Selectează o Pagină

Conferința Internațională FLLS

Conferința Internațională Anuală a Facultății de Limbi și Literaturi Străine 25-26 noiembrie 2022

Conferința Internațională Anuală a Facultății de Limbi și Literaturi Străine 25-26 noiembrie 2022

Conferința Internațională Anuală a Facultății de Limbi și Literaturi Străine se organizează la finele lunii noiembrie, și se adresează deopotrivă cadrelor didactice, doctoranzilor și cercetătorilor independenți. Pot fi propuse teme din domeniile filologie sau studii culturale, care se pot înscrie în următoarele direcții de cercetare: achiziția limbii, învățarea unei limbi străine, lingvistică teoretică, lingvistică istorică, tipologie lingvistică, sociolingvistică, traductologie, analiza discursului, teoria și istoria literaturii, literatură comparată, studii culturale, istoria cărții și a lecturii, teoriile receptării și hermeneutică, critică textuală și editare critică,  critică feministă, postmodernitate și postumanism.

Conferința Internațională Anuală a Facultății de Limbi și Literaturi Străine

25-26 noiembrie 2022

 În perioada 25-26 noiembrie 2022, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine va organiza, în format hibrid, Conferința Internațională Anuală a FLLS, manifestare ce se adresează deopotrivă cadrelor didactice, doctoranzilor și cercetătorilor independenți.

Secțiuni:

Sesiunea va cuprinde două secțiuni principale, una de lingvistică și alta de literatură și studii culturale, iar lucrările propuse se pot înscrie în oricare dintre următoarele direcții de cercetare: achiziția limbii, învățarea unei limbi străine, lingvistică teoretică, lingvistică istorică, tipologie lingvistică, sociolingvistică, traductologie, lexicologie, terminologie, analiza discursului, teoria și istoria literaturii, literatură comparată, studii culturale, istoria cărții și a lecturii, teoriile receptării și hermeneutică, critică textuală și editare critică, critică feministă, postmodernitate și postumanism etc.

La cele două secțiuni principale se pot adăuga o serie de ateliere tematice organizate la propunerea colegilor din Facultatea de Limbi și Literaturi Străine și sub coordonarea acestora.

Vorbitori invitați:

Laurence Rouane (Universitatea Complutense)

Olga Gălătanu (Universitatea din Nantes)

Dana Nelson (Vanderbilt University, USA)

Maxim Shadurski (Universitatea Siedlce, Polonia)

Cătălin Ghiță (Universitatea din Craiova)

 Repere importante:

  • Pentru înscrierea la secțiunile principale ale conferinței sau la oricare dintre atelierele tematice, cei interesați sunt rugați să trimită până la data de 01.11.2022 o prezentare de maximum 2 pagini[1], care să includă și bibliografia, la adresa conferinței: cercetare@lls.unibuc.ro. (Se va specifica pentru care dintre secțiuni/ateliere se face propunerea).
  • Colegii care doresc să organizeze ateliere tematice în cadrul Sesiunii de Comunicări sunt rugați să trimită o propunere în acest sens până pe data de 01.07.2022 20.09.2022, incluzând tema propusă, o scurtă justificare privind relevanța științifică, eventualii vorbitori invitați (maximum 1 pagină).
  • Calendar:

 

Secțiunile principale Ateliere tematice

12.05 – 01.11.2022 înscrierea la secțiunile principale

01.11.2022 – 15.11.2022 evaluarea rezumatelor

15.11.2022 comunicarea acceptului/respingerii lucrării

20.11.2022 publicarea programului pe pagina web a FLLS

25 – 26.11.2022 sesiunea de comunicări

Etapa 1: 12.05.2022 – 01.07.2022 20.09.2022

12.05.2022 – 01.07.2022 20.09.2022: primirea propunerilor pentru ateliere tematice

Etapa 2: 01.07.2022 20.09.2022 – 01.11.2022

01.07.2022 20.09.2022 – 01.11.2022 înscrierea la atelierele tematice

01.11.2022 – 15.11.2022 evaluarea rezumatelor

15.11.2022 comunicarea acceptului/respingerii lucrării

20.11.2022 publicarea programului pe pagina web a FLLS

25 – 26.11.2022 sesiunea de comunicări

  • Lucrările vor fi prezentate în limbă română, cu mențiunea că la secțiunile și atelierele unde vor exista vorbitori invitați și participanți din alte țări se va putea folosi o limbă de circulație internațională.
  • O selecție a lucrărilor prezentate în cadrul conferinței va fi publicată în Analele UB – Limbi și Literaturi Străine (http://lls.unibuc.ro/publicatii/analele-ub-limbi-si-literaturi-straine/).
  • Taxa de conferință de 100 lei (cadre didactice)/ 50 lei doctoranzi se va achita în contul asociației Alumni FLLS. Detaliile bancare vor fi furnizate autorilor odată cu răspunsul de acceptare a lucrării.

[1] 12 Times New Roman, un rând distanță, justified

Cum traducem un text medieval
(organizat de Alexandra Ilina)

Dictionaries and prescriptions
(organizat de Ruxandra Vișan)

Iconografie, principii si semnificatii in cult, in literatura si in limbaj
(organizat de Anca Popescu)

Muzica și literatura – expresii complementare ale spiritualităţii
(organizat de Monica Oanca)

Representations of the Danube in Literature and the Arts
(organizat de Monica Manolachi)

Mehrsprachigkeit in Sprache und Kultur
(organizat de Hermine Fierbințeanu & Ileana Ratcu)

Visibility in translation, terminology and lexicology
(organizat de Nadina Visan, Daria Protopopescu, Mihaela Zamfirescu)

Prezentările pot fi consultate AICI.

Programul conferinței poate fi consultat AICI.

Prof. dr. habil. Sonia Berbinski

Prof. dr. habil. Lidia Cotea

Prof. dr. Anca Peiu

Prof. dr. habil. Mihaela Tănase Dogaru

Prof. dr. habil. Alina Tigău

Conf. dr. Camelia Crăciun

Conf. dr. Camelia Dinu

Conf. dr. Anamaria Gebăilă

Conf. dr. Ioana Hermine Fierbințeanu

Conf. dr. Alexandra Marina Gheorghe

Conf. dr. Mihai Iacob

Conf. dr. Dragoș Ivana

Conf. dr. Ruxandra Raianu

Conf. dr. Ileana Maria Ratcu

Lect. dr. Raluca Andreescu

Lect. dr. Lorena Mihaes

Lect. dr. Réka Pupp

Lect. dr. Iuliana Timofte