Comisii

Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității

Președinte: Decan, conf. dr. Laura Sitaru
Responsabil comisie: conf. dr. Mugur Zlotea
Membri:
Conf. dr. Oana Balaş, prodecan
Lect. dr. Anca Bercaru
Conf. dr. Sorana Corneanu
Lect. dr. Adriana Dănilă
Lect. dr. Anca Dinu
Student Iuliana Ghiga

Comisiile Consiliului Facultății de Limbi și Literaturi Străine

Comisia de Cercetare Științifică:

Președinte: Prof. dr. Ileana Mihăilă
Vicepreședinte: Prof. dr. Ioana Costa
Membri:
conf. dr. habil. Alina Tigău

Lect. dr. Dușița Ristin
Lect. dr. Claudia Vlad
Student doctorand Andrei Călinoaia

Comisia de Integritate Academică:

Președinte: Conf. dr. Octavian Roske
Vicepreședinte: Prof. dr. Axinia Crasovschi
Membri:
Prof. dr. Mianda Cioba
Prof. dr. Horațiu Decuble
Student Daniela Zărnoianu

Comisia de Resurse:

Președinte: prof. dr. Bogdan Ștefănescu
Vicepreședinte: Conf. dr. Roxana Utale
Membri:
Prof. dr. Madeea Axinciuc

Asist. dr. Irina Bocianu
Student Ilinca Iacob
Student Octavian Sauciuc

Comisia de Regulamente:

Președinte: Prof. dr. Luminița Munteanu
Vicepreședinte: Conf. dr. Dan Mateescu
Membri:
Conf. dr. Laura Sitaru
Conf. dr. Marina Păunescu
Conf. dr. Dragoș Ivana
Conf. dr. Mihail Enăchescu
Student Oana Ghiță

Comisia de Relații Internaționale:

Președinte: Conf. Maria Irod
Vicepreședinte: Lect. dr. Reka Pupp
Membri:
Conf. dr. Ileana-Maria Ratcu
Conf. dr. Raluca Andreescu
Student George Ilinca
Stundent Ioana Coropcianu

 

Comisia de Studii:

Președinte: Prof. dr. Lidia Cotea
Vicepreședinte: Conf. dr. Daria Protopopescu
Membri:
Conf. dr. Oana Balaș (membru invitat)
Lect. dr. Aliona Bivolaru
Student Andra Iosif
Student Iuliana Ghiga

Share This