Decontări STB – februarie 2023

Începând cu anul universitar 2022-2023, a fost aprobată o nouă procedură pentru decontarea abonamentelor STB la nivel de Universitate. Așadar: Solicitările pentru decont se vor depune (orientativ) în perioada 1-14 a fiecărei luni (programul exact va fi anunțat lunar);...

CIVIS Tandem and Language Cafes spring 2023

CIVIS Tandem language exchange Students and staff at CIVIS universities are welcome to sign up for our Tandem program, and be matched with a suitable language buddy from any of the CIVIS universities. More information, including a link to the registration form, can be...

In memoriam Octavian Roske

Cornel Octavian Roske 4 ianuarie 1956—14 ianuarie 2023 Mult prea devreme, a plecat dintre noi Octavian Roske, Directorul Departamentului de Limba şi Literatura Engleză al Universității din București [2008-2021], cercetător științific gradul I la Institutul Național...

Decontări STB – ianuarie 2023

Începând cu anul universitar 2022-2023, a fost aprobată o nouă procedură pentru decontarea abonamentelor STB la nivel de Universitate. Așadar: Solicitările pentru decont se vor depune (orientativ) în perioada 1-14 a fiecărei luni (programul exact va fi anunțat lunar);...

Evaluarea Activității Didactice de către Studenți

Evaluarea activității didactice de către studenți (EADS) este mecanismul de asigurare a calității învățământului care preia feedback anonim pentru activitatea didactică din partea studenților. Formularul prin care studenții au ocazia să-și evalueze profesorii este...

Concurs de creație video

Catedra de coreeană lansează concursul de creație video, cu premii acordate din proiectul de grant AKS-2021-INC-2230004, deschis tuturor studenților, masteranzilor și doctoranzilor de la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine. Videoul poate fi realizat în limbile...