Comisii

Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității

Președinte: Decan, conf. dr. Laura Sitaru
Responsabil comisie: conf. dr. Mugur Zlotea
Membri:
Conf. dr. Oana Balaş, prodecan
Lect. dr. Anca Bercaru
Conf. dr. Sorana Corneanu
Lect. dr. Adriana Dănilă
Lect. dr. Anca Dinu
Student Andreea Gavriloiu

Comisiile Consiliului Facultății de Limbi și Literaturi Străine

Comisia de Cercetare Științifică:

Președinte: Prof. dr. Ileana Mihăilă
Vicepreședinte: Prof. dr. Ioana Costa
Membri:
Lect. dr. Dușița Ristin
Lect. dr. Claudia Vlad
Student Monica Mustățea

Comisia de Integritate Academică:

Președinte: Conf. dr. Octavian Roske
Vicepreședinte: Prof. dr. Axinia Crasovschi
Membri:
Prof. dr. Mianda Cioba
Prof. dr. Horațiu Decuble
Student Ruxandra Ionescu

Comisia de Resurse:

Președinte: prof. dr. Bogdan Ștefănescu
Vicepreședinte: Conf. dr. Roxana Utale
Membri:
Asist. dr. Irina Bocianu
Student Ilinca Iacob

Comisia de Regulamente:

Președinte: Prof. dr. Luminița Munteanu
Vicepreședinte: Conf. dr. Dan Mateescu
Membri:
Conf. dr. Marina Păunescu
Conf. dr. Dragoș Ivana
Prof. dr. Madeea Axinciuc
Student Anemona Brează

Comisia de Relații Internaționale:

Președinte: conf. dr. Alina Tigău
Vicepreședinte: Lect. dr. Reka Pupp
Membri:
Conf. dr. Maria Irod
Student Andrei Burlacu

Comisia de Studii:

Președinte: Prof. dr. Lidia Cotea
Vicepreședinte: Conf. dr. Daria Protopopescu
Membri:
Conf. dr. Laura Sitaru
Lect. dr. Mihail Enăchescu
Student Ioana Spoială
Student Andreea Putineanu

Share This