Selectează o Pagină

Conferinţe

Workshop “The syntax and the semantics of manner of speaking verbs”

Workshop “The syntax and the semantics of manner of speaking verbs” will take place online on May 28, 2021.
Organizer: Irina Stoica, University of Bucharest

The workshop aims at bringing into discussion recent theoretical and experimental research in the syntax and semantics of manner of speaking verbs, both in English and across languages.

Keynote speaker:
Carlos de Cuba (Kingsborough Community College)

Important Dates: 
– Deadline for abstract submission: April 25, 2021
– Notification of acceptance May 9, 2021 
– Workshop: May 28, 2021

Workshop e-mail address: mosverbs2021@lls.unibuc.ro

Workshop page: https://lls.unibuc.ro//2021/workshop-the-syntax-and-the-semantics-of-manner-of-speaking-verbs/

Sesiunea de comunicări științifice a cadrelor didactice din Facultatea de Limbi și Literaturi Străine 20 și 21 noiembrie 2020

În perioada 20-21 noiembrie 2020, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine va organiza, online, Sesiunea anuală de comunicări științifice a cadrelor didacticemanifestare ce se adresează deopotrivă cadrelor didactice, doctoranzilor și cercetătorilor independenți.

Pentru detalii, vizitați pagina conferinței: https://lls.unibuc.ro//2020/sesiunea-de-comunicari-stiintifice-a-cadrelor-didactice-2020/.

International Symposium Terminology & Translation: Terms of Environment / Environment of Terms // Colloque International « Terminologie(s) et traduction. Les termes de l’environnement et l’environnement des termes » 13-14 Nov 2017
Commission of Balkan Linguistics at the International Committee of Slavists 21-24 Sept 2017
Commission of Balkan Linguistics at the International Committee of Slavists, Bucharest, Romania, September 21st (arrival date), and Sunday, September 24th (departure day) 2017. The debates will focus on Bilingual contacts and toponomastics in the Balkans.
It is organised by the Department of Russian and Slavic Philology within the Days of Slavic Cultures.

For further information please contact the organiser, Sorin Paliga, PhD, Assoc. Prof.
sorin[dot]paliga[at]lls.unibuc.ro
sorin[dot]paliga[at]gmail.com

Sesiunea de comunicări științifice a studenților din Facultatea de Limbi și Literaturi Străine - 6 mai 2017
Detalii despre sesiunea de comunicări – AICI
SHAKESPEARE AND IONESCO. DRAMA AS DIFFERENCE April 7th/8th 2017
Departamentul de Engleză al Facultății de Limbi și Literaturi Străine și Departamentul de Studii Literare al Facultății de Litere Au plăcerea să vă invite la conferința studențească. Detalii privind participarea în documentele alăturate.

Afișul conferinței
Apel la contribuții
Norme de redactare

The English Departament (Faculty of Foreign Languages and Literatures) and The Departament of Literary Studies (Faculty of Letters) Are pleased to announce our student conference. Please find participating details attached.

Conference poster
Call for papers
Editing standards

Sesiunea de comunicări științifice a cadrelor didactice din Facultatea de Limbi și Literaturi Străine - 11 iunie 2016

APEL LA CONTRIBUŢII

ISTORII ALE MĂRII ŞI ALE USCATULUI. ÎNTÂLNIRI CULTURALE

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii din Bucureşti,

11 iunie 2016

Conferința NU va mai avea loc, din lipsă de participanți. Lucrările trimise urmează să fie publicate într-un volum.

Cadrul şi obiectivele conferinţei:

Toposurile existenţei sale, întinsul apelor sau cel al uscatului, au stat dintotdeauna în centrul interesului omului, fiinţă zămislită de mare şi condamnată la sau recompensată cu viaţa pe uscat. La început agricultor sau vânător, mai apoi explorator sau simplu călător, el şi-a consolidat supremaţia pe planetă controlând vastele întinderi de care se lega însăşi viaţa lui. Era firesc, aşadar, ca, de la primele însemnări despre el şi civilizaţia sa – desene rupestre, tăbliţe de lut sau papirusuri – să dorească să le comunice celorlalţi descoperirile sale de teritorii propice sau duşmănoase, să le descrie sau să viseze la forma lor îmbunătăţită. Când curiozitatea sau nevoia l-au mânat să îşi abandoneze locurile natale, şi-a exprimat uimirea pentru minunăţiile pe care le întâlnea în drumul său, făcea din consemnarea cât mai precisă a noilor experienţe unul dintre scopurile principale. Iar de la drumul real la cel imaginar, de la minunile tangibile ale călătoriilor sale la cele ficţionale mai era un singur pas, şi, indiferent de regiunea geografică şi de limba căreia i-au fost încredinţate experienţele legate de mări şi ţinuturi, ele au reprezentat o continuitate a tuturor civilizaţiilor.

