Comisii

Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității

Președinte: Decan, conf. dr. Laura Sitaru;
Responsabil comisie: conf. dr. Mugur Zlotea;
Membri:
Conf. dr. Oana Balaş, prodecan
Lect. dr. Anca Bercaru
Conf. dr. Sorana Corneanu
Lect. dr. Adriana Dănilă
Lect. dr. Anca Dinu
Student Andreea Gavriloiu.

Comisiile Consiliului Facultății de Limbi și Literaturi Străine

Comisia de Cercetare Științifică:

Președinte: Prof. dr. Ileana Mihăilă;
Vicepreședinte: Prof. dr. Ioana Costa;
Membri:
Lect. dr. Dușița Ristin;
Lect. dr. Claudia Vlad;
Student Monica Mustățea

Comisia de Integritate Academică:

Președinte: Conf. dr. Octavian Roske;
Vicepreședinte: Prof. dr. Axinia Crasovschi;
Membri:
Prof. dr. Mianda Cioba;
Prof. dr. Horațiu Decuble;
Student Ruxandra Ionescu

Comisia de Resurse:

Președinte: prof. dr. Bogdan Ștefănescu;
Vicepreședinte: Conf. dr. Roxana Utale;
Membri:
Asist. dr. Irina Bocianu;
Student Ilinca Iacob

Comisia de Regulamente:

Președinte: Prof. dr. Luminița Munteanu;
Vicepreședinte: Conf. dr. Dan Mateescu;
Membri:
Conf. dr. Marina Păunescu;
Conf. dr. Dragoș Ivana;
Prof. dr. Madeea Axinciuc;
Student Anemona Brează

Comisia de Relații Internaționale:

Președinte: conf. dr. Alina Tigău;
Vicepreședinte: Lect. dr. Reka Pupp;
Membri:
Conf. dr. Maria Irod;
Student Andrei Burlacu. 

Comisia de Studii:

Președinte: Prof. dr. Lidia Cotea;
Vicepreședinte: Conf. dr. Daria Protopopescu;
Membri:
Conf. dr. Laura Sitaru;
Lect. dr. Mihail Enăchescu;
Student Ioana Spoială
Student Andreea Putineanu

Share This