru decontări se vor preda următoarele: copie...

Burse 2020/2021

Calendarul pentru acordarea burselor în 2020 poate fi consultat AICI. Dosarele pentru burse sociale* vor fi depuse în intervalul stabilit (19 octombrie – 29 octombrie), prin email, la secretara de an (detalii AICI). Vă rugăm să trimiteți toate actele* în același...

Alegeri studenţeşti 2020

Alegerile vor avea loc după cum urmează: Depunerea candidaturilor – 11-15 octombrie (pentru reprezentanții în Consiliul FLLS, Senatul UB și președintele ASLS) Depunerea candidaturilor se face exclusiv online, printr-un mail trimis la adresa alegeri@asls.ro;...

Orare 2020/2021 – sem 1

ATENȚIE! Activitatea didactică din FLLS se desfășoară conform deciziei Consiliului FLLS, care poate fi consultată AICI. Orarele pentru semestrul 1, 2020-2021, pot fi găsite aici: Săptămânile anului universitar 2020/2021 (pare/impare) – săptămâna 5-10 octombrie...

Începerea anului universitar 2020

ATENȚIE! În această pagină veți găsi informații referitoare la desfășurarea anului universitar și a procedurilor care țin de începerea anului și înmatriculare. Această pagină va fi actualizată imediat ce vor fi disponibile noi informații (orar, burse, înscriere sport,...

Planificare examene septembrie 2020

ATENȚIE! Consiliul Facultății de Limbi şi Literaturi Străine a aprobat Procedura – cadru privind evaluarea la sfârșitul semestrului al II-lea al anului universitar 2019-2020 (AICI), în conformitate cu care se vor desfășura examenele din sesiunea septembrie 2020, în...

Ridicare burse – iulie și burse ocazionale

Universitatea din București a stabilit ridicarea burselor pentru luna iunie și burselor ocazionale din semestrul 2 pentru studenții care nu au depus contul IBAN după cum urmează: marți, 14 iulie, program 10:00-15:00; miercuri, 15 iulie, program 10:00-15:00; joi, 16...

Programări admitere licență – iulie 2020

Deși toate intervalele pentru programare au fost ocupate, toți candidații care doresc să se înscrie vor fi primiți în clădire. Programul de lucru va fi extins dacă va fi cazul. Prioritate vor avea, desigur, persoanele cu programare. Pentru înscriere NU este...

Decontări STB – iunie 2020

Decontările pentru STB vor avea loc după cum urmează: miercuri, 24 iunie, program 11:00-15:00; joi, 25 iunie, program 11:00-15:00; vineri, 26 iunie, program 9:00-12:00; Pentru decontări se vor preda următoarele: copie card STB nominal (portofel electronic); chitanța...

Cazări 2020

Etapa a treia Comisia de cazare a FLLS și-a încheiat activitatea. Informații despre etapa a treia (re-redistribuiri) pot fi găsite AICI. Facultatea de Limbi și Literaturi Străine NU este implicată în etapa a treia și nu poate oferi informații suplimentare. Cazări -...

Ridicare burse – iunie 2020

Universitatea din București a stabilit ridicarea burselor pentru studenții care nu au depus contul IBAN după cum urmează: marți, 16 iunie, program 9:00-11:00; miercuri, 17 iunie, program 9:00-11:00; Important: Ridicarea burselor se va face la casieria din Pitar Moș...

Sesiunea studenților germaniști

În data de 2 iunie a.c. are loc sesiunea de comunicări științifice a studenților germaniști, în forma de acum consacrată în acest semestru, și anume cea a videoconferințelor. Studenți de la toate cele trei cicluri de studii prezintă teme de literatură și cultură...

Ridicare burse – mai 2020

Universitatea din București a stabilit ridicarea burselor pentru studenții care nu au depus contul IBAN după cum urmează: marți, 19 mai, program 9:00-11:00; miercuri, 20 mai, program 9:00-11:00; Important: Ridicarea burselor se va face la casieria din Pitar Moș...

Burse sociale ocazionale sem 2 2019/2020

DEPUNEREA DOSARELOR PENTRU BURSELE OCAZIONALE SE POATE FACE ÎN PERIOADA 11-12.05.2020, ASTFEL: Dosarele vor cuprinde aceleași acte ca și dosarele de bursă socială lunară (detalii AICI). Cererea poate fi descărcată AICI, declarația pe proprie răspundere poate fi...

Licenţă şi disertaţie – iunie 2020

Ridicare adeverințe de licență Adeverințele de licență și disertație pentru toate specializările și programele de studiu pot fi ridicate astăzi (9.07) între orele 12:30 și 15:30, vineri (10.07) între orele 10:00 și 12:00, luni (13.07) între orele 9:30-12:30 și...

Planificare examene 2019/2020 sem 2

ATENȚIE! Consiliul Facultății de Limbi şi Literaturi Străine a aprobat Procedura – cadru privind evaluarea la sfârșitul semestrului al II-lea al anului universitar 2019-2020 (AICI), în conformitate cu care se vor desfășura examenele din sesiunea mai-iunie 2020,...