Având în vedere complexitatea acestei reflecţii, ne propunem să o discutăm din perspectivă literară, lingvistică sau culturală. Manifestarea se adresează cadrelor didactice şi doctoranzilor.

Lucrările vor fi susţinute în română, dar redactarea finală poate fi făcută în română, engleză, franceză, germană, rusă, italiană sau spaniolă.

Rezumatele, redactate în engleză şi a căror lungime nu va depăşi 250 de cuvinte, vor fi trimise prin formularul de înscriere.

 

Calendarul manifestării:

Termen-limită pentru trimiterea rezumatului: 15 aprilie 2016; Formular înscriere – AICI;

Acceptarea/neacceptarea comunicării: 20 aprilie 2016;

Termen-limită pentru trimiterea lucrării finale: 1 iunie 2016.

Lucrările selectate în urma unui proces de peer-review vor fi publicate într-un volum colectiv la Editura Universităţii din Bucureşti.

 

Comitetul de organizare:

Conf.dr. Roxana Utale

Lect.dr. Duşiţa Ristin

Lect.dr Daniela Bordea

Lect.dr. Theodor Georgescu

Lect.dr. Anamaria Gebăilă

Lect.dr. Cristina Dogaru

Lect. dr. Sabina Popârlan

 

Comitetul ştiinţific:

Prof.dr. Liviu Franga

Prof. dr. Ileana Mihăilă

Prof.dr. Mădălina Nicolaescu

Prof.dr Ioana Costa

Prof.dr. Oana Sălişteanu

Prof. dr. Luminita Munteanu

Conf. dr. Mihaela Zaharia

Con.dr. Mihai Nistor

Conferința anuală a Departamentului de Engleză (ACED 18) - 2-4 iunie 2016
Mai multe informații pe site-ul conferinței și pe site-ul Departamentului de Engleză, secțiunea conferințe.
Sesiunea de comunicări științifice a studenților din Facultatea de Limbi și Literaturi Străine - 14 mai 2016

A fost publicat programul sesiunii de comunicări științifice a studenților (SCSS) din 14 mai 2016 – AICI.

APEL LA CONTRIBUŢII

SESIUNEA DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE A STUDENŢILOR DIN FACULTATEA DE LIMBI ŞI LITERATURI STRĂINE A UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI,

14 MAI 2016

 

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii din Bucureşti lansează invitaţia la sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice studenţeşti. Sunt aşteptate lucrări pe teme de literatură, lingvistică, studii culturale, din toate spaţiile culturale studiate în Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine. Manifestarea se adresează studenţilor de la programele de licenţă şi masterat.

Prezentarea orală a lucrărilor va fi făcută în română şi va putea fi însoţit de prezentare PPT. În vederea publicării, textul va putea fi redactat într-una din următoarele limbi: română, engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă.

Calendarul manifestării:

14 aprilie 2016 – înscrierea prin formular (AICI);

22 aprilie 2016 – confirmarea acceptării;

10 mai 2016 – trimiterea lucrării in extenso.

Nu va fi percepută o taxă de participare. Participarea la această manifestare va fi recunoscută printr-o adeverinţă de practică profesională intramurală într-un cuantum de 15 ore.

Lucrările selectate vor fi publicate într-un volum de Acta la Editura Universităţii din Bucureşti.

 

Comitetul de organizare:

Conf.dr. Roxana Utale

Asisit.dr. Margareta Scirschi-Lăudat

Lect.dr. Duşiţa Ristina

Lect.dr. Daniela Bordea

Lect.dr. Melania Stancu

Lect.dr. Vlad Cucu-Oancea

Asist. dr. Cristina Ciovârnache

 

Comitetul ştiinţific:

Prof.dr Ileana Mihăilă

Prof.dr. Mădălina Nicolaescu

Prof.dr. Dan Dobre

Prof.dr. Coman Lupu

Conf.dr. Sonia Berbinschi

Conf.dr. Tudor Dinu

Conf.dr. Hermine Fierbinţeanu

Conf. dr. Ruxandra Raianu

Colloque international « Iles réelles, îles fictionnelles » 18-19 avril 2016

Colloque international « Iles réelles, îles fictionnelles »
18-19 avril 2016
Villa Noël (6, rue Emile Zola, Bucarest)

Broșura colocviului poate fi consultată AICI.