Selectează o Pagină

Sesiunea de comunicări științifice a studenților, masteranzilor și doctoranzilor

Sesiunea de comunicări științifice a studenților, masteranzilor și doctoranzilor 5-6 mai 2023

Sesiunea de comunicări științifice a studenților, masteranzilor și doctoranzilor 5-6 mai 2023

În perioada 5-6 mai 2023, se va organiza Sesiunea de comunicări științifice a studenților, eveniment științific care se desfășoară anual și care se adresează studenților de la toate cele trei cicluri de studiu – licență, masterat și doctorat.

Conferința se va desfășura în format hibrid, îmbinând sesiunile exclusiv online cu cele la care se poate participa atât fizic, la sediul FLLS, cât și online.

În deschiderea evenimentului, vor lua cuvântul conf. univ. dr. Sorin Costreie, Prorector pentru Rețele universitare și Relații publice al Universității din Bucureșticonf. univ. dr. Laura Sitaru, decan al FLLS, prof. univ. dr. habil. Ileana Mihăilă, director al Școlii Doctorale Studii Literare și Culturale din cadrul FLLS, și prof. univ. dr. habil. Ioana Costa, director al Școlii Doctorale Limbi și Identități Culturale din cadrul FLLS.

În cadrul conferinței, se vor discuta teme din domeniile filologie sau studii culturale, care se înscriu într-o varietate largă de direcții de cercetare: achiziția limbii, învățarea unei limbi străine, lingvistică teoretică, lingvistică istorică, tipologie lingvistică, sociolingvistică, traductologie, analiza discursului, teoria și istoria literaturii, literatură comparată, studii culturale.

La ediția din acest an, la Sesiunea de comunicări științifice a studenților, masteranzilor și doctoranzilor din cadrul FLLS participă 97 studenți provenind de la diverse facultăți ale Universității din București (Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Facultatea de Litere, Facultatea de Istorie), precum și de la mai multe centre universitare din țară (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea de Vest din Timișoara).

De asemenea, la evenimentul științific vor lua parte și studenți afiliați unor universități de peste hotare (Universitatea „Eberhard Karl” din Tübingen, Université Paris Cité, Universitatea „Jean Jaurès” din Toulouse).

În premieră în acest an și cu sprijinul companiei Deloitte și al Asociației Alumni a Facultății de Limbi și Literaturi Străine, cele mai bune lucrări prezentate în cadrul conferinței vor fi premiate.

Înscrierea la conferință se poate face trimițând până pe data de 1.04.2023 un rezumat al lucrării de maximum 2 pagini, format standard [1] (care să includă și blibliografia) la adresa de email: cercetare@lls.unibuc.ro.

Rezumatul trimis pentru înscriere se va redacta în limba română și se va indica o eventuală preferință pentru susținerea lucrării într-o limbă de circulație internațională. În cazul în care vor exista mai multe propuneri de prezentare a lucrărilor în anumite limbi străine, se pot organiza secțiuni speciale cu prelegeri și discuții în limbile respective.

Date importante:

13.02 – 1.04.2023: înscrierea la sesiunea de comunicări;
1 – 10.04.2023: evaluarea rezumatelor primite;
11.04.2023: comunicarea rezultatelor evaluării lucrărilor;
28.04.2023: publicarea programului conferinței pe site-ul FLLS;
5 – 6.05.2023: sesiunea de comunicări.

O selecție de lucrări va fi publicată în revista online a conferinței, Limbă și cultură.
Actele sesiunii anuale de comunicări științifice a studenților, masteranzilor și doctoranzilor FLLS

[1]  12 Times New Roman, un rând distanță, justified

Conferința de anul acesta se va desfășura în format hibrid. Detaliile privind secțiunile online/on-site (față în față) vor fi incluse în programul evenimentului.

Programul poate fi consultat aici: Program Lingvistică / Program Literatură

Rezumatele lucrărilor care vor fi prezentate pot fi consultate AICI (limbă) și AICI (literatură).

Prof. dr. Ileana MIHĂILĂ
Conf. dr. Camelia CRĂCIUN
Conf. dr. Maria-Sabina DRAGA-ALEXANDRU
Conf. dr. Maria IROD
Lect. dr. Raluca ANDREESCU
Lect. dr. Aliona BIVOLARU
Lect. dr. Alexandra NICOLAESCU
Lect. dr. Duşiţa RISTIN
Lect. dr. Valentin SĂNDULESCU
Lect. dr. Ioana STOICESCU
Lect. dr. Roxana VOICU
Lect. dr. Diana Mite COLCERIU
Lect. dr. Diana YUKSEL
Lect. dr. Oana-Alis ZAHARIA 

Asist. dr. Alexandru CĂLIN 

Pentru a vizualiza mai multe poze de la Sesiunea de comunicări științifice a studenților accesați următorul link.

În data de 22 mai 2023 a avut loc festivitatea de premiere a studenților participanți în cadrul Conferinței Studenților, Masteranzilor și Doctoranzilor, eveniment ce s-a desfășurat în perioada 5-6 mai.

Din cei 97 de participanți, 28 au fost nominalizați la premiu, iar următorii studenți au fost premianți:

Literatura si studii culturale (limba romana)

Ciupuligă Ganina (Universitatea de Vest din Timișoara) – Basme rescrise ale autorilor români actuali. Studiu de caz: Florin Bican, Și v-am spus povestea așa: aventurile cailor năzdrăvani rememorate de ei înșiși

Costache Andra Ioana (Universitatea din București) – Poziția controversată a romanului lui Bordewijk, Blokken, în cadrul funcționalismului modern

Literatura si studii culturale (limba engleza)

Cheaptanaru Gabriela (Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca) – Man of the Church, Man of the World: The Duke-Friar in Shakespeare’s Measure for Measure

Literatura si studii culturale (limba franceza)

Figher Ana (Universitatea din București) – Literatura franceză a secolului al XVIII-lea în viziunea lui Basil Munteanu

Lingvistica (limba romana)

Dinescu Irina (Universitatea din Bucuresti) – Interferența verbului auxiliar -a/eo/yeo gada cu clasele aspectuale de predicate în limba coreeană)

Lingvistica (limba engleza)

Găinușă Adelina Irina (Universitatea din București) – „Diferențe duble” în „Pe pământ suntem strălucitori o clipă” de Ocean Vuong: tipuri de engleză non-standard în traducere.

Lingvistica (limba franceza)

Dobrescu Anca Mihaela (Universitatea din Toulouse Jean Jaurès) – Colectarea datelor din corpusul CEFC pentru analiza alternanței complementelor din limba franceză vorbita

Sectiunea in limba germana (mixt)

Burghelea Bogdan (Universitatea Eberhard Karl din Tübingen) – Ecocritică queer în basmul „Das fremde Kind” de E.T.A. Hoffmann

Premiile au fost acordate cu sprijinul Asociației Alumni a Facultății de Limbi și Literaturi Străine și al  companiei Deloitte.

De asemenea, puteți consulta lista cu nominalizările de la fiecare categorie AICI și poze de la premiere pe ACEST LINK.